6:
ORI: Tymošenková tvrdí, že verdikt je politickou pomstu režimu; na západě, proces také vzbuzuje podezření, že jsou zkreslené.
NEW: Tymošenková tvrdí, že verdikt je politická pomsta režimu; na západě, proces také vzbuzuje podezření, že jsou zkreslené.
EN: Tymoshenko claims the verdict is a political revenge of the regime; in the West, the trial has also evoked suspicion of being biased.
REF: Tymošenková označuje rozsudek za politickou mstu režimu, podezření ze zaujatosti soudu vyvolal proces i na Západě.

9:
ORI: Libye je Victory
NEW: Libye je Victorové
EN: Libya's Victory
REF: Libyjské vítězství

35:
ORI: Investoři se již dívá pouze Itálie; teď soustředí na Španělsko, Francie, Rakouska a dalších.
NEW: Investoři se již dívá pouze Itálie; teď soustředí na Španělsko, Francie, Rakouska a další.
EN: Investors are no longer looking at only Italy; they now focus on Spain, France, Austria, and others.
REF: Investoři už se nedívají jen na Itálii, ale i Španělsko, Francii, Rakousko a další.

45:
ORI: V období od července do září, ekonomika, jak eurozóna a evropská unie rostla, ve srovnání s předchozím čtvrtletí, o 0,2%, což je v souladu s odhady analytiků.
NEW: V období od července do září, ekonomika, jak eurozóna a evropská unie rostla, ve srovnání s předchozím čtvrtletím, o 0,2%, což je v souladu s odhady analytiků.
EN: Between July and September, the economy of both the Eurozone and the European Union grew, compared to the previous quarter, by 0.2%, which corresponds with estimates by analysts.
REF: Hospodářství eurozóny i Evropské unie mezi červencem a zářím proti předchozímu čtvrtletí narostlo o 0,2 procenta, což je v souladu s očekáváními analytiků.

62:
ORI: Báječně Petr Čech je jedním z důvodů, proč české zastoupení týmu bude chybět příští rok evropského šampionátu. A český fotbal tak získá téměř 200 milionů korun.
NEW: Báječně Petr Čech je jedním z důvodů, proč české zastoupení tým bude chybět příští rok evropského šampionátu. A český fotbal tak získá téměř 200 milionů korun.
EN: The wonderful Petr Čech is one of the reasons the Czech representation team will not miss the next year's European Championship. And Czech football will thus gain nearly 200 million Czech Crowns.
REF: I díky skvělému Petru Čechovi tak česká reprezentace ani příští rok nebude chybět na mistrovství Evropy, do kasy tuzemského fotbalu navíc připluje odměna zhruba 200 milionů korun.

64:
ORI: Oba týmy těžko členství v kombinaci; hra zůstala kolem poloviny lajně většinu času.
NEW: Oba týmy těžko členství v kombinaci; hra zůstala kolem poloviny lajny většinu času.
EN: Both teams found it difficult to join in the combination; the game remained around the mid-field line most of the time.
REF: Oba týmy se jen těžko zapojovaly do kombinace a hrálo se převážně okolo půlící čáry.

101:
ORI: „Dieta preferencí českých dětí mezi 12 a 15 jsou daleko od ideálu, pokud jde o zdravý jídelníček.“
NEW: „Dieta preference českých dětí mezi 12 a 15 jsou daleko od ideálu, pokud jde o zdravý jídelníček.“
EN: "Diet preferences of Czech children between 12 and 15 are far from ideal as regards healthy diet."
REF: "Stravovací preference českých dětí ve věku 12 až 15 let mají z hlediska zdravé výživy daleko k ideálu."

112:
ORI: V úvodním článku o vizážista vzdělávání, jsem si stěžovala, že trochu o množství informací v úvodní lekcí.
NEW: V úvodním článku o vizážista vzdělávání, jsem si stěžovala, že trochu o množství informací v úvodní lekci.
EN: In the opening article on stylist training, I was complaining a bit about the amount of information in the introductory lessons.
REF: V úvodním článku o tom, jak se učí stylisté, jsem si tak trošku postěžovala, že toho už na úvodních hodinách bylo hodně.

118:
ORI: Tentokrát, spolu s Alenka, ředitel, (není jediný člověk v průběhu) jsme se domluvili, jak se oblékat a žena, jejíž tělo není v dokonalé symetrii.
NEW: Tentokrát, spolu s Alenkou, ředitel, (není jediný člověk v průběhu) jsme se domluvili, jak se oblékat a žena, jejíž tělo není v dokonalé symetrii.
EN: This time, together with Alenka, the Director, (there is not a single man in the course) we discussed how to dress a woman whose body is not in perfect symmetry.
REF: Tentokrát jsme s ředitelkou Alenkou probíraly (v kurzu není jediný kluk), jak obléknout ženu, která nemá dokonale souměrnou postavu.

122:
ORI: Dostali jsme tipy pro zdůraznění postavu ženy jako Jennifer Lopez, tj. s větší prsa a boky a úzký pas, a to je příliš vyzývavě oblékat.
NEW: Dostali jsme tipy pro zdůraznění postavu ženy jako Jennifer Lopez, tj. s větší prsa a bokami a úzký pasem, a to je příliš vyzývavě oblékat.
EN: We were given tips on how to accentuate the figure of women such as Jennifer Lopez, i.e. with bigger breasts and hips and narrow waist, and not to dress them too provocatively.
REF: Dostaly jsme tak tipy, jak u ženy typu Jennifer Lopezové, tedy větší prsa i boky a úzký pas, postavu pěkně zdůraznit a zároveň ženu neobléknout příliš vyzývavě.

123:
ORI: Například, když se rozdíl mezi pasem a boky, je taková, že sukně nebo kalhoty se nehodí, je dobré mít alespoň jednoho kusu zakázkové.
NEW: Například, když se rozdíl mezi pasem a boky, je taková, že sukně nebo kalhoty se nehodí, je dobré mít alespoň jednoho kusu zakázkových.
EN: For example, if the difference between the waist and hips is such that the skirt or trousers do not fit, it is worth to have at least one piece custom-made.
REF: Pokud je například rozdíl mezi pasem a boky takový, že sukně či kalhoty opravdu nesedí, pak se vyplatí nechat si ušít alespoň jeden takový kousek na míru.

126:
ORI: Chlapecké postavy, na druhou stranu, může nosit šaty s rukou, (aplikace), výšivky, nebo shirring.
NEW: Chlapecké postavy, na druhou stranu, může nosit šaty s rukou, (aplikací), výšivkami, nebo shirring.
EN: Boyish figures, on the other hand, can wear clothes with ruffling, appliqué, embroidery, or shirring.
REF: Chlapecká postava si zase může dovolit nosit oblečení s řasením, aplikacemi, výšivkami či nabíráním.

131:
ORI: Jsem se oblékat Miranda Kerr, kterého můžete znát z Victoria 'S Secret kampaní.
NEW: Jsem se oblékat Miranda Kerr, který můžete znát z Victoria 'S Secret kampaní.
EN: I am to dress Miranda Kerr whom you may know from the Victoria's Secret campaigns.
REF: Já budu "oblékat" Mirandu Kerrovou, možná ji znáte z kampaní Victoria's Secret.

150:
ORI: Tady jsem konečně pochopil, proč vyvrtáme všechny definice a pravidla, jak skloubit s tím, co a proč, zatímco v módních časopisech a často vidět něco jiného.
NEW: Tady jsem konečně pochopil, proč vyvrtáme všechny definice a pravidla, jak skloubit s tím, čím a proč, zatímco v módních časopisech a často vidět něco jiného.
EN: Here I finally understood why we drill all the definitions and rules of what to combine with what and why, while in fashion magazines we often see something else.
REF: Konečně je mi tedy jasné, proč se drtíme všechny ty poučky, co s čím kombinovat, k čemu, proč, když přitom i v módních časopisech leckdy vidíme něco jiného.

158:
ORI: Postoj k vizážista služeb je stále dost studená v české republice.
NEW: Postoj k vizážista službám je stále dost studená v české republice.
EN: The attitude towards stylist services is still rather cold in the Czech Republic.
REF: V Česku je zatím přístup k využívání služeb stylistů spíš chladný.

187:
ORI: Hra představuje najít slušné pasáže rasy, ale celé zatěžuje několik zbytečných chyb v sérii po řadu let.
NEW: Hra představuje najít slušné pasáže rasy, ale celé zatěžuje několik zbytečných chyb v sérii po řadě let.
EN: The game represents a possibly decent arcade race, but the whole is burdened by several unnecessary mistakes featured in the series for a number of years.
REF: Jsou to potenciálně slušné arkádové závody, ale celek táhne dolů několik zbytečných chyb, které se v sérii objevují víceméně již několik let.

198:
ORI: Projížděl poušť, podzimní krajinu, nebo vysoko v zasněžené hory jsou vizuálně velmi příjemné.
NEW: Projížděl poušť, podzimní krajinu, nebo vysoko v zasněžené horách jsou vizuálně velmi příjemné.
EN: Driving through the desert, autumnal countryside, or high in snow-covered mountains is visually very pleasant though.
REF: Ale jízda napříč pouští, podzimní krajinou nebo vysoko v zasněžených horách působí vizuálně velmi příjemně.

217:
ORI: V kontrastu s jízdním modelu, kolizní model není tak dobrý.
NEW: V kontrastu s jízdním modelem, kolizní model není tak dobrý.
EN: In contrast with the driving model, the collision model is not that good.
REF: Na rozdíl od modelu jízdního totiž už moc v pořádku není model kolizní.

219:
ORI: Obvykle, když předjíždění nebo projíždějících aut na ve společné dopravní, někdy lehce dotknout jiné auto. Ale někdy v téměř identické situaci vaše auto skončilo v divoké piruety.
NEW: Obvykle, když předjíždění nebo projíždějících aut na ve společné dopravní, někdy lehce dotknout jiné auto. Ale někdy v téměř identické situaci vaše auto skončilo v divoké piruetě.
EN: Typically, when overtaking or passing cars tightly in common traffic, you sometimes lightly touch the other car. Yet sometimes in nearly identical situation your car ends up in wild pirouettes.
REF: Typicky při těsném předjíždění nebo míjení aut v běžném provozu se někdy pouze lehce vzájemně olíznete, ale jindy v téměř identické situaci skončí vaše auto v divokých piruetách.

244:
ORI: Klíč příběh režim je úzce spojena s výzvou módu; jsou tyto závody v jednotlivých lokalitách znáte z textu.
NEW: Klíč příběh režim je úzce spojena s výzvou modem; jsou tyto závody v jednotlivých lokalitách znáte z textu.
EN: The key story mode is closely connected with the challenge mode; these are the races in individual locations you know from the story.
REF: S hlavním příběhovým režimem jde ruku v ruce i mód výzev, což jsou závody v jednotlivých lokacích, které znáte z příběhu.

247:
ORI: Znovu, profil je propojena s on - line funkce Autolog, která mimo jiné porovnává výsledky jste dosáhli s jinými hráči, a zajišťuje unijní funkce.
NEW: Znovu, profil je propojena s on - line funkcí Autolog, která mimo jiné porovnává výsledky jste dosáhli s jinými hráči, a zajišťuje unijní funkce.
EN: Again, the profile is interconnected with an on-line Autolog function, which, among other things, compares the results you have reached with those of other players, and ensures community functions.
REF: Ten je zároveň opět propojen s on-line funkcí Autolog, která mimo jiné porovnává vaše dosažené výsledky s dalšími hráči a obstarává další komunitní funkce.

250:
ORI: Váš tachometr ukazuje čísla od 150 do 200 km / h (řekněme, že to dělá), když najednou, metro seběhne dolů za vámi, otočil auto v hromadu šrotu.
NEW: Váš tachometr ukazuje čísla od 150 do 200 km / h (řekněme, že to dělá), když najednou, metro seběhne dolů za vámi, otočil auto v hromadě šrotu.
EN: Your speedometer shows numbers from 150 to 200 km/h (let's say it does), when suddenly, a subway train comes running down from behind you, turning your car into a pile of scrap metal.
REF: Na tachometru vám blikají čísla mezi 150 a 200 km/h (budiž) a v tom se zezadu přiřítí souprava metra a nekompromisně vás sešrotuje.

268:
ORI: Celebration jazz Mass, kousek pod důležitý český jazzman, Karel Růžička je na programu.
NEW: Celebration jazz Mass, kousek pod důležitý český jazzmanem, Karel Růžička je na programu.
EN: Celebration Jazz Mass, a piece by an important Czech jazzman, Karel Růžička is on the programme.
REF: Na programu je skladba významného českého jazzmana Karla Růžičky Celebration Jazz Mass.

270:
ORI: Cílem Festa Academica je oslavovat mezinárodní studenty“ Day a připomínání 22. výročí sametové revoluce s důstojností; také předložit veřejnosti s kvalitními sbor hudbu a rozvíjet tvůrčí spolupráce mezi mladými lidmi.
NEW: Cílem Festa Academica je oslavovat mezinárodní studenty“ Day a připomínání 22. výročí sametové revoluce s důstojností; také předložit veřejnosti s kvalitní sbor hudbou a rozvíjet tvůrčí spolupráce mezi mladými lidmi.
EN: The aim of Festa Academica is to celebrate the international Students" Day and commemorate the 22nd anniversary of the Velvet Revolution with dignity; as well as to present the public with top quality choir music, and to develop creative cooperation among young people.
REF: Festa Academica má za cíl nejen důstojně oslavit Mezinárodní den studentstva a připomenout 22. výročí Sametové revoluce, ale také prezentovat veřejnosti sborovou hudbu na nejvyšší úrovni a rozvíjet tvůrčí spolupráci mladých lidí.

274:
ORI: Program nabízí jak slavnostní koncerty a řadu hudebních setkání, studenti“ happeningy, matinées a další.
NEW: Program nabízí jak slavnostní koncerty a řadu hudebních setkání, studentů“ happeningy, matinées a další.
EN: The programme offers both ceremonial concerts and numerous musical meetings, students" happenings, matinées, and more.
REF: Harmonogram nabízí kromě slavnostních koncertů také celou řadu hudebních setkání, studentský happening, matiné a další pořady.

281:
ORI: Jak se prokázalo, že pravda je na „jasně a otevřeně o Evropě“ motto v první část její přednášky, kde popisovala jednotlivé orgány EU a vztahy mezi nimi tak jasné a srozumitelné, tak, že se přednášející z britský zákon Odd. mohl žárlit.
NEW: Jak se prokázalo, že pravda je na „jasně a otevřeně o Evropě“ motto v první části její přednášky, kde popisovala jednotlivé orgány EU a vztahů mezi nimi tak jasné a srozumitelným, tak, že se přednášejícího z britský zákon Odd. mohl žárlit.
EN: She proved how true she is to her "Clearly and openly about Europe" motto in the very first part of her lecture, where she described individual EU organs and the relationships between them in such a clear and intelligible, way that many lecturers from the UK Law Dept. could be jealous.
REF: Nakolik své motto "Srozumitelně a otevřeně o Evropě" bere vážně, ukázala už v první části přednášky, kdy se jí podařilo popsat jednotlivé orgány EU a jejich vztahy natolik přehledným a srozumitelným způsobem, že by jí mohla řada přednášejících z Právnické fakulty UK závidět.

285:
ORI: Vysvětlila svou novou pozici pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zástupce jako odpověď na otázku: „kdo je v evropské unii? Telefonní číslo, které mám zavolat?“, tj. za důležitý krok k unifikaci a lepší srozumitelnost politiky unie vůči zemím, jako je čína nebo Indie.
NEW: Vysvětlila svou novou pozici pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zástupce jako odpověď na otázku: „kdo je v evropské unii? Telefonní číslo, které mám zavolat?“, tj. za důležitý krok k unifikaci a lepší srozumitelnosti politiky unie vůči zemím, jako je čína nebo Indie.
EN: She explained her new position of foreign affairs and security policy representative as a reply to a question: "Who is the European Union? Which phone number should I call?"; i.e. as an important step to unification and better clarity of Union's policy towards countries such as China or India.
REF: Nový post vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pak vysvětlila jako odpověď na otázku: "Kdo je to ta Evropská unie? Na které telefonní číslo mám zavolat?", tedy jako významný krok ke sjednocení a větší čitelnosti unijní politiky vůči státům, jako je Čína nebo Indie.

297:
ORI: Jak se občané měli pochopit, že v Bruselu, lidé se snaží přijít s ohnutými nebo kulaté okurky, různou velikost banánů, nebo že někdo chce zakázat naše sýrové speciality.“
NEW: Jak se občané měli pochopit, že v Bruselu, lidé se snaží přijít s ohnutými nebo kulaté okurkami, různou velikost banánů, nebo že někdo chce zakázat naše sýrové speciality.“
EN: How are citizens supposed to understand that in Brussels, people are not trying to come up with crooked or round cucumbers, different size bananas, or that someone wants to ban our cheese specialties.'
REF: Jak má občan rozumět, že opravdu se v Bruselu nevymýšlejí zakřivené nebo kulaté okurky, banány různě velké a nebo že nám opravdu někdo musí zakázat syrečky.".

298:
ORI: Také chce použít EU prostředí lépe, a získat více Čechů do evropských institucí.
NEW: Také chce použít EU prostředí lépe, a získat více Čechy do evropských institucí.
EN: She also wants to use the EU environment better, and get more Czechs into European institutions.
REF: Chce také lépe využít prostředí EU a dostat více Čechů do evropských institucí.

302:
ORI: Myslí, že četné faktory jsou na vině: například skromnost našich kandidátů a jejich neschopnost napsat motivační dopisy; spolu s nízkou podporu z české strany.
NEW: Myslí, že četné faktory jsou na vině: například skromnost našich kandidátů a jejich neschopnost napsat motivační dopisy; spolu s nízkou podporou z české strany.
EN: She thinks numerous factors are to blame: for example, the modesty of our candidates and their inability to write motivation letters; together with low support from the Czech side.
REF: Na vině je podle ní spousta faktorů, například skromnost našich kandidátů, jejich neschopnost psát motivační dopisy, ale i nízká podpora z české strany.

305:
ORI: V evropské unii je budoucnost, Vicenová očekává především nová přísná pravidla pro rozpočtovou politiku členských států.
NEW: V evropské unii je budoucnosti, Vicenová očekává především nová přísná pravidla pro rozpočtovou politiku členských států.
EN: In the Union's future, Vicenová expects mainly new strict rules for the budget policy of member states.
REF: V budoucnu Unii podle Vicenové čekají hlavně nová tvrdá pravidla pro rozpočtové politiky členských zemí.

316:
ORI: Společnost je trvanlivost vrátí na své první šéf, vizionář, Thomas J. Watson sr.
NEW: Společnost je trvanlivost vrátí na své první šéfa, vizionář, Thomas J. Watson sr.
EN: The company's durability goes back to its first boss, a visionary, Thomas J. Watson Sr.
REF: Základ této dlouhodobosti položil první šéf firmy, vizionář Thomas J. Watson Sr.

320:
ORI: „Pro nás v IMB, dlouhodobé uvažování znamená nepřetržité pohybu směrem k budoucnosti.
NEW: „Pro nás v IMB, dlouhodobé uvažování znamená nepřetržitých pohybu směrem k budoucnosti.
EN: "For us in IMB, long-term thinking means continuous movement towards the future.
REF: "Pro nás z IBM znamená dlouhodobé myšlení kontinuální pohyb směrem k budoucnosti.

325:
ORI: Ve třicátých letech, Watson přiblížil Career podobně jako Baťa v české republice - lidé z IMB byli mezi prvními, američtí zaměstnanci na placenou dovolenou, pojištění od svého zaměstnavatele, elegantní uniformu a důmyslný systém bonusů pro nejlepší vynálezci a obchodníci.
NEW: Ve třicátých letech, Watson přiblížil Career podobně jako Baťa v české republice - lidé z IMB byli mezi prvními, američtí zaměstnanci na placenou dovolenou, pojištění od svého zaměstnavatele, elegantní uniformu a důmyslný systém bonusů pro nejlepší vynálezce a obchodníky.
EN: In the 1930s, Watson approached employee care similarly to Baťa in the Czech Republic - people from IMB were among the first American employees to have a paid holiday, insurance from their employer, an elegant uniform, and a sophisticated system of bonuses for the best inventors and businessmen.
REF: Watson ve třicátých letech přistupoval k péči o své zaměstnance podobně jako podnikatel Baťa v Česku - lidé z IBM měli jako jedni z prvních amerických zaměstnanců placenou dovolenou, pojištění od zaměstnavatele plus elegantní zaměstnaneckou uniformu a propracovaný systém na odměňování nejlepších vynálezců i obchodníků.

328:
ORI: V souladu s antidiskriminační strategie je současný plán čekala žena, Virginia Rometty, aby převzal po Palmisana příští rok.
NEW: V souladu s antidiskriminační strategií je současný plán čekala žena, Virginia Rometty, aby převzal po Palmisana příští roku.
EN: Consistent with the anti-discrimination strategy is the current plan expecting a woman, Virginia Rometty, to take over after Palmisano next year.
REF: V souladu se strategií antidiskriminace je současný plán, že Palmisana v čele IBM v příštím roce vystřídá žena - Virginia Rometty.

329:
ORI: Pracovala v IMB pro třicet let; v současné době působí jako ředitel Sales, marketing a strategii.
NEW: Pracovala v IMB pro třicet léta; v současné době působí jako ředitel Sales, marketing a strategii.
EN: She has been working in IMB for thirty years; she is currently a Director of Sales, Marketing, and Strategy.
REF: Ta v IBM působí již třicet let, dosud zastává pozici šéfky prodeje, marketingu a strategie.

368:
ORI: Watson se stal tak zásadní pro společnost, že po téměř čtyřicet let, jeho pozice v ředitelském křesle převzal jeho syn, Thomas Watson junior.
NEW: Watson se stal tak zásadní pro společnost, že po téměř čtyřicet letech, jeho pozice v ředitelském křesle převzal jeho syn, Thomas Watson junior.
EN: Watson became so essential for the company, that after nearly forty years, his position in the director's chair was taken by his son, Thomas Watson Junior.
REF: Watson byl pro firmu tak nepostradatelný, že skoro po čtyřiceti letech v šéfovském křesle jej vystřídal jeho syn, Thomas Watson Junior.

370:
ORI: V 60. letech minulého století, jak lidi a počítače od IBM pomohl NASA ovládat kosmické lety - na merkur, Saturn, a v roce 1969, člověk je let na měsíc.
NEW: V 60. letech minulého století, jak lidi a počítače od IBM pomohl NASA ovládat kosmické lety - na merkur, Saturn, a v roce 1969, člověk je letech na měsíc.
EN: In 1960s, both people and computers from IBM helped NASA control space flights - to Mercury, Saturn, and in 1969, man's flight to the Moon.
REF: V šedesátých letech lidé a počítače z IBM pomáhali NASA řídit lety do vesmíru - na Merkur, Saturn a v roce 1969 slavný let člověka na Měsíc.

374:
ORI: V posledních třech letech se IBM byla velmi úspěšná s jeho chytřejší planeta pojem.
NEW: V posledních třech letech se IBM byla velmi úspěšná s jeho chytřejší planeta pojmem.
EN: In the past three years, IBM has been highly successful with its Smarter Planet concept.
REF: Strategie, která se v posledních třech letech IBM vyplácí - je koncept Smarter Planet, "chytřejší planety".

375:
ORI: Jeho cílem je jak chytré využívání technologií v oblastech, které dosud nebyly plánovány a zlepšení situace v zácpě nebo městě řízení.
NEW: Jeho cílem je jak chytré využívání technologií v oblastech, které dosud nebyly plánovány a zlepšení situace v zácpě nebo města řízení.
EN: Its goal is both smart exploitation of technologies in areas that have not yet been planned for and improving the situation in traffic or town management.
REF: Jejím cílem je chytré využití technologií v dosud třeba ani neplánovaných oblastech a zlepšení situace například v dopravě či správě měst.

376:
ORI: Pro obchod, IBM nedávno zavedla promyšlenější Commerce platformu, která pomáhá byznysmenům kontrolu celého obchodu cyklu.
NEW: Pro obchod, IBM nedávno zavedla promyšlenější Commerce platformu, která pomáhá byznysmenů kontrolu celého obchodu cyklu.
EN: For commerce, IBM has recently introduced a Smarter Commerce platform that helps businessmen control the whole commerce cycle.
REF: Pro oblast obchodu zavedla nedávno IBM platformu "Smarter Commerce", která obchodníkům pomáhá řídit celý komerční cyklus.

382:
ORI: Iveto, ne blázen, nechci ho už!
NEW: Iveta, ne blázen, nechci ho už!
EN: Iveto, keep the fool, I don't want him anymore!
REF: Iveto, toho osla si nech, už ho nechci!

400:
ORI: „Darina a já komunikovat úplně normální cestou, pouze nesdílíme v naší posteli,“ řekl pro Rychtář Blesku.
NEW: „Darina a já komunikovat úplně normální cestou, pouze nesdílíme v naší posteli,“ řekl pro Rychtáře Blesku.
EN: "Darina and I communicate in a completely normal way, only we do not share our bed anymore," Rychtář said for Blesk.
REF: "S Darinou se bavíme úplně normálně, akorát, že spolu nesdílíme lože," řekl Blesku Rychtář.

429:
ORI: V případě, že trpíte této „deviace“, zkuste si uvědomit, že žádné extrémy jsou dobré, a to ve vaší rodině, pořádek a čistota by měly jít jako první.
NEW: V případě, že trpíte této „deviace“, zkuste si uvědomit, že žádné extrémy jsou dobré, a to ve vaší rodiny, pořádek a čistota by měly jít jako první.
EN: In case you suffer from this "deviation," try to realise that no extremes are good; and that within your family, order and cleanliness should not go first.
REF: V případě, že trpíte právě touto "úchylkou", zkuste si uvědomit, že nic se nemá přehánět a pořádek a čistota by rozhodně neměly stát v rámci rodiny na prvním místě.

442:
ORI: Buďme upřímní, tohle je pravděpodobně po všech žen.
NEW: Buďme upřímní, tohle je pravděpodobně po všech ženy.
EN: Let's be frank, this is probably the nature all women.
REF: Ruku na srdce, je to vlastní snad všem ženám.

449:
ORI: „Řekl jsem mu, že by si před zápasem a hattrick.“
NEW: „Řekl jsem mu, že by si před zápasem a hattrickem.“
EN: "I told him before the match he would score a hat-trick."
REF: "Už před zápasem jsem mu říkal, že dá hattrick."

454:
ORI: Vteřinu před první přestávku, domácí hráče, Patrick Dwyer, zúžila vést v power - play, ale na začátku druhé části vedli letáky znovu.
NEW: Vteřinu před první přestávkou, domácí hráče, Patrick Dwyer, zúžila vést v power - play, ale na začátku druhé části vedli letáky znovu.
EN: A second before the first break, a home player, Patrick Dwyer, narrowed the lead in a power-play, but the beginning of the second part was led by Flyers again.
REF: Sekundu před první přestávkou snížil v oslabení domácí hráč Patrick Dwyer, ale úvod druhé části opět patřil Flyers.

458:
ORI: „Ne, chci říct, že je to nejlepší hráč ligy, ale určitě je mezi nejlepší tři,“ řekl Jágr, chválila jeho centrum.
NEW: „Ne, chci říct, že je to nejlepší hráč ligy, ale určitě je mezi nejlepší třemi,“ řekl Jágr, chválila jeho centrum.
EN: "I don't; want to say he's the best league player, but he's definitely among the best three," said Jágr, complimenting his center.
REF: "Nechci říkat, že je nejlepším hráčem v lize, ale určitě patří mezi nejlepší tři," ocenil Jágr svého centra.

459:
ORI: „Nikdy jsem si nemyslel, že na konci své kariéry jsem hrál s hokejista jako on.“
NEW: „Nikdy jsem si nemyslel, že na konci své kariéry jsem hrál s hokejistou jako on.“
EN: "I never thought that at the end of my career I would play with a hockey player like him."
REF: "Nikdy by mě nenapadlo, že na konci své kariéry budu hrát s hokejistou jako je on."

469:
ORI: Český obránce Montrealu, Jaroslav špaček, nedokončil zápas s Buffalo; nechal v druhém období horní tělesné újmy.
NEW: Český obránce Montrealu, Jaroslav špaček, nedokončil zápas s Buffalem; nechal v druhém období horní tělesné újmy.
EN: Czech Montreal defenseman, Jaroslav Špaček, did not finish the match with Buffalo; he left in the second period due to an upper body injury.
REF: Český obránce Montrealu Jaroslav Špaček nedohrál utkání proti Buffalu, ve druhé třetině odstoupil kvůli zranění v horní části těla.

474:
ORI: „Dokončili jsme zápas s jen jednoho zkušeného hráče, zbytek byli mladí muži.“
NEW: „Dokončili jsme zápas s jen jednoho zkušeným hráčem, zbytek byli mladí muži.“
EN: "We finished the match with just one experienced player, the rest were young men."
REF: "Utkání jsme dohrávali jen s jedním zkušeným hráčem, zbytek byli mladíci."

479:
ORI: S třiceti zásahy, český brankář Ondřej Pavelec pomohl Winnipegu, je 5: 2 vítězství nad Tampou Bay.
NEW: S třiceti zásahy, český brankář Ondřej Pavelec pomohl Winnipeg, je 5: 2 vítězství nad Tampy Bay.
EN: With thirty interventions, Czech goalie, Ondřej Pavelec, helped Winnipeg's 5:2 victory over Tampa Bay.
REF: Český brankář Ondřej Pavelec přispěl třiceti zásahy Winnipegu k výhře 5:2 nad Tampou Bay.

488:
ORI: V době, kdy cestovní kanceláře nabízejí některé cesty na západ, ale taky se postavit do řady přes noc, spacák nebo trochu „dobří přátelé“ v agentuře.
NEW: V době, kdy cestovní kanceláře nabízejí některé cesty na západ, ale taky se postavit do řady přes noc, spacák nebo trochu „dobří přátele“ v agentuře.
EN: At the time, travel agencies would offer some trips to the West, but one either had to stand in a line overnight, with a sleeping bag or have some "good friends" in the agency.
REF: Cestovní kanceláře v té době nabízely i zájezdy na Západ, avšak bylo potřeba vystát frontu přes noc se spacákem nebo mít v cestovní kanceláři "dobré známé".

492:
ORI: Nejčastěji se Češi trávili dovolenou doma, což vedlo k velkému počtu chalup a letní domy, zvyk, který přetrvává dodnes.
NEW: Nejčastěji se Češi trávili dovolenou doma, což vedlo k velkému počtu chalup a letních domů, zvyk, který přetrvává dodnes.
EN: Most often, Czechs spent their holiday at home, which resulted in great number of cottages and summer houses, a habit that survives until now.
REF: Zdaleka nejčastěji však Češi trávili dovolenou v tuzemsku, čehož důsledkem bylo velké množství chat a chalup, které si Češi pořizovali a tento zvyk přežívá dodnes.

494:
ORI: Zatímco do roku 1989, dovolenou v NDR nebo Bulharsko bylo vyvrcholením naší cesty, minulý rok, Češi strávili 4,5 milionů dovolených v zemích celého světa.
NEW: Zatímco do roku 1989, dovolená v NDR nebo Bulharsku bylo vyvrcholením naší cesty, minulý rok, Češi strávili 4,5 milionů dovolených v zemích celého světa.
EN: While until 1989, a holiday in the GDR or Bulgaria was the climax of our travels, last year, Czechs spent 4.5 million holidays in countries all over the world.
REF: Zatímco do roku 1989 byla dovolená v NDR či Bulharsku našim maximem, vloni strávili Češi v zahraničí 4,5 mil. dovolených v zemích celého světa.

499:
ORI: Typický rys české turistiky pak přináší vlastní potraviny (plechovky, salám, atd.), aby ušetřili.
NEW: Typický rys české turistiky pak přináší vlastní potraviny (plechovky, salámu, atd.), aby ušetřili.
EN: A typical feature of Czech tourism then was bringing their own food (cans, salami, etc.) to save money.
REF: Typickým rysem cestování Čechů bylo v této době vození vlastního jídla, konzerv, salámů apod., aby se ušetřilo.

516:
ORI: Nicméně Hašek je éry vidí fotbalový míč v hádkách mezi oběma sdružení komory, nepodařilo dohodnout na společném kandidátovi.
NEW: Nicméně Hašek je éry vidí fotbalový míč v hádkách mezi oběma sdružení komorou, nepodařilo dohodnout na společném kandidátovi.
EN: However, Hašek's era sees football back in quarrels between both association chambers, unable to agree on a common candidate.
REF: Jenže v éře po Haškovi fotbal sklouzl zpět k půtkám mezi oběma svazovými komorami, které se nedokážou shodnout na společném kandidátovi.

518:
ORI: Delegáti valné hromady plýtvali výlet do národního domu v Praze, Smíchov, jak jednání zůstala zablokovaná, nejen o volbě metody.
NEW: Delegáti valné hromady plýtvali výlet do národního domu v Praze, Smíchov, jak jednání zůstala zablokovaná, nejen o volby metody.
EN: General meeting delegates wasted their trip to the National House in Prague, Smíchov, as the negotiations remained blocked, not just regarding the election method.
REF: Delegáti valné hromady se do Národního domu v Praze na Smíchově sjeli zbytečně, neboť jednání zůstalo zablokováno a nešlo jen o způsob volby.

526:
ORI: Na základě modelu dané vyhlášky, vítěz 3. kolo je kandidátem s vyšší procento podpory od komory je kandidátem.
NEW: Na základě modelu dané vyhlášky, vítěz 3. kolo je kandidátem s vyšší procento podporou od komory je kandidátem.
EN: Based on the model given by the by-laws, the winner of the 3rd round is a candidate with higher percentage support from the chamber he is the candidate for.
REF: Podle stanovami navrženého modelu v třetím kole vyhraje ten z kandidátů, který bude mít větší procentuální podporu v komoře, za niž kandiduje.

528:
ORI: Česká část zdůrazňuje podmínku, že v procento celkové, vítěz musí získat nejméně dvě třetiny nadřazenosti.
NEW: Česká část zdůrazňuje podmínku, že v procentu celkové, vítěz musí získat nejméně dvě třetiny nadřazenosti.
EN: The Czech part stresses a condition that in the percentage total, the winner must gain at least two-third superiority.
REF: A česká strana prosazuje podmínku, že vítěz musí při tomto procentuálním sčítání získat alespoň dvoutřetinovou převahu.

529:
ORI: „Nicméně dvou předchozích kol by pak ztrácí smysl; to by zcela popřít dvoukomorová koncepce,“ Svoboda souhlasí s Moravou teze. Říká, že by bylo nejlepší, aby porušovat pravidla a hlasovat podle stávajících předpisů.
NEW: „Nicméně dvou předchozích kola by pak ztrácí smysl; to by zcela popřít dvoukomorová koncepce,“ Svoboda souhlasí s Moravou tezí. Říká, že by bylo nejlepší, aby porušovat pravidla a hlasovat podle stávajících předpisů.
EN: "However, the two previous rounds would then lose their meaning; that would completely deny the two-chamber concept," Svoboda agrees with Moravia's arguments. He says it would be best not to bend the rules and vote according to the existing regulations.
REF: "Jenže to by pak pozbývala smysl dvě předchozí kola, to by zcela popřelo dvoukomorový koncept," chápe námitky moravské strany Svoboda, podle kterého by bylo nejlepší řád neohýbat a volit podle platných stanov.

530:
ORI: Poněkud překvapivě Tomáš Paclík souhlasí s jeho názor, i když to odhaduje, že volební pravidla definoval stanovy záchvaty Pelta nejlepší z kandidátů.
NEW: Poněkud překvapivě Tomáš Paclík souhlasí s jeho názorem, i když to odhaduje, že volební pravidla definoval stanovy záchvaty Pelty nejlepší z kandidátů.
EN: Somewhat surprisingly Tomáš Paclík agrees with his opinion even if it is estimated that the election rules defined by the by-laws fits Pelta best of the candidates.
REF: S tím poněkud překvapivě souhlasí i Tomáš Paclík, přestože se odhaduje, že stanovami určený volební řád vyhovuje ze všech kandidátů nejvíce Peltovi.

532:
ORI: „Chci, aby se předešlo nejrůznější zástupce nesmysl, stejně jako na předchozí valné hromadě,“ říká majitel viktorie plzeň, který je kandidátem poprvé; a v jeho prohlášení, že se postavil proti Pelta.
NEW: „Chci, aby se předešlo nejrůznější zástupce nesmysl, stejně jako na předchozí valné hromadě,“ říká majitel viktorie plzeň, který je kandidátem poprvé; a v jeho prohlášení, že se postavil proti Peltovi.
EN: "I want to avoid all kinds of representative nonsense, as at the previous general meeting," says the owner of Viktorie Plzeň, who is a candidate for the first time; and in his statements he chiefly stood against Pelta.
REF: "Aby se nevymýšlely nějaké zástupné nesmysly jako na minulé valné hromadě," prohlásil majitel Viktorie Plzeň, který kandiduje poprvé a ve svých vyjádřeních se vymezoval především proti Peltovi.

536:
ORI: „Fotbal se vrátí na šťastné vlně, lidé budou více spolupracovat,“ říká Jablonec funkcionář. Ze tří kandidátů, má největší zkušenosti s fotbalovými managementu na profesní i na regionální úrovni.
NEW: „Fotbal se vrátí na šťastné vlně, lidé budou více spolupracovat,“ říká Jablonec funkcionář. Ze tří kandidátů, má největší zkušenosti s fotbalových managementu na profesní i na regionální úrovni.
EN: "Football will be back on the happy wave, people will be more willing to cooperate," a Jablonec functionary says. Of the three candidates, he has the most experience with football management on both professional and regional levels.
REF: "Fotbal zase bude na šťastné vlně, bude větší ochota spolupracovat," míní jablonecký činovník, který má z celé trojice největší zkušenosti s řízením fotbalu jak na profesionální, tak regionální úrovni.

549:
ORI: Pokud před mimořádnou valnou hromadu, vedoucí plzeň fotbalistů, Tomáš Paclík, uviděl silný kandidát, který bude splňovat všechny jeho očekávání nové fotbalové asociace české republiky (FAČR) prezidenta, ani by požadovali horní funkce.
NEW: Pokud před mimořádnou valnou hromadou, vedoucí plzeň fotbalistů, Tomáš Paclík, uviděl silný kandidát, který bude splňovat všechny jeho očekávání nové fotbalové asociace české republiky (FAČR) prezidenta, ani by požadovali horní funkce.
EN: If, before the extraordinary general meeting, the Head of Pilsen football players, Tomáš Paclík, saw a strong candidate, who would meet all of his expectations of a new Football Association of the Czech Republic (FAČR) President, he would not even apply for the top function.
REF: Kdyby šéf fotbalistů Plzně Tomáš Paclík před mimořádnou valnou hromadou viděl silného kandidáta, který by splňoval všechny jeho představy o novém předsedovi Fotbalové asociace České republiky (FAČR), ani by se do boje o vrcholnou funkci nepřihlásil.

561:
ORI: „V kombinaci s podporou Berbr, schopný obchodník, bylo by to ještě více škodlivé pro fotbal,“ řekl Paclík.
NEW: „V kombinaci s podporou Berbra, schopný obchodník, bylo by to ještě více škodlivé pro fotbal,“ řekl Paclík.
EN: "Combined with support from Berbr, a capable businessman, this would be even more harmful for the football," Paclík said.
REF: "V kombinaci s podporou Berbra, který je zdatným obchodníkem, by to fotbalu neprospělo ještě víc," prohlásil Paclík.

564:
ORI: „A jak se můžeme podívat do očí UEFA a FIFA,“ řekl Paclík. Nyní je více oddělit od svého bývalého prohlášení řekl, že „pro plzeňského klubu Pelta, kdyby se stal prezidentem.“
NEW: „A jak se můžeme podívat do očí UEFA a FIFA,“ řekl Paclík. Nyní je více oddělit od svého bývalého prohlášení řekl, že „pro plzeňský klubu Pelta, kdyby se stal prezidentem.“
EN: "And how would we look in the eyes UEFA and FIFA," Paclík said. He is now more detached from his former statement saying he would "sell the Pilsen club if Pelta became President."
REF: "A jak bychom také vypadali v očích UEFA a FIFA," řekl Paclík, který ale už také bere s nadhledem svůj někdejší výrok, že by "prodal plzeňský klub, kdyby se Pelta stal předsedou".

566:
ORI: Tento názor sdílí i další kandidát Rajchl, kterého Paclík podporoval před zářím valné hromady, která skončila jako fiasko.
NEW: Tento názor sdílí i další kandidát Rajchl, kterého Paclík podporoval před září valné hromadou, která skončila jako fiasko.
EN: This opinion is shared by another candidate, Rajchl, whom Paclík supported before the September general meeting that ended as a fiasco.
REF: Stejně uvažuje i další kandidát Rajchl, kterého Paclík podporoval před zářijovou valnou hromadou, jež skončila fiaskem.

571:
ORI: „Nemám vystrčit nos v tom, co opravdu nerozumím,“ řekl Paclík, který získal velkou pozornost v září, kdy podpořil odstranění desce rozhodčí, vedení Luděk Macela, nahradila Dagmar Damková.
NEW: „Nemám vystrčit nos v tom, co opravdu nerozumím,“ řekl Paclík, který získal velkou pozornost v září, kdy podpořil odstranění desky rozhodčí, vedení Luděk Macela, nahradila Dagmar Damková.
EN: "I don't poke my nose in what I don't understand either,' said Paclík, who gained a lot of attention in September, when he supported the removal of board of referees, led by Luděk Macela, replaced by Dagmar Damková.
REF: "Já také nestrkám nos tam, kde to neumím," uvedl Paclík, který v září vzbudil velkou pozornost tím, že stál za odvoláním komise rozhodčích v čele s Luďkem Macelou, jehož nahradila Dagmar Damková.

573:
ORI: Na jeho schopnosti ze správy soukromých společností; od loňského léta, vedl plzeňský tým, že s jeho podporou, slaví první ligu triumfu v květnu.
NEW: Na jeho schopnosti ze správy soukromých společností; od loňského léta, vedl plzeňský tým, že s jeho podporou, slaví první ligy triumfu v květnu.
EN: He refers to his skills from management of private companies; since last summer, he has been managing the Pilsen team that, with his support, celebrated its first league triumph in May.
REF: Odvolává se na své schopnosti z řízení soukromých firem, od minulého léta šéfuje také Plzni, která s jeho podporou v květnu oslavila premiérový ligový triumf.

575:
ORI: „Omezit vliv některých zájmových skupin, které mají tendenci ovlivňovat disciplinární a odvolací prkno, což vede k nechutné situace,“ řekl Paclík. Neskrývá své antipatie, např. ředitel sparty Daniel křetínský.
NEW: „Omezit vliv některých zájmových skupin, které mají tendenci ovlivňovat disciplinární a odvolací prkno, což vede k nechutné situaci,“ řekl Paclík. Neskrývá své antipatie, např. ředitel sparty Daniel křetínský.
EN: "To limit the influence of some interest groups that tend to influence the disciplinary and appeal board, leading to disgusting situations," Paclík said. He does not hide his antipathy for, e.g. Sparta's Director, Daniel Křetínský.
REF: "Abych omezil vlivy některých zájmových skupin, které třeba mají tendenci ovlivňovat disciplinární a odvolací komisi, což zachází až do nechutných situací," uvedl Paclík, který netají své antipatie například ke sparťanskému šéfovi Danielu Křetínskému.

579:
ORI: Paclík nepovažuje jeho spojení s plzeňského klubu a zátěž, i když tvrdí, že za FAČR prezident by měl být a ne strany.
NEW: Paclík nepovažuje jeho spojení s plzeňského klubu a zátěží, i když tvrdí, že za FAČR prezident by měl být a ne strany.
EN: Paclík does not consider his connection with the Pilsen club a burden, though he claims that an FAČR President should be a non-party one.
REF: Jako přítěž nyní Paclík nebere ani svoji spojitost s plzeňským klubem, byť sám tvrdí, že předseda FAČR by měl být "nadstranický".

586:
ORI: Před tím, než se volby v září, Pelta slíbil, že pokud měl vyhrát, se zaměří na reprezentaci a získávání finančních prostředků.
NEW: Před tím, než se volbami v září, Pelta slíbil, že pokud měl vyhrát, se zaměří na reprezentaci a získávání finančních prostředky.
EN: Prior to the failed election in September, Pelta promised that if he was to win, he would focus on both the representation and gaining of financial means.
REF: Pelta už před zářijovou neuskutečněnou volbou slíbil, že právě na reprezentaci a získávání financí se hodlá v případě zvolení soustředit.

606:
ORI: „Hned po tom, že by se zaměřovala na jednání s soukromých i státních sektorů, abychom zajistili dostatek peněz pro celý fotbal,“ 25 letý kandidát, řekl ČTK před dvěma měsíci.
NEW: „Hned po tom, že by se zaměřovala na jednání s soukromých i státních sektory, abychom zajistili dostatek peněz pro celý fotbal,“ 25 letý kandidát, řekl ČTK před dvěma měsíci.
EN: "Right after that, I would focus on negotiations with both private and state sectors, to ensure enough money for the whole football," the forty-six year old candidate told ČTK two months ago.
REF: "Hned nato bych se vrhnul na jednání se soukromým i státním sektorem, abychom zajistili dostatek peněz pro celý fotbal," řekl ČTK šestačtyřicetiletý kandidát před dvěma měsíci.

611:
ORI: „Fotbal potřebuje důvěryhodnost, lze získat jen konečně s jejím vůdcem,“ říká Pelta, který dva dny před klíčovým dnem jeho kariéry a funkcionář, zůstává optimistou.
NEW: „Fotbal potřebuje důvěryhodnost, lze získat jen konečně s jejím vůdcem,“ říká Pelta, který dva dny před klíčovým dnem jeho kariérou a funkcionář, zůstává optimistou.
EN: "Football needs trustworthiness it can only gain by finally having its leader," says Pelta, who, two days before the crucial day of his career of a functionary, remains an optimist.
REF: "Fotbal potřebuje důvěryhodnost, a tu získá jedině tím, že bude mít konečně zase svého lídra," zůstává Pelta dva dny před možná rozhodujícím dnem své funkcionářské kariéry optimistou.

619:
ORI: „V tomto, nechci říct, že bych dělal všechno sám,“ řekl Rajchl v jeho rozhovor pro ČTK.
NEW: „V tomto, nechci říct, že bych dělal všechno sám,“ řekl Rajchl v jeho rozhovoru pro ČTK.
EN: "By this, I don't mean I'd do everything on my own," Rajchl said in his interview for ČTK.
REF: "Tím ale neříkám, že bych dělal všechno sám," řekl Rajchl v rozhovoru pro ČTK.

638:
ORI: „Například je nejvyšší čas začít uvažovat o štěpení druhou ligu v českých a moravských částí, výherce, který bude pokračovat do první ligy.“
NEW: „Například je nejvyšší čas začít uvažovat o štěpení druhou ligu v českých a moravských částech, výherce, který bude pokračovat do první ligy.“
EN: "For example, it is high time to consider about splitting the second league into Czech and Moravian parts, winners of which would continue into the first league."
REF: "Například je na čase uvažovat o tom, že by se druhá liga rozdělila na českou a moravskou část, jejichž vítězové by šli do první ligy."

641:
ORI: „Nicméně stále cítím silnou podporu v české komoře, že mě zvolili za svého viceprezidenta, a vidím, že jsme dosáhli nějaké jasné úspěchy,“ řekl Rajchl. Mezi jeho úspěchy, zahrnuje zachránit desítky milionů korun na nevýhodné smlouvy, vyjednávací televizní zakázky a jednání o loterii práva.
NEW: „Nicméně stále cítím silnou podporu v české komoře, že mě zvolili za svého viceprezidenta, a vidím, že jsme dosáhli nějaké jasné úspěchy,“ řekl Rajchl. Mezi jeho úspěchy, zahrnuje zachránit desítky milionů korun na nevýhodné smlouvy, vyjednávací televizní zakázky a jednání o loterie právu.
EN: "Nevertheless, I can still feel a strong support in the Czech chamber that elected me its Vice President, and can see I have achieved some clear successes," Rajchl said. Among his successes, he includes the saving of dozens of millions of Crowns on disadvantageous contracts, negotiating TV contracts, and negotiations about the lottery law.
REF: "Stále ale cítím silnou podporu v české komoře, která mě zvolila za svého místopředsedu a vidí, že za mnou stojí jasné úspěchy," uvedl Rajchl, který za své úspěchy považuje ušetření desítek milionů korun na nevýhodných smlouvách, dojednání televizních kontraktů a jednání o loterijním zákonu.

650:
ORI: Brouzdaliště s univerzálním optické kabely a postavení bazénů v Budapešti. Cestující mohou zkušenosti, Evropa je neuvěřitelná voda - a relaxovat unavené končetiny v jacuzzi po městě turné nebo toulce.
NEW: Brouzdaliště s univerzální optické kabely a postavení bazénů v Budapešti. Cestující mohou zkušenosti, Evropa je neuvěřitelná voda - a relaxovat unavené končetiny v jacuzzi po městě turné nebo toulci.
EN: Paddling pools with universal fibre optics and status pools in Budapest. Travellers can experience Europe's incredible water - and relax tired limbs in a Jacuzzi after a city tour or a ramble.
REF: Brouzdaliště z pohledu Ufona, přepychový bazén v Budapešti: Kdo cestuje Evropou, může zažít svůj modrý zázrak - a po prohlídce měst nebo cestování nechat své unavené nohy odpočinout v termálních lázních.

654:
ORI: Běžela přidáte sázela ráda svůj zápisník - základní údaje o stavbě a historii budovy.
NEW: Běžela přidáte sázela ráda svůj zápisník - základních údaje o stavbě a historii budovy.
EN: She rushed to add any pool she liked to her notebook - with essential details on the construction and the history of the building.
REF: Jestliže se jí některá plovárna zalíbila, v mžiku ji zanesla do svého zápisníku - i s pozoruhodnými detaily o způsobu stavění a historii budovy.

655:
ORI: Architektonický historik Meder pohlédl na více než 200 bazénů - a nyní zde společné zážitky ve své nedávno zveřejněné knize Badefreuden (radostí z koupání), která všechno z veřejné koupaliště v Mnichově na historické paláce koupání v černém lese a „Hardcore betonové budovy“ v Taunus.
NEW: Architektonický historik Meder pohlédl na více než 200 bazénů - a nyní zde společné zážitky ve své nedávno zveřejněné knize Badefreuden (radostí z koupání), která všechno z veřejné koupaliště v Mnichově na historické paláce koupání v černém lese a „Hardcore betonové budovy“ v Taunuse.
EN: The architectural historian Meder looked at more than 200 swimming pools - and has now compiled here experiences in her recently published book Badefreuden (The Joys of Bathing), covering everything from public swimming baths in Munich to historical bathing palaces in the Black Forest and "hardcore concrete buildings" in Taunus.
REF: Více než 200 plováren prozkoumala tímto způsobem historička architektury Meder a představuje je nyní ve své právě vydané knize "Badefreuden (Radost z koupání) ": Lidové plovárny v Mnichově, historické paláce plováren ve Schwarzwaldu,"Tvrdé jádro betonových staveb" v Taunusu.

656:
ORI: „Cesta k velmi neobvyklé koupele ve střední Evropě“ se zde přes 13 zemí. Kromě Německa, Rakouska a Švýcarska, navštívila koupele v Itálii, Francii, česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, rumunsko a Polsko - a jedno město v Lucemburku, Srbska a Chorvatska.
NEW: „Cesta k velmi neobvyklé koupeli ve střední Evropě“ se zde přes 13 zemí. Kromě Německa, Rakouska a Švýcarska, navštívila koupele v Itálii, Francii, česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, rumunsko a Polsko - a jedno město v Lucemburku, Srbska a Chorvatska.
EN: Her "journey to the most unusual baths in Central Europe" took here through 13 countries. Besides Germany, Austria and Switzerland, she visited baths in Italy, France, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary, Romania and Poland - and one city each in Luxembourg, Serbia and Croatia.
REF: 13 zeměmi ji vedla její "Cesta za nejneobyčejnějšími lázněmi ve střední Evropě": Vedle Německa, Rakouska a Švýcarska navštěvovala lokality v Itálii, Francii, Čechách, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Polsku - a vždy jedno město v Lucembursku, Srbsku a Chorvatsku.

659:
ORI: Jedinou nevýhodou je, že fanoušci plavání muselo čelit modrých glazovaných dlaždic a pach chlóru, zatímco běžce může vdechovat okouzlující vůně smrčinách nebo poslouchat jasné cvrlikání ptáků v parku.
NEW: Jedinou nevýhodou je, že fanoušci plavání muselo čelit modrých glazovaných dlaždic a pach chlóru, zatímco běžec může vdechovat okouzlující vůně smrčin nebo poslouchat jasné cvrlikání ptáků v parku.
EN: The only downside is that fans of swimming have to cope with blue glazed tiles and the stench of chlorine while joggers can breathe in the beguiling scent of spruce forests or listen to the bright twittering of birds in the park.
REF: K vzteku je jenom, že se fandové plavání musí spokojit s modrými kachličkami a zápachem chlóru, zatímco běžci pro zdraví mohou vdechovat omamnou vůni smrkových lesů nebo naslouchat veselému švitoření ptáků v parku.

663:
ORI: Stříkalo potápění bazén a sauna éterické oleje - wellness faktor v lázních je tak velké, protože všechny smysly jsou stimulovány, podle Meder.
NEW: Stříkalo potápění bazén a sauna éterické oleje - wellness faktor v lázních je tak velké, protože všechny smysly jsou stimulovány, podle Mederu.
EN: Splashing in the diving pool and ethereal sauna oils - the wellness factor in baths is so great because all the senses are stimulated, according to Meder.
REF: Šplouchání ve skokanském bazénu a éterické oleje pro saunu - faktor pohody je proto tak velký, že se týká všech smyslů, tolik paní Meder.

669:
ORI: Našla dusičnanů - bohaté vody krasová jeskyně (jeskyně v bathu) a termální lázně Miskolctapolca naplněné alkalické vody v láhvi budovy (Városi Termálfürdö v Jászberény) kromě nádherné léčebné lázně například 100 - rok - staré lázně Széchenyi v Budapešti.
NEW: Našla dusičnanů - bohaté vody krasová jeskyně (jeskyně v bathu) a termální lázně Miskolctapolca naplněné alkalické vody v láhve budově (Városi Termálfürdö v Jászberény) kromě nádherné léčebné lázně například 100 - rok - staré lázně Széchenyi v Budapešti.
EN: She found nitrate-rich water in a karst cave (the Cave Bath in Miskolctapolca) and a thermal bath filled with alkaline water in a bottle-shaped building (Városi Termálfürdö in Jászberény) in addition to magnificent therapeutic baths such as the 100-year-old Széchenyi baths in Budapest.
REF: Vedle nádherných léčivých lázní, jako 100 let starých lázní Széchenyi v Budapešti, našla vodu s obsahem dusičnanů v původní krasové jeskyni (jeskynní lázně v Miskolc-Tapolca) i termální lázně, jejichž bazény jsou naplněny alkalickou vodou a jsou umístěny v budově tvaru lahve (Városi Termálfürdö v Jászberény).

671:
ORI: Snad nejvíce neobvyklý design čeká koupající se v bazénu Längenfeld. Aqua dome v ötztalské vypadá jako UFO právě přistálo v Alpách.
NEW: Snad nejvíce neobvyklý design čeká koupající se v bazénu Längenfeld. Aqua domu v ötztalské vypadá jako UFO právě přistálo v Alpách.
EN: Perhaps the most unusual pool design awaits bathers in Längenfeld. The Aqua Dome in Ötztal looks like a UFO has just landed in the Alps.
REF: Snad nejpozoruhodnější design bazénu očekává lázeňské hosty v Längenfeldu: Akvapark Ötztal vypadá jako ufo, které právě přistálo v Alpách.

677:
ORI: Iris Meder však byla v jednom bodě zklamán při pátrání po krásné letovisko. Když se pokusila návštěva venkovního bazénu v českých lázních Luhatschowitz, našla oblast zapečetěna.
NEW: Iris Meder však byla v jednom bodě zklamán při pátrání po krásné letovisku. Když se pokusila návštěva venkovního bazénu v českých lázních Luhatschowitz, našla oblast zapečetěna.
EN: Iris Meder, however, was at one point disappointed in her search for beautiful bathing places. When she tried to visit the outdoor pool at the Czech baths of Luhatschowitz, she found the area sealed off.
REF: Avšak také jedním místem byla Iris Meder při svém hledání hezkých lázní zklamána: Když chtěla navštívit české solární a klimatické lázně Luhačovice, narazila na uzavřený terén.

679:
ORI: Když Meder vyhlédl ošlehané Windows červené, bílé a žluté secesní budovy, viděla plevel prorůstající dlaždice.
NEW: Když Meder vyhlédl ošlehané Windows červení, bílí a žluté secesní budovy, viděla plevel prorůstající dlaždice.
EN: When Meder looked through the weather-beaten windows of the red, white and yellow art nouveau building, she could see weeds growing up through the tiles.
REF: Když paní Meder pohlédla rozpadajícími se okny červeno-bílo-žluté secesní budovy, uviděla, jak se mohutně rozrůstá plevel mezi dlaždicemi.

684:
ORI: Koupání v termální bazén v tomto paláci je jednoznačně druhořadého významu.
NEW: Koupání v termální bazéně v tomto paláci je jednoznačně druhořadého významu.
EN: A dip in the thermal pool in such a palace is clearly of secondary importance.
REF: U takového paláce je ponoření do termálního bazénu zřejmě okrajovou záležitostí.

692:
ORI: Pro německé občany, situace je jasná. Podle jedné studie, 84 procent Němců je nepřijatelné, že banky spekulovat o zemědělských komodit, například pšenice a kukuřice.
NEW: Pro německé občany, situace je jasná. Podle jedné studie, 84 procent Němců je nepřijatelné, že banky spekulovat o zemědělských komoditách, například pšenice a kukuřice.
EN: For German citizens the situation is clear. According to one study, 84 percent of Germans find it unacceptable that banks speculate on agricultural commodities such as wheat and maize.
REF: Pro spolkové občany je věc jasná: 84% Němců pokládá podle jedné studie za nepřijatelné, aby banky spekulovaly se zemědělskými surovinami jako pšenice nebo kukuřice.

693:
ORI: Dvě třetiny dotázaných poptávka, že Deutsche bank a ostatní banky ukončily obchodování v zemědělských komodit, jako je obchodování prohlubuje problémy těch nejchudších lidí po celém světě.
NEW: Dvě třetiny dotázaných poptávka, že Deutsche bank a ostatní banky ukončily obchodování v zemědělských komoditách, jako je obchodování prohlubuje problémy těch nejchudších lidí po celém světě.
EN: Two thirds of those questioned demand that Deutsche Bank and other banks cease trading in agricultural commodities, as trading deepens the problems faced by the very poorest people around the world.
REF: Dvě třetiny dotazovaných dokonce požadují, aby Deutsche Bank a ostatní úvěrové instituce z tohoto obchodu vystoupily protože ten problémy nejchudších světa prohlubuje.

701:
ORI: Podle SPIEGEL ONLINE, mezinárodní pracovní skupina, která se v současné době vyšetřuje obvinění obsažených v Foodwatch zprávu.
NEW: Podle SPIEGEL ONLINE, mezinárodní pracovní skupina, která se v současné době vyšetřuje obvinění obsažených v Foodwatch zprávě.
EN: According to SPIEGEL ONLINE, an international working group is currently investigating the accusations contained in the Foodwatch report.
REF: Podle informací SPIEGEL ONLINE kontroluje mezinárodní pracovní skupina výtky z Foodwatch-Report.

702:
ORI: Šetření by měla být dokončena do konce roku, kdy závěry budou představeny na Deutsche bank 's board of představenstva - s doporučeními pro akci.
NEW: Šetření by měla být dokončena do konce roku, kdy závěry budou představeny na Deutsche bank 's boardu of představenstva - s doporučeními pro akci.
EN: The investigation should be complete by the end of the year when the findings will be presented to Deutsche Bank's board of managing directors - with recommendations for action.
REF: Do konce roku má být kontrola uzavřena, potom budou výsledky prezentovány představenstvu Deutsche Bank - spolu s doporučením, jak s tím má být naloženo.

724:
ORI: Architektonické historie s výší, minima a šťastné - někdy - po. Rakousko je pavilon pro 1958 světové výstavy v Bruselu získal ocenění, se stal muzea ve Vídni, prázdná a opuštěná.
NEW: Architektonické historie s výší, minimem a šťastnou - někdy - po. Rakousko je pavilon pro 1958 světové výstavy v Bruselu získal ocenění, se stal muzea ve Vídni, prázdná a opuštěná.
EN: An architectural history with highs, lows and a happy-ever-after. Austria's Pavilion for the 1958 World's Fair in Brussels won prizes, became a museum in Vienna, stood empty and was abandoned.
REF: Příběh architektury s vrcholy, pády a happy endem: Rakouský pavilon ze Světové výstavy v Bruselu 1958 vydobyl ceny, stal se ve Vídni museem, zůstal prázdný a zpustnul.

726:
ORI: Rakousko je pavilon, jež Karl Schwanzer pro 1958 světová výstava v Bruselu, je slavný učebnicový příklad moderní poválečné architektury s jeho jasné tvary, skleněné haly, odvaha a nové stavební materiály, které vyjadřují víru v technický pokrok.
NEW: Rakousko je pavilon, jež Karl Schwanzer pro 1958 světová výstava v Bruselu, je slavný učebnicový příklad moderní poválečné architektury s jeho jasné tvary, skleněné halami, odvahou a nové stavební materiály, které vyjadřují víru v technický pokrok.
EN: Austria's pavilion, designed by Karl Schwanzer for the 1958 Brussels World's Fair, is a famous textbook example of modern post-war architecture with its clear shapes, glass halls, bold strokes and the new construction materials that expressed belief in technical progress.
REF: Když se horuje pro moderní poválečnou architekturu, pro jasné formy, skleněné haly, odvážné rozmachy a nové stavební materiály, které jsou typické pro víru v technický pokrok, potom je rakouský pavilon architekta Karla Schwanzera pro bruselskou Světovou výstavu 1958 výstižným a proslaveným příkladem.

728:
ORI: Budova je považována za milník v moderní architektury.
NEW: Budova je považována za milník v moderní architekturách.
EN: The building is considered a milestone in contemporary architecture.
REF: Stavba je pokládána dosud za milník současné architektury.

730:
ORI: Nakonec zastřelil na slávu mezinárodně v roce 1973 se slavnými čtyřválcový BMW Tower a jeho misky sestry budovy.
NEW: Nakonec zastřelil na slávu mezinárodně v roce 1973 se slavné čtyřválcový BMW Tower a jeho misky sestry budovy.
EN: He finally shot to fame internationally in 1973 with his legendary four-cylinder BMW Tower and its bowl-shaped sister building.
REF: Se svým legendárním čtyřválcovým BMW-palácem plus jako klíč provedenou vedlejší stavbou v Mnichově se nakonec 1973 mezinárodně proslavil.

732:
ORI: Nicméně budova nebyla vhodná jako muzeum pro technické a prostorových důvodů - už žádné zdi viset umělecká díla a chudé klimatizace.
NEW: Nicméně budova nebyla vhodná jako muzeum pro technických a prostorových důvodů - už žádné zdi viset umělecká díla a chudé klimatizace.
EN: However, the building was not suitable as a museum for technical and spatial reasons - it had no walls to hang artworks and poor air conditioning.
REF: Vhodná ale pro museum budova nebyla, ani prostorově ani technicky - chyběly stěny pro zavěšení uměleckých exponátů, žádné vyhovující klima.

734:
ORI: Budova prázdná od roku 2001 a spadl do horší a horší stav oprav.
NEW: Budova prázdná od roku 2001 a spadl do horší a horší stavu oprav.
EN: The building stood empty from 2001 and fell into a worse and worse state of repair.
REF: Od 2001 byla budova prázdná a chátrala stále více a více.

737:
ORI: Anežka Husslein - Arco, který se stal novým ředitelem rakouská galerie Belvedere v roce 2007 přispěla v novém začátku.
NEW: Anežka Husslein - Arco, který se stal novým ředitelem rakouská galerie Belvederu v roce 2007 přispěla v novém začátku.
EN: Agnes Husslein-Arco who became the new director of the Austrian Galerie Belvedere in 2007 was instrumental in the new beginning.
REF: Prosadil se nový začátek Agnes Husslein-Arco, která se 2007 stala novou ředitelkou Rakouské galerie Belvedere.

738:
ORI: Husslein - Arco, umění absolvent s pozoruhodnou kariéru v mládí jako krasobruslařka, kdo šel na Sotheby 'S, Guggenheimovo muzeum a stal zakládajícím ředitelem museum der Moderne v Salcburku, přesvědčil, aby politici a strážci mluvte s rekonstrukcí, přilákal veřejné financování a soukromé sponzorování a rozhodl o využití budovy.
NEW: Husslein - Arco, umění absolvent s pozoruhodnou kariérou v mládí jako krasobruslařka, kdo šel na Sotheby 'S, Guggenheimovo muzeum a stal zakládajícím ředitelem museum der Moderne v Salcburku, přesvědčil, aby politici a strážci mluvte s rekonstrukcí, přilákal veřejné financování a soukromé sponzorování a rozhodl o využití budovy.
EN: Husslein-Arco, an art history graduate with a remarkable career in her youth as an ice skater, who went on to Sotheby's, the Guggenheim Museum and to become the founding director of the Museum der Moderne in Salzburg, convinced politicians and conservators to go ahead with renovation, attracted public funding and private sponsorship and decided on the use of the building.
REF: Husslein-Arco, promovaná historička umění s význačnou kariérou, m. j. v mládí krasobruslařka, později v Sotheby's, Guggenheimově museu a jako zakládající ředitelka Musea moderny Salzburg, prosadila důrazně rekonstrukci u politiků a památkářů, opatřila veřejné prostředky a soukromé sponzorské peníze a určila využití.

742:
ORI: Ví se, samozřejmě, protože s rekonstrukcí a rozšířené Joseph Olbrich je odtržení ve Vídni, a vyhrál soutěž, ale také studoval pod Schwanzer na vídeňské univerzitě technologie a pavilonu je „mimořádně důležité místo“ kde ho navštívil výstavy „téměř každý víkend.“
NEW: Ví se, samozřejmě, protože s rekonstrukcí a rozšířené Joseph Olbrich je odtržení ve Vídni, a vyhrál soutěž, ale také studoval pod Schwanzera na vídeňské univerzitě technologie a pavilon je „mimořádně důležité místo“ kde ho navštívil výstavy „téměř každý víkend.“
EN: He was known, of course, for having renovated and expanded Joseph Olbrich's Secession in Vienna, and had won the competition, but he also studied under Schwanzer at the Vienna University of Technology and the pavilion was an "exceptionally important place" for him where had visited exhibitions "almost every weekend."
REF: Nejenom, že citlivě zrekonstruoval a rozšířil secesní stavby Josepha Olbricha ve Vídni a vyhrál soutěž, nýbrž proto, že u Schwanzera studoval na Technické univerzitě Vídeň a pavilon byl pro něho "nesmírně důležitým místem", na němž si "skoro každý víkend" prohlížel výstavy.

753:
ORI: Nedávno uvedl, že Krischanitz pavilonu „z Bruselu“ byl tvrdý - typický „kapka v městě“ příběh.
NEW: Nedávno uvedl, že Krischanitz pavilon „z Bruselu“ byl tvrdý - typický „kapka v městě“ příběhu.
EN: Krischanitz stated recently that the pavilion "from Brussels" had been tough - a typical "drop in the city" story.
REF: Obtížné to prý bylo s pavilonem, "který sem přišel z Bruselu", řekl nedávno Krischanitz, typická "Drop-in-the-City-historie".

755:
ORI: 21 - Haus je moc na správném místě, protože tam bylo velké štěstí v urbanismu. Zcela přebudováno „hlavní stanice čtvrtletí“ s úřady a obytných nemovitostí se rozvíjí kolem Schweizer Garten.
NEW: 21 - Haus je moc na správném místě, protože tam bylo velké štěstí v urbanismu. Zcela přebudováno „hlavní stanice čtvrtletím“ s úřady a obytných nemovitostí se rozvíjí kolem Schweizer Garten.
EN: The 21er Haus is very much in the right place, as there has been a stroke of luck in town planning. The completely redesigned "main station quarter" with offices and residential properties is developing around the Schweizer Garten.
REF: V tomto případě ale není Dům 21. století na nepatřičném místě, neboť se přihodila urbanistická šťastná náhoda: V okruhu okolo Schweizer Garten vzniká zcela nově projektovaná "Městská čtvrť u Hlavního nádraží" s kancelářskými a obytnými domy.

756:
ORI: Může být také druhé štěstí. 21 - Haus může být podpořen další Krischanitz budovy - nákupčí Francesca von Habsburg nakoupila Temporäre Kunsthalle Berlín a je údajně jednání s městem o sousední polohu v Schweizer Garten.
NEW: Může být také druhé štěstí. 21 - Haus může být podpořen další Krischanitz budovy - nákupčí Francesca von Habsburg nakoupila Temporäre Kunsthalle Berlín a je údajně jednání s městem o sousední poloze v Schweizer Garten.
EN: There may also be a second stroke of luck. The 21er Haus may be bolstered by another Krischanitz building - the collector Francesca von Habsburg has purchased the Temporäre Kunsthalle Berlin and is reported to be negotiating with the city for a neighbouring location in the Schweizer Garten.
REF: A snad ještě dojde k jiné šťastné náhodě: Dům 21. století by mohl obdržet podporu od jiné Krischanitzovy stavby, neboť sběratelka Francesca von Habsburg koupila Berliner Temporäre Kunsthalle a jak je slyšet, už jedná s městem o sousedství na stanovišti v Schweizer Garten.

757:
ORI: Deutsche Bahn plány zimní krize balíčku v miliony
NEW: Deutsche Bahn plány zimní krize balíčku v miliónech
EN: Deutsche Bahn plans winter crisis package into the millions
REF: Dráha plánuje balík pro zimní krizi v milionové výši

761:
ORI: Podle novinové zprávy, Deutsche Bahn utratí více než 70 milionů eur, ještě letos v zimě bitvy zabránit rušení a zpoždění.
NEW: Podle novinové zprávy, Deutsche Bahn utratí více než 70 milionů eur, ještě letos v zimě bitvě zabránit rušení a zpoždění.
EN: According to a newspaper report, Deutsche Bahn will spend more than 70 million Euros more this year in the battle to prevent winter-time cancellations and delays.
REF: V boji proti zimou způsobeným výpadkům vlaků a zpožděním vydává Deutsche Bahn v tomto roce podle zprávy v novinách dalších více než 70 miliónů euro.

762:
ORI: S odkazem na interní krize plán na Deutsche Bahn, Bild novin oznámil, že investice kolem 300 milionů eur, celkem je plánována až do roku 2015.
NEW: S odkazem na interní krize plán na Deutsche Bahn, Bild noviny oznámil, že investice kolem 300 milionů eur, celkem je plánována až do roku 2015.
EN: Referring to an internal crisis plan at Deutsche Bahn, the Bild newspaper has reported that investment of around 300 million Euros in total is planned up to 2015.
REF: Noviny "Bild" přinesly předběžně zprávu s odvoláním na interní koncernový plán, že se prý počítá do roku 2015 celkem s investicemi okolo 300 miliónů euro.

766:
ORI: Rüdiger Grube, šéf Deutsche Bahn, varoval, že zrušení a zpoždění vlaku tuto zimu na summitu s vládou a průmyslu před dvěma měsíci.
NEW: Rüdiger Grube, šéf Deutsche Bahn, varoval, že zrušení a zpoždění vlaku tuto zimy na summitu s vládou a průmyslem před dvěma měsíci.
EN: Rüdiger Grube, head of Deutsche Bahn, warned of train cancellations and delays this winter at a summit with government and industry two months ago.
REF: Před dvěma měsíci varoval šéf drah Rüdiger Grube po setkání na nejvyšší úrovni s představiteli vlády a průmyslu před výpadky vlaků a zpožděními také v průběhu letošní zimy.

770:
ORI: Deutsche Bahn byla rovněž nucena mít nápravy Ice vlaky kontrolovat významně častěji po mnoho let, po Ice vlaku nápravy zlomil v Kolíně nad Rýnem je hlavní stanice.
NEW: Deutsche Bahn byla rovněž nucena mít nápravy Iky vlaky kontrolovat významně častěji po mnoha letech, po Ice vlaku nápravy zlomil v Kolíně nad Rýnem je hlavní stanice.
EN: Deutsche Bahn has also been forced to have the axles of ICE trains checked significantly more frequently for many years, after an ICE train's axle broke in Cologne's main station.
REF: Dráha již po léta také nezvládá, že musí nápravy vlaků ICE zřejmě častěji nechat dílensky kontrolovat, když došlo u jednoho vlaku ICE na hlavním nádraží Köln k destrukci nápravy.

772:
ORI: Čerstvá potíž je po vzápětí rozruchu kolem Josef Ackermann, CEO Deutsche bank: Deutsche bank obličeje a mnohamilionové libra pokuty v USA.
NEW: Čerstvá potíž je po vzápětí rozruchu kolem Josef Ackermann, CEO Deutsche bank: Deutsche bank obličeje a mnohamiliónová libra pokuty v USA.
EN: Fresh trouble is following hard on the heels of the uproar around Josef Ackermann, CEO of Deutsche Bank: Deutsche Bank faces a multi-million pound fine in the USA.
REF: Po rozruchu kolem šéfa Josefa Ackermanna dochází k novým trampotám v USA: Deutsche Bank tam musí zaplatit miliónové odškodné.

789:
ORI: Banky bojující proti silnému větru v USA o několik let později.
NEW: Banky bojující proti silnému větru v USA o několik léta později.
EN: The banks battling against a strong wind in the USA several years later.
REF: I když k událostem došlo před několika roky, fouká nyní bankám v ústrety ostrý vítr.

791:
ORI: Federální agentura pro financování bydlení (FHFA) byla za největší vlna žalob.
NEW: Federální agentura pro financování bydlení (FHFA) byla za největší vlnu žalob.
EN: The Federal Housing Finance Agency (FHFA) has been behind the largest wave of claims.
REF: Federal Housing Finance Agency (FHFA) spustila největší vlnu žalob.

792:
ORI: To obviňuje 18 velkých mezinárodních bank, které v USA - Fannie Mae a Freddie Mac na hypotéku transakcí v hodnotě okolo 200 miliard dolarů.
NEW: To obviňuje 18 velkých mezinárodních bank, které v USA - Fannie Mae a Freddie Mac na hypotéku transakce v hodnotě okolo 200 miliard dolarů.
EN: It accuses 18 major international banks of having taken in US lenders Fannie Mae and Freddie Mac on mortgage transactions valued at around 200 billion dollars.
REF: Vytýká 18 mezinárodním velkobankám, že dva státní americké finančníky zabývající se nemovitostmi Fannie Mae a Freddie Mac při obchodech s hypotékami v objemu asi 200 miliard dolarů znevýhodnily.

809:
ORI: Po docela dlouho, IBM, se zaměřuje na lukrativní it služeb, jako je datová střediska.
NEW: Po docela dlouho, IBM, se zaměřuje na lukrativní it služby, jako je datová střediska.
EN: For a fairly long time, IBM has focused on lucrative IT services such as data centres.
REF: IBM sází už po dlouhou dobu na lukrativní IT-služby jako je provoz výpočetních center.

813:
ORI: A investuje do nákladní železniční, například lubrikant výrobce a stroj výrobce.
NEW: A investuje do nákladní železniční, například lubrikant výrobce a stroje výrobce.
EN: and invested in a freight railway, for example, a lubricant manufacturer and a machine manufacturer.
REF: Místo toho sáhl Buffett po nákladní železnici, po výrobci maziv nebo po výrobcích strojů.

817:
ORI: Díky němu kultovní obrázek pro bezpočet investorů po celém světě.
NEW: Díky němu kultovní obrázek pro bezpočet investory po celém světě.
EN: making him a cult figure for countless investors around the world.
REF: Je proto pro mnohé investory po celém světě kultovní postavou.

828:
ORI: Pro mnohé německé Turky, novinka přivádí zpět k životu a dávno přízrak. Nebyla žádná srovnatelná pravicový extremista násilí proti Turkům od žhářských útoků v Mölln v listopadu 1992 a v Solingenu v květnu 1993.
NEW: Pro mnohé německé Turky, novinka přivádí zpět k životu a dávno přízrak. Nebyla žádná srovnatelná pravicový extremista násilí proti Turkům od žhářských útoků v Möllnu v listopadu 1992 a v Solingenu v květnu 1993.
EN: For many German Turks, the news brings back to life a long-dead spectre. There has been no comparable right-wing extremist violence against Turks since the arson attacks in Mölln in November 1992 and in Solingen in May 1993.
REF: Neboť pro mnoho německých Turků se tím vrací zpět strašidlo, jež bylo dlouho pokládáno za mrtvé: Od žhářských útoků v Mölln v listopadu 1992 a v Solingen v květnu 1993 nedošlo k srovnatelnému násilí s pravicově extremistickým pozadím.

832:
ORI: V deníku Sabah, na druhé straně, poukazuje na to, že jeden z pachatelů byl informátorem pro zpravodajské služby a vyjadřuje znepokojení, že německé orgány mohou být zachycen v pravicový extremista močál.
NEW: V deníku Sabah, na druhé straně, poukazuje na to, že jeden z pachatelů byl informátorem pro zpravodajské služby a vyjadřuje znepokojení, že německé orgány mohou být zachycen v pravicový extremista močále.
EN: The Sabah newspaper, on the other hand, points out that one of the perpetrators was a confidential informant for the intelligence services and expresses concern that the German authorities may be caught up in the right-wing extremist quagmire.
REF: Noviny "Sabah" naproti tomu zdůrazňují, že jeden z pachatelů měl být tajný policejní agent útvaru pro ochranu ústavy a obávají se, že také německé úřady by mohly být zapleteny do pravicově radikální bažiny.

834:
ORI: Jen o dva týdny dříve, tureckého společenství v Berlíně oslavovali výročí německé - turecké dvoustranné dohody o nábor pracovníků při obřadu s německými a turečtí politici.
NEW: Jen o dva týdny dříve, tureckého společenství v Berlíně oslavovali výročí německé - turecké dvoustranné dohody o nábor pracovníků při obřadu s německými a turečtí politiky.
EN: Just two weeks earlier, the Turkish Community in Berlin had commemorated the fiftieth anniversary of the German-Turkish bilateral agreement on labour recruitment in a ceremony with German and Turkish politicians.
REF: Teprve před dvěma týdny vzpomněla Turecká obec v Berlíně společně s německými a tureckými politiky slavnostním aktem padesátého výročí německo-turecké dohody o náboru.

836:
ORI: Pokrytí některých tureckých médií byla jako facka. „Německo je v současnosti na padesátém výročí“ je název jeden článek o Haber x turecké internetové platformy, která komentuje okolnosti kolem série vražd.
NEW: Pokrytí některých tureckých médií byla jako facka. „Německo je v současnosti na padesátém výročí“ je název jeden článek o Haberovi x turecké internetové platformě, která komentuje okolnosti kolem série vražd.
EN: The coverage by some Turkish media has been like a slap in the face. "Germany's present on the fiftieth anniversary" is the title of one article on the Haber X Turkish internet platform, which comments on the circumstances around the series of murders.
REF: Jako políček zde působí zpravodajství několika tureckých médií: "Dárek Německa k padesátinám" je nadpisem článku v turecké internetové platformě "Haber X", která referuje o pozadí vražedné série.

840:
ORI: Chování policie a následně úspěšné pátrání je silně kritizována na německém - Turecko na internetových fórech.
NEW: Chování policie a následně úspěšné pátrání je silně kritizována na německém - Turecku na internetových fórech.
EN: The behaviour of the police and the subsequently successful manhunt is heavily criticised on German-Turkish internet forums.
REF: Nejkritičtěji je diskutován v německotureckých internetových fórech postup policie a její pozdní úspěch v pátrání.

841:
ORI: Autoři si kladou otázku, proč německé orgány, že dřívější hledat podezřelé v pravicový extremista kruhů.
NEW: Autoři si kladou otázku, proč německé orgány, že dřívější hledat podezřelé v pravicový extremista kruzích.
EN: The authors are asking themselves why the German authorities did not think earlier to look for suspects in right-wing extremist circles.
REF: Proč nenapadlo německé úřady už mnohem dříve, aby po podezřelých pátraly v pravicově extrémistických kruzích, diví se autoři.

848:
ORI: Útoky však zvýšený pocit tureckou jednotu.
NEW: Útoky však zvýšený pocit turecké jednoty.
EN: The attacks, however, increased the sense of Turkish unity.
REF: Avšak atentáty učinily na straně Turků patrnější pocit vzájemnosti.

853:
ORI: Zpravodajství tureckých médií v době opět ukazuje, jak hluboká nedůvěra mnoha německých Turků v aktuálním německý stát stal je.
NEW: Zpravodajství tureckých médií v době opět ukazuje, jak hluboká nedůvěra mnoha německých Turci v aktuálním německý státě stal je.
EN: The coverage by the Turkish media at the time again shows how deep the mistrust of many German Turks in the current German state has become since.
REF: Současné zpravodajství tureckých médií ukazuje opět jednou, jak hluboká je nedůvěra mnoha německých Turků ve zdejší státoprávní uspořádání.

881:
ORI: Bývalý bankéř a dlouholeté bankovnictví profesor na švýcarský institut bankovní curyšské univerzity, Hans Geiger, vysvětluje: „vždycky jsem předložil UBS, aby moji studenti jako model dobrou banku.“
NEW: Bývalý bankéř a dlouholeté bankovnictví profesor na švýcarský institut bankovní curyšské univerzity, Hans Geiger, vysvětluje: „vždycky jsem předložil UBS, aby moji studenti jako model dobré banky.“
EN: The former banker and long-standing banking professor at the Swiss Institute of Banking of the University of Zurich, Hans Geiger, explains: "I always presented UBS to my students as the model of a good bank."
REF: Bývalý bankéř a pozdější dlouholetý profesor bankovnictví v Curychu Hans Geiger vypráví: "Svým studentům jsem tehdy UBS uváděl vždy jako vzor dobré banky."

889:
ORI: Banka se skutečně podařilo najít investory, investoři ale mnozí bankéři by uctivě odmítl před chvílí - a méně než transparentní asijských suverénních fondů ze Singapuru a v arabštině suverénních fondů, že byl tajnůstkář, i jeho název nebyl zveřejněn.
NEW: Banka se skutečně podařilo najít investory, investoři ale mnozí bankéři by uctivě odmítl před chvílí - a méně než transparentního asijských suverénních fondů ze Singapuru a v arabštině suverénních fondů, že byl tajnůstkář, i jeho název nebyl zveřejněn.
EN: The bank actually managed to find investors, but investors many bankers would have respectfully declined a short while earlier - a less than transparent Asian sovereign wealth fund from Singapore and an Arabic sovereign wealth fund that was so secretive, even its name was not disclosed.
REF: Zato nalezla skutečně investory, ovšem takové, nad nimiž by nedávno ještě ohrnovala nos: Neprůhledný asijský státní fond ze Singapuru a arabský státní fond, který byl tak diskrétní, že se člověk ani nedověděl jeho název.

892:
ORI: Banka byla nucena vyhlásit nové škody na miliardy a předseda představenstva, Marcel Ospel - druhá nejlépe placenou předseda ve švýcarsku v roce 2006 - rezignoval.
NEW: Banka byla nucena vyhlásit nové škody na miliardy a předseda představenstva, Marcel Ospel - druhá nejlépe placená předseda ve švýcarsku v roce 2006 - rezignoval.
EN: The bank was forced to announce new losses running into the billions and Chairman of the Board of Directors, Marcel Ospel - the second best paid chairman in Switzerland in 2006 - resigned.
REF: Banka musela přiznat nové miliardové ztráty, prezident správní rady Marcel Ospel, 2006 ještě druhý nejlépe placený správní rada Švýcarska, odstoupil.

894:
ORI: Národní banka skoupila toxické cenné papíry z UBS za obrovské miliardy a švýcarskou konfederací zaplatil šest miliard švýcarských franků za povinné konvertibilních dluhopisů, aby se stal spolumajitelem banky.
NEW: Národní banka skoupila toxické cenné papíry z UBS za obrovské miliardy a švýcarskou konfederací zaplatil šest miliard švýcarských franků za povinných konvertibilních dluhopisů, aby se stal spolumajitelem banky.
EN: The National Bank bought up toxic securities from UBS for untold billions and the Swiss Confederation paid six billion Swiss francs for a mandatory convertible bond to become part owner of the bank.
REF: Nationalbank odkoupila z UBS za desítky miliard problematické cenné papíry, Švýcarská konfederace dala šest miliard franků na povinně směnitelné obligace, za něž se mohla stát spolumajitelkou banky.

906:
ORI: Banka ztratila svou důvěryhodnost v obou svých hlavních obchodních divizí během několika měsíců - v investičním bankovnictví díky špatné spekulace a ve správě aktiv z napomáhání k daňovým únikům.
NEW: Banka ztratila svou důvěryhodnost v obou svých hlavních obchodních divizí během několika měsíců - v investičním bankovnictví dících špatné spekulace a ve správě aktiv z napomáhání k daňovým únikům.
EN: The bank had lost its credibility in both of its core business divisions within a few months - in investment banking thanks to bad speculation and in asset management by aiding and abetting tax evasion.
REF: Tak banka ztratila v průběhu několika měsíců svou věrohodnost v obou ústředních obchodních oblastech: V investičním bankovnictví kvůli špatným spekulacím a ve správě majetku pro napomáhání ke krácení daně.

908:
ORI: Jedna věc je jasná - řízení rizika v investičním bankovnictví divize stále nefunguje.
NEW: Jedna věc je jasná - řízení rizika v investičního bankovnictví divizi stále nefunguje.
EN: One thing is clear - risk management in the investment banking division is still not working.
REF: A je to jasné: s managementem rizika v investičním bankovnictví to zřejmě stále ještě neklape.

912:
ORI: Sejfů švýcarských bank stal symbolem neotřesitelného spolehlivost, stejně jako Lindt a Sprüngli přišli, aby symbolizují sofistikované čokolády.
NEW: Sejfy švýcarských bank stal symbolem neotřesitelné spolehlivost, stejně jako Lindt a Sprüngli přišli, aby symbolizují sofistikované čokolády.
EN: The safes of Swiss banks had become a symbol of unshakeable reliability, just as Lindt and Sprüngli had come to symbolise sophisticated chocolate.
REF: Trezory švýcarských bank se staly symbolem pro neotřesitelnou spolehlivost jako Lindt a Sprüngli pro zvláště kvalitní čokoládu.

913:
ORI: Ústředí banky UBS v Curychu stále fit klišé o důstojné švýcarské privátní banka - jen trochu větší.
NEW: Ústředí banky UBS v Curychu stále fit klišé o důstojné švýcarské privátní bance - jen trochu větší.
EN: The UBS headquarters in Zurich still fit the cliché of the dignified Swiss private bank - just a bit bigger.
REF: Centrála UBS v Curychu se ještě hodí ke klišé dobré švýcarské soukromé banky - je jen trochu větší.

920:
ORI: Stěny jsou oděni do mramoru za obrovskou kožených křesel. Existuje velký nápis „bezpečných“ vedle banky logo.
NEW: Stěny jsou oděni do mramoru za obrovské kožených křesel. Existuje velký nápis „bezpečných“ vedle banky loga.
EN: The walls within are clad in marble behind vast leather armchairs. There is a large sign to the "Safe" next to the bank's logo.
REF: Uvnitř jsou zdi obložené mramorem, před nimi stojí mohutná kožená křesla, vedle loga banky velká směrovka k "sejfu".

924:
ORI: Věří, že UBS, je příliš velký - zejména v oblasti investičního bankovnictví, kde anglosasům jsou také velmi aktivní.
NEW: Věří, že UBS, je příliš velký - zejména v oblasti investičního bankovnictví, kde anglosasové jsou také velmi aktivní.
EN: He believes UBS has grown too big - particularly in investment banking where the Anglo-Saxons are also very active.
REF: UBS se asi příliš zvětšila, zjišťuje - především v investičním bankovnictví, kde se navíc rozšířili Anglosasové.

927:
ORI: Bylo to ve skutečnosti anglosaského investičního bankovnictví UBS, že při změně ve svém prvním velkém zisku - a pak debakl. Žádná jiná evropská finanční instituce, která ztratila tolik peněz za subprime džungle jako hlavní švýcarské banky.
NEW: Bylo to ve skutečnosti anglosaského investičního bankovnictví UBS, že při změně ve svém prvním velkém zisku - a pak debaklu. Žádná jiná evropská finanční instituce, která ztratila tolik peněz za subprime džungle jako hlavní švýcarské banky.
EN: It was in fact Anglo-Saxon investment banking that changed UBS, brought in its first big profits - and then the debacle. No other European financial institution has lost as much money in the subprime jungle as the major Swiss bank.
REF: Skutečně to bylo anglosaské investiční bankovnictví, které UBS změnilo, přivodilo jí zprvu vysoké zisky a potom pohromu: Žádný evropský finanční institut neztratil v džungli kolem Subprime tolik peněz jako Schweizer Großbank.

935:
ORI: Skutečnost, že dvě banky, které šly do podoby UBS navzájem doplňovali pomohl. Jeden z nich byl bohatý, ale usedlou banku specializující se na správu aktiv v Curychu a druhý byl méně bohatí, ale mnohem více internacionalizovaná.
NEW: Skutečnost, že dvě banky, které šly do podoby UBS navzájem doplňovali pomohl. Jeden z nich byl bohatý, ale usedlá banka specializující se na správu aktiv v Curychu a druhý byl méně bohatí, ale mnohem více internacionalizovaná.
EN: The fact that the two banks that went to form UBS complemented each other helped. One was a wealthy but sedate bank specialising in asset management in Zurich and the other was less wealthy, but much more internationalised.
REF: Přitom napomáhalo, že se obě rozdílné bankovní předchůdkyně UBS doplňovaly: Jedna bohatá, ale ospalá banka v Curychu s těžištěm ve správě majetku a chudší, ale mezinárodně silněji zapojená.

950:
ORI: UBS je významným hráčem v zahraniční měně a zásoby.
NEW: UBS je významným hráčem v zahraniční měně a zásobách.
EN: UBS was a major player in foreign exchange and stocks.
REF: V obchodu s devizami a s akciemi se účastnila hry zcela nahoře.

951:
ORI: Poradci pro týdeník však poukázal na slabost. Na základě toho, co v bankovnictví terminologie je označován jako „fixní příjem,“ UBS byl daleko za největší banky.
NEW: Poradci pro týdeník však poukázal na slabost. Na základě toho, co v bankovnictví terminologii je označován jako „fixní příjem,“ UBS byl daleko za největší banky.
EN: Commissioned management consultants, however, pointed out a weakness. In terms of what in banking terminology is referred to as "fixed income," UBS was far behind the very largest banks.
REF: Podnikoví poradci, kteří byli pověřeni, zdůrazňují však jednu slabost: V mezinárodním úrokovém obchodu, v řeči bankéřů "Fixed Income", asi existuje velký odstup za největšími bankami.

952:
ORI: Ubs do mezery v jeho amerických hypotečních produktů.
NEW: Ubs do mezery v jeho amerických hypotečních produktech.
EN: UBS had gaps in its US mortgage products.
REF: UBS má asi mezery v amerických hypotéčních produktech.

956:
ORI: I když ostatní banky byly dlouho hledat cestu ven, UBS Doyle.
NEW: I když ostatní banky byly dlouho hledat cestu ven, UBS Doyla.
EN: Even when other banks had long been looking for a way out, UBS carried on.
REF: Také ještě, když ostatní banky dávno hledaly východisko.

968:
ORI: Od té doby se prokázala jeho nadšení a nyní je na hlavu UBS odstraněny, Curychu - based banka oznámila v úterý.
NEW: Od té doby se prokázala jeho nadšení a nyní je na hlavu UBS odstraněny, Curych - based banka oznámila v úterý.
EN: Since then, he has proved his mettle and is now to head UBS permanently, the Zurich-based bank announced on Tuesday.
REF: Mezitím se prosadil: Má dlouhodobě vést obchody UBS, sdělila curyšská banka v úterý.

982:
ORI: Všeobecné úlevě po změně vlády v Římě a v Aténách se nepokračovalo.
NEW: Všeobecné úleva po změně vlády v Římě a v Aténách se nepokračovalo.
EN: The general relief following the change of government in Rome and Athens was not sustained.
REF: Všeobecné usnadnění výměnou vlády v Římě a v Athénách se nemohlo prosadit

988:
ORI: Širší index s & p 500 skončilo v 1251 bodu, do jednoho procenta.
NEW: Širší index s & p 500 skončilo v 1251 bodě, do jednoho procenta.
EN: The broader S&P 500 index closed at 1251 point, down one percent.
REF: Šíře pojatý S&P-500-Index skončil na 1251 bodu, pokles o jedno procento.

1014:
ORI: Někteří jako ptáci, jiní se chtějí zbavit co nejrychleji. Vrány byly součástí hlavně po stovky let, ale obyvatelé stěžují špína a hluk zvířat vytvořit roste počet v mnoha obcích.
NEW: Někteří jako ptáci, jiní se chtějí zbavit co nejrychleji. Vrána byly součástí hlavně po stovky let, ale obyvatelé stěžují špína a hluk zvířat vytvořit roste počet v mnoha obcích.
EN: Some like the birds, others would like to get rid of them as fast as possible. Crows have been part of the cityscape for hundreds of years, but residents complaining about the filth and noise the animals create are increasing in number in many communities.
REF: Jedni je mají rádi, druzí by se jich rádi docela rychle zbavili: Vrány patří již po staletí k obrazu města, přesto se v některých obcích hromadí stížnosti obyvatel k nečistotě a hluku způsobeným zvířaty.

1016:
ORI: Odborníci na první vrána sympozium ve východní fríština města Leer už řekl, že vrány již nemohou být vytlačeni z měst.
NEW: Odborníci na první vrána sympozium ve východní fríštině městě Leer už řekl, že vrány již nemohou být vytlačeni z měst.
EN: Experts at the first crow symposium in the East Frisian town of Leer have said that rooks can no longer be forced out of cities.
REF: Havrany polní asi nelze z měst už vypudit, prohlásili experti na prvním sympóziu o vránách ve východofríském Leeru.

1022:
ORI: Existují velké kolonie s více než 600 chovné páry z vestfálských města Soest a v severozápadním v Jever, Diepholz, Achim bei Bremen a Leer.
NEW: Existují velké kolonie s více než 600 chovné páry z vestfálských města Soest a v severozápadním v Jever, Diepholzi, Achim bei Bremene a Leerovi.
EN: There are large colonies with more than 600 breeding pairs in the Westphalian town of Soest and in the north-west in Jever, Diepholz, Achim bei Bremen and Leer.
REF: Velké kolonie s více než 600 hnízdících párů jsou mimo jiné ve vestfálském Soestu, na severozápadě, mimo jiné v Jeveru, Diepholzu a Achimu u Brém i v Leeru.

1028:
ORI: Pouze by bylo možné odstrašování jako výjimku v nemocnicích, domovech důchodců a škol.
NEW: Pouze by bylo možné odstrašování jako výjimku v nemocnicích, domovech důchodců a školách.
EN: Deterrence would only be conceivable as an exception in hospitals, retirement homes and schools.
REF: Plašení je myslitelné jen jako výjimka u nemocnic, domovech důchodců nebo škol.

1033:
ORI: Jürgens byl spoluzakladatelem Ascherberg vrána naučná stezka v Šlesvicku - Holštýnsku, kde vývěskách poskytovat informace o životě vysoce inteligentní věž.
NEW: Jürgens byl spoluzakladatelem Ascherberg vrána naučná stezka v Šlesvicku - Holštýnsku, kde vývěsky poskytovat informace o životě vysoce inteligentní věž.
EN: Jürgens was a co-founder of the Ascherberg crow educational trail in Schleswig-Holstein, where notice boards provide information about the life of the highly intelligent rook.
REF: Paní Jürgens spoluzaložila ve Schleswig-Holstein Ascherbergskou naučnou vraní stezku, na které poskytují informační tabule poučení o životě vysoce inteligentního havrana polního.

1036:
ORI: Inteligence a schopnosti ptáků jsou legendární. Vrány, často jen používat nástroje sehnat chutné sousto, ale vytvořit nástroje.
NEW: Inteligence a schopnosti ptáků jsou legendární. Vrána, často jen používat nástroje sehnat chutné sousto, ale vytvořit nástroje.
EN: The intelligence and skill of the birds are legendary. Rooks often do not just use tools to get hold of a choice morsel, but create tools themselves.
REF: Inteligence a šikovnost zvířat jsou legendární: Havrani polní nevyužívají pouze pomůcek, aby dosáhli pamlsku, nýbrž si dokonce jako pomůcku svůj nástroj zhotoví.

1038:
ORI: Při jednom experimentu, ptáci rychle učili, že museli zaklepat na pódium, aby se na noční můru larva.
NEW: Při jednom experimentu, ptáci rychle učili, že museli zaklepat na pódium, aby se na noční můru larvu.
EN: In one experiment, the birds quickly learnt that they had to knock over a platform to get to a moth larva.
REF: V jednom experimentu se ptáci rychle naučili, že musí kameny přivodit zřícení konstrukce, aby se tak dostali k larvě mola.

1041:
ORI: Vědci dali malý kbelík s děravými larva ve vertikálním válci.
NEW: Vědci dali malý kbelík s děravými larvou ve vertikálním válci.
EN: The researchers put a small bucket with a moth larva in a vertical cylinder.
REF: Ve svisle postaveném válci umístili badatelé drobnou nádobku s larvou mola.

1047:
ORI: Naděje Bosňanů a Turci na poslední chvíli vyhrát byla krátká.
NEW: Naděje Bosňané a Turci na poslední chvíli vyhrát byla krátká.
EN: The hopes of Bosnians and Turks for a last minute win were short-lived.
REF: Naděje Bosňanů a Turků na pohár nevyšly.

1050:
ORI: Vedení superstar Cristiano Ronaldo, který skóroval v 8. a 53. minuty, v Portugalsku porazil 6: 2, Bosna a Hercegovina (2: 1), zaokrouhlil svůj pátý Euro vzhled dokonale po 0: 0 v první noze.
NEW: Vedení superstar Cristiano Ronaldo, který skóroval v 8. a 53. minutě, v Portugalsku porazil 6: 2, Bosna a Hercegovina (2: 1), zaokrouhlil svůj pátý Euro vzhled dokonale po 0: 0 v první noze.
EN: Led by superstar Cristiano Ronaldo who scored in the 8th and 53rd minutes, Portugal beat Bosnia-Herzegovina 6:2 (2:1), rounding off their fifth Euro appearance perfectly after 0:0 in the first leg.
REF: Vedeno dvojnásobně úspěšnou superstar Cristiano Ronaldem (8., 53.) porazilo Portugalsko Bosnu-Hercegovinu 6:2 (2:1) a učinilo po výsledku 0:0 v prvním utkání pátou účast v řadě na mistrovství Evropy dokonalou.

1051:
ORI: Češi zapotřebí pouze 1: 0 (0: 0) v play - off druhé nohy proti jasnému vítězství venku hory, poté v první noze (2: 0).
NEW: Češi zapotřebí pouze 1: 0 (0: 0) v play - off druhé nohou proti jasnému vítězství venku hory, poté v první noze (2: 0).
EN: The Czechs only needed 1:0 (0:0) in the playoff second leg against outsider Montenegro after a clear win in the first leg (2:0).
REF: Čechům stačil v odvetě Play-off s outsiderem Černou Horou výsledek 1:0 (0:0), když už první utkání bylo jasnou věcí.

1052:
ORI: Chorvatsko nechyběl trik s 0: 0 proti Turecku a Irsko po snadné 1: 1 (1: 0) proti Estonsku.
NEW: Chorvatsko nechyběl trik s 0: 0 proti Turecko a Irsko po snadné 1: 1 (1: 0) proti Estonsku.
EN: Croatia did not miss a trick with 0:0 against Turkey and Ireland managed an easy 1:1 (1:0) against Estonia.
REF: Branku nedalo ani Chorvatsko s 0:0 proti Turecku, Irsko dosáhlo uvolněného 1:1 (1:0) proti Estonsku.

1054:
ORI: Bývalý profesionální bundesligy Wolfsburgu Zvjezdan Misimovic a kapitán Emir Spahic vyrovnali skóre v přestavěném 41. - sankce a gól v 65. pro Bosnu.
NEW: Bývalý profesionální bundesligy Wolfsburgu Zvjezdan Misimovic a kapitán Emir Spahic vyrovnali skóre v přestavěné 41. - sankce a gól v 65. pro Bosnu.
EN: The former Wolfsburg Bundesliga professional Zvjezdan Misimovic and captain Emir Spahic evened the score with a converted 41st-minute penalty and a goal in the 65th for Bosnia.
REF: Bývalý profesionál z Wolfsburgu ze Spolkové ligy Zvjezdan Misimovic proměněnou penaltou (41.) a kapitán Emir Spahic (65.) dvakrát snížili pro Bosnu.

1061:
ORI: Bývalý hráč Wolfsburgu z anglického šampionátu vůdce Manchester City dal hlavičku do spodního okraje příčku v 33. minutě, ale míč nešel za brankovou čáru.
NEW: Bývalý hráč Wolfsburgu z anglického šampionátu vůdce Manchester City dal hlavičku do spodního okraje příčky v 33. minutě, ale míč nešel za brankovou čáru.
EN: The former Wolfsburg player from the English championship leader Manchester City put a header onto the bottom edge of the crossbar in the 33rd minute, but the ball did not go over the goal line.
REF: Bývalý hráč Wolfsburu z anglického v čele tabulky stojícího klubu Manchester City usadil hlavičkou míč na spodní hraně břevna, míč ovšem nepřekročil brankovou čáru (33.).

1069:
ORI: Štěstí se také na trenér Michal Bílek je tým a bundesliga legionářů Michal Kadlec (Bayer Leverkusen) a Tomáš Pekhart (1. FC Norimberk) s potenciálně katastrofální chyba na začátku.
NEW: Štěstí se také na trenér Michal Bílek je tým a bundesliga legionářů Michal Kadlec (Bayer Leverkusen) a Tomáš Pekhart (1. FC Norimberk) s potenciálně katastrofální chybou na začátku.
EN: Luck also smiled on trainer Michal Bilek's team and Bundesliga legionaries Michael Kadlec (Bayer Leverkusen) and Tomas Pekhart (1st FC Nuremberg) with a potentially catastrophic error early on.
REF: Mužstvo trenéra Michala Bilka s legionářem Bundesligy Michaelem Kadlecem (Bayer Leverkusen) a Tomášem Pekhartem (1. FC Norimberk) mělo ovšem také štěstí a muselo už v počáteční fázi překonat strašnou sekundu.

1072:
ORI: Damjanovic vystřelil z okraje sankce oblast, která těsně minula cech je gól ve 40. minutě.
NEW: Damjanovic vystřelil z okraje sankce oblasti, která těsně minula cech je gól ve 40. minutě.
EN: Damjanovic took a shot from the edge of the penalty area that just missed Cech's goal in the 40th minute.
REF: Damjanovic vystřelil ve 40. minutě z otáčky od hranice trestného území jen těsně kolem Čechovy branky.

1078:
ORI: Turci se téměř podařilo zahájit před 31 tisíc diváků na stadionu Maksimir.
NEW: Turci se téměř podařilo zahájit před 31 tisíc diváky na stadionu Maksimir.
EN: The Turks almost managed the perfect start in front of 31,000 spectators at the Maksimir stadium.
REF: Před 31.000 diváků na Maksimirově stadionu by měli Turci zažít téměř pohádkový start.

1085:
ORI: Trainer Giovanni Trapattoni je tým - rozhlížejí zajištěné místo po 4: 0 vítězství v prvním noha - převzal vedení v 32. minutě díky gólu od Stephena Ward.
NEW: Trainer Giovanni Trapattoni je tým - rozhlížejí zajištěné místo po 4: 0 vítězství v prvním noze - převzal vedení v 32. minutě díky gólu od Stephena Ward.
EN: Trainer Giovanni Trapattoni's team - already looking assured of a place following the 4:0 victory in the first leg - took the lead in the 32nd minute thanks to a goal from Stephen Ward.
REF: Stephen Ward přivedl mužstvo trenéra Giovanniho Trapattoni, které se postaralo úspěchem 4:0 v prvním utkání už o předběžné rozhodnutí, ve 32. minutě do vedení.

1087:
ORI: Irsko udržet tempo, ale musel počkat až do 23. minuty, kdy Robbie Keane z Los Angeles do první výstřel na cíl.
NEW: Irsko udržet tempo, ale musel počkat až do 23. minuty, kdy Robbie Kean z Los Angeles do první výstřelu na cíl.
EN: Ireland kept up the pace, but had to wait until the 23rd minute when Robbie Keane from Los Angeles had the first clean shot on goal.
REF: Irsko nasadilo od počátku tempo, muselo ale čekat až do 23. minuty, než Robbie Keane z Los Angeles Galaxy měl první dobrou šanci.

1100:
ORI: Po hotovosti vyvodit, byl předán, lupič utekl nedoceněné a s neznámou částku peněz.
NEW: Po hotovosti vyvodit, byl předán, lupič utekl nedocenění a s neznámou částkou peněz.
EN: After the cash draw was handed over, the robber fled unrecognised and with an unknown amount of money.
REF: Když mu byla vydána zásuvka pokladny s rozměněnými penězi, uprchl lupič nepoznán se svou kořistí neznámé hodnoty.

1104:
ORI: Pokusil se uhnout z cesty a dodávku s přívěsem, který vystřelil na silnici z čerpací stanice.
NEW: Pokusil se uhnout z cesty a dodávky s přívěsem, který vystřelil na silnici z čerpací stanice.
EN: He attempted to swerve out of the way of a van with trailer that shot out onto the road from a petrol station.
REF: Chtěl se vyhnout nákladnímu autu s připojeným přívěsným stavebním vozem, které náhle vyjelo z čerpací stanice na ulici.

1128:
ORI: Mužský řidič byl vážně zraněn v Postupimi - Mittelmark okres při čelní srážce s náklaďákem.
NEW: Mužský řidič byl vážně zraněn v Postupimi - Mittelmark okrese při čelní srážce s náklaďákem.
EN: A male driver has been seriously injured in the Potsdam-Mittelmark district in a head-on collision with a lorry.
REF: Při srážce s protijedoucím nákladním vozidlem byl řidič automobilu v okresu Potsdam-Mittelmark těžce zraněn.

1132:
ORI: Byl převezen do nemocnice v záchranný vrtulník.
NEW: Byl převezen do nemocnice v záchranný vrtulníku.
EN: He was taken to hospital in a rescue helicopter.
REF: Byl přepraven vrtulníkem záchranné služby do nemocnice.

1134:
ORI: Vypukl požár v kino Cubix na Alexanderplatz v neděli v noci.
NEW: Vypukl požár v kině Cubix na Alexanderplatz v neděli v noci.
EN: A fire broke out in Kino Cubix on Alexanderplatz on Sunday night.
REF: V kině Cubix na Alexandrově náměstí v noci na pondělek hořelo.

1135:
ORI: Policie oznámila v prohlášení, že kolem 70 návštěvníky kin na pozdní noční projekci musel opustit kino na Rathausstrasse krátce po půlnoci.
NEW: Policie oznámila v prohlášení, že kolem 70 návštěvníků kin na pozdní noční projekci musel opustit kino na Rathausstrasse krátce po půlnoci.
EN: The police announced in a statement that around 70 cinema-goers at a late night viewing had to leave the cinema on Rathausstrasse shortly after midnight.
REF: Krátce před půlnocí muselo asi 70 návštěvníků nočního představení opustit kino v Rathausstraße, jak sdělila policie.

1147:
ORI: Policie oznámila v prohlášení, že tašky, peníze, mobilní telefony, bankovní karty a svazky klíčů ukradli v celkem dvanácti loupeží, od poloviny října.
NEW: Policie oznámila v prohlášení, že tašky, peníze, mobilní telefony, bankovní karty a svazky klíčů ukradli v celkem dvanácti loupeži, od poloviny října.
EN: The police announced in a statement that bags, money, mobile phones, bank cards and bunches of keys have been stolen in a total of twelve thefts since mid-October.
REF: U celkem dvanácti krádeží od poloviny října byly odcizovány kabelky, hotové peníze, mobily, platební karty nebo svazky klíčů, jak sdělila policie.

1165:
ORI: Sedmiletý chlapec srazil a vážně zranil auto na Tegeler Strasse v Berlíně - Wedding v neděli večer.
NEW: Sedmiletý chlapec srazil a vážně zranil auto na Tegeler Strasse v Berlíně - Weddingu v neděli večer.
EN: A seven-year-old boy was knocked down and seriously injured by a car on Tegeler Strasse in Berlin-Wedding on Sunday evening.
REF: Sedmiletý chlapec byl v neděli večer v Tegelerské ulici v Berlíně - Weddingu sražen autem a těžce zraněn.

1174:
ORI: Shořelo auto v Köpenick
NEW: Shořelo auto v Köpenicku
EN: Burnt out car in Köpenick
REF: Automobil shořel v in Köpenicku

1181:
ORI: Řidič utekl po vážné nehodě v Lichtenberg v sobotu večer, aniž by pomohl zraněného cestujícího.
NEW: Řidič utekl po vážné nehodě v Lichtenbergu v sobotu večer, aniž by pomohl zraněného cestujícího.
EN: A driver fled after a serious accident in Lichtenberg on Saturday night without helping his wounded passenger.
REF: Po těžké havárii v Lichtenbergu v noci na neděli řidič uprchl, aniž se postaral o svého zraněného spolujezdce.

1183:
ORI: Samice tramvajáka byla schopná brzda v čase a uviděl řidič uprchnout.
NEW: Samice tramvaják byla schopná brzda v čase a uviděl řidič uprchnout.
EN: A female tram driver was able to brake in time and saw the driver flee.
REF: Řidička tramvaje zvládla ještě včas zabrzdit a viděla řidiče prchat.

1186:
ORI: Požár ve sklepě v Tempelhof
NEW: Požár ve sklepě v Tempelhofu
EN: Fire in a cellar in Tempelhof
REF: Požár ve sklepě v Tempelhofu

1187:
ORI: Hořelo v části sklepa v pondělí večer v domě v Tempelhof.
NEW: Hořelo v části sklepa v pondělí večer v domě v Tempelhofu.
EN: There was a fire in a part of a cellar on Monday night in a house in Tempelhof.
REF: V jednom domě v Tempelhofu shořela v noci na neděli sklepní přepážka.

1193:
ORI: Policie oznámila v prohlášení, že čtyři muži ve věku mezi 18 a 21 začal hádat se dvěma restaurace pracovníků na promenádě kolem 01: Prenzlauer 20.
NEW: Policie oznámila v prohlášení, že čtyři muži ve věku mezi 18 a 21 začal hádat se dvěma restaurace pracovníky na promenádě kolem 01: Prenzlauer 20.
EN: The police announced in a statement that four men aged between 18 and 21 began arguing with two restaurant workers on Prenzlauer Promenade at around 01:20.
REF: Jak sdělila policie, pohádali se čtyři muži ve věku mezi 18 a 21 lety asi v 1.20 hodin nejprve se dvěma prodavači restaurace na Prenzlauer Promenade.

1205:
ORI: Stavební jámy v plamenech na ambasádě čtvrtletí
NEW: Stavební jámy v plamenech na ambasády čtvrtletí
EN: Construction pit in flames in the embassy quarter
REF: Stavební jáma ve velvyslanecké čtvrti v plamenech

1221:
ORI: Opilý otec verbálně a pak pro ženské, řidič tramvaje v pátek večer před svého čtyřletého syna.
NEW: Opilý otec verbálně a pak pro ženští, řidič tramvaje v pátek večer před svého čtyřletého syna.
EN: A drunken father verbally abused and then hit a female tram driver on Friday evening in front of his four-year-old son.
REF: Před očima svého čtyřletého syna urážel opilý otec v pátek večer řidičku tramvaje a potom ji začal bít.

1222:
ORI: Policie oznámila v prohlášení v sobotu, že devětačtyřicetiletého Berlín transport Authority (BVG) pracovník musí zastavit na svatbě, když byla v Seestrasse náhle napadl třicetiletý muž.
NEW: Policie oznámila v prohlášení v sobotu, že devětačtyřicetiletý Berlín transport Authority (BVG) pracovník musí zastavit na svatbě, když byla v Seestrasse náhle napadl třicetiletý muž.
EN: The police announced in a statement on Saturday that the 49-year-old Berlin Transport Authority (BVG) worker had to stop on Seestrasse in Wedding when she was suddenly attacked by the 30-year-old man.
REF: Jak sdělila policie v sobotu, musela 49-letá zaměstnankyně BVG zastavit ve Weddingu Seestraße zastavit, když byla náhle napadena 30-letým mužem.

1238:
ORI: Hvězdnatý Twilight světovou premiéru v Hollywoodu
NEW: Hvězdnatého Twilight světovou premiéru v Hollywoodu
EN: Star-studded Twilight world premiere in Hollywood
REF: "Twilight"-Světová premiéra v Hollywoodu s velkým nasazením hvězd

1239:
ORI: Rychlé blikající fotoaparáty, křičeli fanoušci a zářil Twilight hvězdy. Tisíce zvědavých diváků se na černém koberec před Nokia divadla v Los Angeles na světové premiéře Breaking Dawn, část 1.
NEW: Rychlé blikající fotoaparáty, křičeli fanoušci a zářil Twilight hvězdy. Tisíce zvědavých diváků se na černém koberci před Nokia divadlem v Los Angeles na světové premiéře Breaking Dawn, část 1.
EN: A flurry of flashing cameras, screaming fans and beaming Twilight stars. Thousands of curious onlookers gathered on the black-coloured carpet in front of the Nokia theatre in Los Angeles at the world premiere of Breaking Dawn Part 1.
REF: Bouře bleskových světel, ječící fanoušci, zářící "Twilight"-stars: Při světové premiéře "Breaking Dawn - Až do konce noci 1" se nacházely tisíce zvědavců na černě vybarveném koberci před Nokia-Theatre v Los Angeles.

1254:
ORI: Byznys pro software poskytovatele vypadá lépe než kdy dřív, s 55 000 zaměstnanců po celém světě.
NEW: Byznys pro software poskytovatele vypadá lépe než kdy dřív, s 55 000 zaměstnanci po celém světě.
EN: Business for the software provider is looking better than ever, with 55,000 employees worldwide.
REF: V současnosti probíhají obchody výrobce software, který zaměstnává ve světovém měřítku 55 000 zaměstnanců, tak dobře jako skoro nikdy dříve.

1265:
ORI: Obsahuje několik slavných jmen, hlavní smlouvy nebo slavné bitvy; nejsou téměř žádné velvyslanci, elegantní novináři nebo diskuse taktiky a materiálu.
NEW: Obsahuje několik slavných jména, hlavní smlouvy nebo slavné bitvy; nejsou téměř žádné velvyslanci, elegantní novináři nebo diskuse taktiky a materiálu.
EN: It contains few big names, major treaties or famous battles; there are almost no ambassadors, dashing journalists or discussions of tactics and materiel.
REF: Obsahuje několik velmi známých jmen, důležitých smluv či slavných bitev, naopak v ní téměř chybí velvyslanci, energičtí novináři i rozpravy o taktice a vybavení.

1266:
ORI: Nejde ani tak o knihu o tom, co se stalo, vysvětluje, jak „knihu o tom, co to bylo.“ Je to o „pocity, dojmy, zkušenosti a nálady.“
NEW: Nejde ani tak o knihu o tom, co se stalo, vysvětluje, jak „knihu o tom, co to bylo.“ Je to o „pocity, dojmy, zkušenosti a náladách.“
EN: It's not so much a book about what happened, he explains, as "a book about what it was like." It's about "feelings, impressions, experiences and moods."
REF: Není to ani tak kniha o tom, co se stalo, vysvětluje autor, jako spíš "kniha o tom, jaké to bylo". Pojednává hlavně o "pocitech, dojmech, zážitcích a náladách".

1275:
ORI: Toto je pohyblivou knihu, téměř od začátku.
NEW: Toto je pohyblivou kniha, téměř od začátku.
EN: This is a moving book, almost from the start.
REF: Téměř od začátku jde o velmi dojemné čtení.

1280:
ORI: „Nedostatek skutečností,“ podotýká pan Englund, „byl ořezán ven s odhady, hypotézy, naděje, strach, idées stanovuje, konspirační teorie, sny, noční můry a pověsti.“
NEW: „Nedostatek skutečností,“ podotýká pan Englund, „byl ořezán ven s odhady, hypotézy, naděje, strach, idées stanovuje, konspirační teoriemi, sny, noční můrami a pověsti.“
EN: "Lack of facts," Mr. Englund observes, "has been padded out with guesses, suppositions, hopes, fears, idées fixes, conspiracy theories, dreams, nightmares and rumors."
REF: "Vakuum vzniklé z nedostatku faktů," všiml si pan Englund, "bylo vyplněno dohady, domněnkami, nadějemi, obavami, předsudky, konspiračními teoriemi, sny, nočními můrami a fámami."

1288:
ORI: Popisuje „maso z lisované rýže, vařené skopové v tuku (a zakončili falešnou kost ze dřeva); tabák z sušenými kořeny a sušené brambory oloupejte, kožené boty s dřevem.“
NEW: Popisuje „maso z lisované rýže, vařené skopové v tuku (a zakončili falešnou kost ze dřeva); tabák z sušenými kořenů a sušené brambory oloupejte, kožené boty s dřevem.“
EN: He describes "meat made of pressed rice boiled in mutton fat (and finished off with a fake bone made of wood); tobacco made of dried roots and dried potato peel; shoes soled with wood."
REF: Zmiňuje se o "mase vyrobeném z lisované rýže vařené ve skopovém tuku (a doplněné o falešnou kost ze dřeva), tabáku ze sušených kořínků a sušených bramborových slupek, botách s dřevěnými podrážkami".

1291:
ORI: Jeden Američan uvědomuje vlastní impuls k surovosti a prohlašuje o válce: „máte pocit, že tohle je koneckonců to, co muži jsou určeny spíše než sedět v pohodlných křeslech s cigaretou a whisky, večerník nebo bestsellerem, a předstírat, že taková dýha znamená civilizaci a že neexistuje žádný barbar za vaše naškrobená a stupidní košile.“
NEW: Jeden Američan uvědomuje vlastní impuls k surovosti a prohlašuje o válce: „máte pocit, že tohle je koneckonců to, co muži jsou určeny spíše než sedět v pohodlných křeslech s cigaretou a whisky, večerníkem nebo bestsellerem, a předstírat, že taková dýha znamená civilizaci a že neexistuje žádný barbar za vaše naškrobená a stupidní košile.“
EN: One American recognizes his own impulse toward savagery and declares about war: "You feel that, after all, this is what men were intended for rather than to sit in easy chairs with a cigarette and whiskey, the evening paper or the best seller, and to pretend that such a veneer means civilization and that there is no barbarian behind your starched and studded shirt front."
REF: Jeden Američan v sobě nachází vnitřní popudy k divokosti a brutalitě, načež o válce prohlašuje: "Nakonec pochopíte, že právě tohle je lidská přirozenost. Nikoliv sedět v pohodlných křeslech s cigaretou a whisky, večerními novinami nebo dobrou knihou a předstírat, že tahle vaše maska představuje civilizaci a že se za tím škrobeným já v nitru neskrývá žádný barbar."

1295:
ORI: Další připomínky jsou o staré Evropě pád, a o nové typy hrůzy.
NEW: Další připomínky jsou o staré Evropě pádě, a o nové typy hrůzy.
EN: Other observations are about an old Europe falling away, and about new types of terror.
REF: Další poznámky se týkají odchodu staré Evropy a nástupu nových hrůz.

1297:
ORI: Chytá příchod, jak říká, „nový druh v bestiář mladého století: formulovat a ideologicky přesvědčen masový vrah v dobře střižených šatech, který plní ukrutností, zatímco sedí za stolem.“
NEW: Chytá příchod, jak říká, „nový druh v bestiáři mladého století: formulovat a ideologicky přesvědčen masový vrah v dobře střižených šatech, který plní ukrutností, zatímco sedí za stolem.“
EN: He catches the arrival of what he calls "a new species in the bestiary of the young century: the articulate and ideologically convinced mass murderer in well-cut clothes who performs his butchery while sitting behind a desk."
REF: Zachytil to, čemu říká "nový druh bestie nastupujícího století: výřečný a ideologicky zapřisáhlý masový vrah v šatech střižených na míru, který svá krveprolití provádí, aniž by vstal od stolu."

1302:
ORI: V tomto překladu od švédské Peter Graves, pan Englund je próza je pružná, ale nenápadného, dokonale vyhovuje jeho humánní poslání.
NEW: V tomto překladu od švédské Peter Graves, pan Englund je próza je pružná, ale nenápadné, dokonale vyhovuje jeho humánní poslání.
EN: In this translation from the Swedish by Peter Graves, Mr. Englund's prose is supple but unshowy, perfectly suited to his humane task.
REF: V tomto překladu ze švédštiny od Petera Gravese je próza pana Englunda svižná, avšak nijak okázalá, což se k jeho lidskému tématu skvěle hodí.

1329:
ORI: Pohotovostní jednotka vozíků s reflektorů a reproduktory se na Pike doku a Franklin D. Roosevelt drive, poblíž Manhattan Bridge, než se stěhuje.
NEW: Pohotovostní jednotka vozíků s reflektory a reproduktory se na Pike doku a Franklin D. Roosevelt drive, poblíž Manhattan Bridge, než se stěhuje.
EN: Emergency Service Unit trucks with klieg lights and loudspeakers gathered at Pike Slip and the Franklin D. Roosevelt Drive, near the Manhattan Bridge, before moving out.
REF: Než jednotky vyrazily, seřadily se na pomezí ulic Pike Slip a Franklin D. Roosevelt Drive, poblíž mostu Manhattan Bridge, nákladní vozy pohotovostních jednotek s obloukovými lampami a amplióny.

1331:
ORI: Jako společenství záležitosti důstojníků přesunul do parku v jejich světle modrých bundách, mnozí demonstranti se shromáždili své věci a odešel.
NEW: Jako společenství záležitosti důstojníci přesunul do parku v jejich světle modrých bundách, mnozí demonstranti se shromáždili své věci a odešel.
EN: As the community affairs officers moved into the park in their light-blue windbreakers, many protesters simply gathered their belongings and left.
REF: Když do parku vstoupili členové pořádkových jednotek ve svých modrých větrovkách, mnoho demonstrantů si sbalilo své věci a odešlo.

1337:
ORI: Pane Browne řekl televizní kameru vozíků na Church Street, po parku západní hranici, byli schopni zachytit obrazy.
NEW: Pane Brown řekl televizní kameru vozíků na Church Street, po parku západní hranici, byli schopni zachytit obrazy.
EN: Mr. Browne said television camera trucks on Church Street, along the park's western border, were able to capture images.
REF: Pan Browne tvrdil, že televizní vozy na Church Street vedoucí podél západní hranice parku mohly bez problémů natáčet.

1346:
ORI: Paseka operace skončila zhruba 75 minut, řekla policie.
NEW: Paseky operace skončila zhruba 75 minut, řekla policie.
EN: The clearing operation was complete about 75 minutes later, the police said.
REF: Celá operace byla dokončena asi o 75 minut později, znělo vyjádření policie.

1347:
ORI: Pane Browne řekl o 142 osob bylo zatčeno v parku.
NEW: Pane Brown řekl o 142 osob bylo zatčeno v parku.
EN: Mr. Browne said about 142 people were arrested in the park.
REF: Pan Browne řekl, že v parku bylo zadrženo přibližně 142 osob.

1353:
ORI: Barikády byly zřízeny na Cortland Street, blok severně od parku, a na borovici Street, blok na jih.
NEW: Barikády byly zřízeny na Cortland Street, blok severně od parku, a na borovice Street, blok na jih.
EN: Barricades were set up at Cortlandt Street, a block north of the park, and at Pine Street, a block south.
REF: Na ulici Cortlandt Street, blok severně od parku, a na ulici Pine Street, blok jižně od parku, byly vztyčeny zátarasy.

1356:
ORI: Asi 28 lidí bylo na severním okraji.
NEW: Asi 28 lidi bylo na severním okraji.
EN: About 28 people were on the northern perimeter.
REF: Na severní hranici bylo asi 28 osob.

1362:
ORI: Odbory zastupující stovky školu podporovat pracovníky, kteří ztratili práci, minulý měsíc hodlá žalovat město na středu, tvrdí, že propouštění jsou zbytečné a diskriminační, protože jejich nepřiměřený dopad na školách, které slouží chudým studentům.
NEW: Odbory zastupující stovky školy podporovat pracovníky, kteří ztratili práci, minulý měsíc hodlá žalovat město na středu, tvrdí, že propouštění jsou zbytečné a diskriminační, protože jejich nepřiměřený dopad na školách, které slouží chudým studentům.
EN: The union representing hundreds of school support workers who lost their jobs last month plans to sue the city on Wednesday, claiming the layoffs were unnecessary and discriminatory because of their disproportionate impact on schools that serve poor students.
REF: Odbory zastupující stovky školních pomocných pracovníků, kteří minulý měsíc přišli o práci, ve středu plánují zažalovat město. Tvrdí, že propouštění nebylo nezbytné a navíc šlo o diskriminaci, kvůli nepřiměřenému dopadu na školy, které navštěvují chudí studenti.

1372:
ORI: To poukazuje na to, že zatímco nebyly žádné propouštění na Staten Island a pár propouštění ve školách v Upper East Side nebo TriBeCa, 17 školní zdravotnice ztratili práci v District 23 v Brownsville v Brooklynu a 46 se pustil v okresech v 8. a 9. jižní Bronx.
NEW: To poukazuje na to, že zatímco nebyly žádné propouštění na Staten Islandu a pár propouštění ve školách v Upper East Side nebo TriBeCa, 17 školní zdravotnice ztratili práci v District 23 v Brownsville v Brooklynu a 46 se pustil v okresech v 8. a 9. jižní Bronx.
EN: It points out that while there were no layoffs on Staten Island and few layoffs in schools in the Upper East Side or TriBeCa, 17 school aides lost their jobs in District 23 in Brownsville, Brooklyn, and 46 were let go in Districts 8 and 9 in the South Bronx.
REF: Poukazují na to, že zatímco ve školách v části Staten Island se nepropouštělo vůbec a v části Upper East Side jen minimálně, v Brooklynu, v části District 23 v Brownsville přišlo o práci 17 školních asistentů a v částech District 8 a 9 v Jižním Bronxu bylo propuštěno dokonce 46 asistentů.

1381:
ORI: V úterý, senátního výboru pro zahraniční vztahy je posoudit a usnesení, sponzorované předseda John Kerry (D - Mass.), spolu s Sens. John McCain (R - senátor.) a Josef I. Lieberman (I - Conn.), Libyjci tleskají pro jejich úspěšné povstání a americké vojáky za jejich „statečnost.“
NEW: V úterý, senátního výboru pro zahraničních vztahy je posoudit a usnesení, sponzorované předseda John Kerry (D - Mass.), spolu s Sens. John Mccainem (R - senátorem.) a Josef I. Liebermanem (I - Conn.), Libyjci tleskají pro jejich úspěšné povstání a americké vojáky za jejich „statečnost.“
EN: On Tuesday, the Senate Foreign Relations Committee is to consider a resolution, sponsored by Chairman John Kerry (D-Mass.), along with Sens. John McCain (R-Ariz.) and Joseph I. Lieberman (I-Conn.), applauding Libyans for their successful rebellion and U.S. troops for their "bravery."
REF: V úterý bude Komise pro mezinárodní vztahy Senátu rozhodovat o vyjádření, které podporuje předseda John Kerry (Mass.) společně se senátory Johnem McCainem (Ariz.) a Josephem I. Liebermanem (Conn.), v němž by měla poblahopřát Libyjcům k jejich úspěšnému povstání a americkým jednotkám poděkovat za "statečnost".

1384:
ORI: Jazyk může znít neškodné, ale nic o Libyi debata byla snadná tak daleko.
NEW: Jazyk může znít neškodné, ale nic o Libye debata byla snadná tak daleko.
EN: The language may sound innocuous, but nothing about the Libya debate has been easy so far.
REF: Zmíněné věty možná vypadají nevinně, ale žádná debata, která se týkala Libye, až dosud nebyla snadná.

1388:
ORI: Ale ve stejný den, že Bill selhal ve sněmovně, senátu rovněž hlasoval pro opatření, která by snížila prostředky na americké operace v Libyi.
NEW: Ale ve stejný den, že Bill selhal ve sněmovně, senát rovněž hlasoval pro opatření, která by snížila prostředky na americké operace v Libyi.
EN: But on the same day that bill failed in the House, the chamber also voted down a measure that would have cut funding for American operations in Libya.
REF: Ovšem tentýž den, kdy byl ve Sněmovně tento návrh zamítnut, komora zamítla i opatření, které by zastavilo financování amerických operací v Libyi.

1389:
ORI: Z americké mise v podobě legislativního očistce - s kongresem rozrušil natolik, aby kritizoval Obamův přístup mise, ale ne tak naštvaný, že dokonce tahat koberec zpod it.
NEW: Z americké mise v podobě legislativního očistce - s kongres rozrušil natolik, aby kritizoval Obamův přístup mise, ale ne tak naštvaný, že dokonce tahat koberec zpod it.
EN: That left the U.S. mission in a form of legislative purgatory - with Congress upset enough to criticize Obama's handling of the mission but not so angry as to actually pull the rug out from under it.
REF: Tím se americká mise v Libyi ocitla doslova v legislativním očistci - Kongres kritizoval způsob, jakým prezident Obama misi řídí, ale jeho členy to očividně nedráždilo tolik, aby ho v jeho počínání přestali podporovat.

1394:
ORI: Z výboru pro zahraniční vztahy usnesení „blahopřeje lidu Libye za jejich obrovskou odvahu a mimořádnou odolnost při osvobozování samy“ a „chválí muže a ženy spojených států ozbrojené síly a jejich koaliční partneři, kteří se zapojili do vojenských operací chránit lidi Libye pro jejich mimořádnou statečnost a profesionalitu.“
NEW: Z výboru pro zahraničních vztahy usnesení „blahopřeje lidu Libye za jejich obrovskou odvahu a mimořádnou odolnost při osvobozování samy“ a „chválí muže a ženy spojených států ozbrojené síly a jejich koaliční partneři, kteří se zapojili do vojenských operací chránit lidi Libye pro jejich mimořádnou statečnost a profesionalitu.“
EN: The Foreign Relations Committee resolution "congratulates the people of Libya for their tremendous courage and extraordinary resilience in liberating themselves" and "commends the men and women of the United States Armed Forces and their coalition partners who engaged in military operations to protect the people of Libya for their extraordinary bravery and professionalism."
REF: Komise pro mezinárodní vztahy ve svém prohlášení "gratuluje obyvatelům Libye za jejich nezměrnou odvahu a obdivuhodnou houževnatost, kterou vynaložili ve snaze osvobodit svůj lid" a "chválí muže a ženy ozbrojených sil Spojených států i jejich spojence, kteří se zapojili do operace na ochranu libyjského obyvatelstva, za mimořádnou statečnost a profesionalitu."

1395:
ORI: Usnesení rovněž „potvrzuje národní zájem spojených států v úspěšném a nezvratný přechod k demokracii v Libyi.“
NEW: Usnesení rovněž „potvrzuje národní zájem spojených států v úspěšném a nezvratný přechodě k demokracii v Libyi.“
EN: The resolution also "affirms the national interest of the United States in a successful and irreversible transition to democracy in Libya."
REF: V prohlášení se rovněž "potvrzuje národní zájem Spojených států na úspěšném a nezvratném přechodu k demokracii v Libyi."

1400:
ORI: Opatření, sponzorovaný Rep. bob Goodlatte (R - Va.), bude první ústavní dodatek o rozpočtu, nebo jakékoli jiné téma, aby se hlasování ve sněmovně nebo v senátu tohoto kongresu.
NEW: Opatření, sponzorovaný Rep. bob Goodlatte (R - Va.), bude první ústavní dodatek o rozpočtu, nebo jakémkoli jiné tématu, aby se hlasování ve sněmovně nebo v senátu tohoto kongresu.
EN: The measure, sponsored by Rep. Bob Goodlatte (R-Va.), will be the first constitutional amendment on the budget or any other topic to actually get a floor vote in the House or Senate this Congress.
REF: Toto opatření, prosazované Bobem Goodlattem (Va.), bude prvním dodatkem k Ústavě týkajícím se rozpočtu či jiného tématu, o kterém bude hlasovat celá Sněmovna nebo Senát.

1408:
ORI: Nad rámec rozpočtu, několik poslanců chtějí omezit počet hlediska členů kongresu může sloužit, zatímco rep. José E. Serrano (D - N. Y.) chce zrušit dvě dlouhodobé lhůty pro prezidenty.
NEW: Nad rámec rozpočtu, několik poslanců chtějí omezit počet hlediska členové kongresu může sloužit, zatímco rep. José E. Serrano (D - N. Y.) chce zrušit dvě dlouhodobé lhůty pro prezidenty.
EN: Beyond the budget, several members want to limit the number of terms members of Congress can serve, while Rep. José E. Serrano (D-N.Y.) wants to lift the two-term limit for presidents.
REF: Kromě rozpočtu chce několik členů projednávat i omezení počtu období, v nichž by mohli členové kongresu sloužit, zatímco José E. Serrano (N.Y.) chce navýšit počet období, která smí být ve funkci prezident.

1412:
ORI: Jako nedočkavý členů byly nabídnout změny, nebudou pohybovat v každém rychlejším tempem než v minulých letech.
NEW: Jako nedočkavý členové byly nabídnout změny, nebudou pohybovat v každém rychlejším tempu než v minulých letech.
EN: As eager as members have been to offer amendments, they're not moving at any faster pace than in past years.
REF: Přestože se zdá, že jsou členové Kongresu v navrhování různých dodatků velmi aktivní, v porovnání s předchozími lety však nijak výrazně nevybočují z průměru.

1419:
ORI: Uváděné na ABC News je „20 / 20“ s Diane Sawyer, Giffordsová snažil si odsouzení a potřeboval pomoc při chůzi.
NEW: Uváděné na ABC News je „20 / 20“ s Diane Sawyer, Giffordsová snažil se odsouzení a potřeboval pomoc při chůzi.
EN: Appearing on ABC News's "20/20" with Diane Sawyer, Giffords struggled to formed sentences and needed help walking.
REF: Giffordsová se objevila v pořadu "20/20" na stanici ABC News s Diane Sawyerovou. Bylo vidět, že tvorba vět jí ještě dělá problémy a při chůzi potřebovala pomoc.

1424:
ORI: Rozhovor s Giffordsová a její manžel, astronaut Mark Kelly, byl součástí hodinový „20 / 20“ zvláštní, že vysílaný v předvečer propuštění páru je nová kniha, „Gabby: a story of Courage) a naděje.“
NEW: Rozhovor s Giffordsová a její manželem, astronaut Mark Kelly, byl součástí hodinový „20 / 20“ zvláštní, že vysílaný v předvečer propuštění páru je nová kniha, „Gabby: a story of Courage) a naděje.“
EN: The interview with Giffords and her husband, astronaut Mark Kelly, was part of an hour-long "20/20" special that aired on the eve of the release of the couple's new book, "Gabby: A Story of Courage and Hope."
REF: Rozhovor s Giffordsovou a jejím manželem, astronautem Markem Kellym, byl součástí hodinového speciálu dílu pořadu "20/20", který byl vysílaný v předvečer vydání nové knihy tohoto páru, s názvem "Gabby: Příběh odvahy a naděje".

1444:
ORI: Tato událost byla na Wall Streetu galavečer, že pozvedl miliony dolarů pro bezdomovce veteránů v new Yorku.
NEW: Tato událost byla na Wall Streetu galavečer, že pozvedl miliony dolarů pro bezdomovce veterány v new Yorku.
EN: The event was a Wall Street gala that raised millions of dollars for homeless veterans in New York City.
REF: Ta událost byla galavečerem na Wall Street, který vynesl miliony dolarů pro válečné veterány v New Yorku, kteří nemají střechu nad hlavou.

1445:
ORI: Kid rock zazpíval baladu o bezmocnosti, frustrace a ztráty.
NEW: Kid rock zazpíval baladu o bezmocnosti, frustracích a ztráty.
EN: Kid Rock sang a ballad about helplessness, frustration and loss.
REF: Kid Rock zazpíval baladu o bezmocnosti, frustraci a ztrátě.

1446:
ORI: Na povel, několik set vojáků, námořníků, letců a námořní pěchoty vstoupil do pozice kolem.
NEW: Na povel, několik set vojáků, námořníci, letci a námořní pěchoty vstoupil do pozice kolem.
EN: On cue, several hundred soldiers, sailors, airmen and Marines strode into position around him.
REF: Seběhly se kolem něj stovky vojáků, námořníků, letců a mariňáků.

1449:
ORI: Vysoký vojenský důstojník na banketu, také za účasti generálního štábu pak - předseda, admirál Mike Mullen, uviděl. jednotky“ roli jinak.
NEW: Vysoký vojenský důstojník na banketu, také za účasti generálního štábu pak - předseda, admirál Mika Mullen, uviděl. jednotky“ roli jinak.
EN: A senior military officer at the gala, also attended by the Joint Chiefs then-chairman, Adm. Mike Mullen, saw the troops" role differently.
REF: Slavnostního večera se zúčastnil i tehdejší předseda výboru náčelníků štábu. Kromě něj na místě byl i admirál Mike Mullen, který však viděl roli vojenských jednotek poněkud odlišně.

1470:
ORI: „My, jako národ, již hodnota vojenské hrdinství způsoby, které byly zcela běžné u druhé světové války,“ řekl poručík ve výslužbě. gen. David Barno, který velel americké vojáky v Afghánistánu.
NEW: „My, jako národ, již hodnota vojenské hrdinství způsoby, které byly zcela běžné u druhé světové války,“ řekl poručík ve výslužbě. gen. David Barny, který velel americké vojáky v Afghánistánu.
EN: "We, as a nation, no longer value military heroism in ways that were entirely common in World War II," said retired Lt. Gen. David Barno, who commanded U.S. troops in Afghanistan.
REF: "Jako národ si již nevážíme armádního hrdinství tak, jak bývalo běžné za druhé světové války," prohlásil generálporučík David Barno, který velel americkým jednotkám v Afghánistánu.

1477:
ORI: Bylo to v říjnu 2008, a mířila zpátky do kasáren v Miramar letectva, severně od San Diega, po večeři s přítelem, když utíkala do mužského kolegy s 12 - balení piva.
NEW: Bylo to v říjnu 2008, a mířila zpátky do kasáren v Miramare letectva, severně od San Diega, po večeři s přítelem, když utíkala do mužského kolegy s 12 - balení piva.
EN: It was October 2008, and she was heading back to her barracks at Miramar Air Station, just north of San Diego, after dinner with a friend when she ran into a male colleague carrying a 12-pack of beer.
REF: Stalo se to v říjnu 2008 a ona mířila do kasáren na letecké základně Miramar severně od San Diega. Po večeři s kamarádem narazila na svého mužského kolegu nesoucího krabici s 12 pivy.

1486:
ORI: Oblek tvrdí, že Gates a Rumsfeld se nepodařilo zredukovat hromadná znásilnění ve vojenské, v rozporu s vojáky“ ústavní práva.
NEW: Oblek tvrdí, že Gates a Rumsfeld se nepodařilo zredukovat hromadná znásilnění ve vojenské, v rozporu s vojáky“ ústavní právy.
EN: The suit alleges that Gates and Rumsfeld failed to curtail widespread rape within the military, in violation of soldiers" constitutional rights.
REF: V obvinění se uvádí, že Gates a Rumsfeld selhali v boji proti šíření znásilňování v armádě, což je v rozporu s ústavními právy vojáků.

1496:
ORI: „Údajné škody jsou incident s žalobci“ vojenské služby,“ říká dokumenty.
NEW: „Údajné škody jsou incident s žalobci“ vojenské službou,“ říká dokumenty.
EN: "The alleged harms are incident to plaintiffs" military service," the documents say.
REF: "Údajná zranění se týkají vojenské služby žalujících," píše se v dokumentu.

1505:
ORI: Zvlášť, neziskové Vietnam Veterans of America sbírá žalobu proti vojenské, který se zaměřuje na „poruchu osobnosti“ diagnózy vázaných na oběti znásilnění, aby absolutorium z provozu - běžný jev, podle aktivistů například Anu Bhagwati z Service Women 'S Action Network, a lidskoprávní skupiny.
NEW: Zvlášť, neziskové Vietnam Veterans of America sbírá žalobu proti vojenské, který se zaměřuje na „poruchu osobnosti“ diagnózy vázaných na oběti znásilnění, aby absolutorium z provozu - běžný jevu, podle aktivistů například Anu Bhagwati z Service Women 'S Action Network, a lidskoprávní skupiny.
EN: Separately, the nonprofit Vietnam Veterans of America is assembling a suit against the military that focuses on the "personality disorder" diagnoses assigned to rape victims in order to discharge them from service - a common occurrence, according to activists such as Anu Bhagwati of the Service Women's Action Network, a human-rights group.
REF: Nezávisle na tom nezisková organizace amerických vietnamských veteránů shromažďuje podklady pro svoji žalobu mířící proti armádě. Tato žaloba se zaměřuje na diagnózu "poruchy osobnosti", která byla údajně zjištěna u obětí znásilnění, aby měla armáda záminku k jejich propuštění - podle aktivistů, jako je například Anu Bhagwatiová patřící ke skupině bojovníků za lidská práva Service Women's Action Network, jde o naprosto běžnou praxi.

1511:
ORI: Žalobci v Burkově věci popsat své útoky jako první z řady traumaty.
NEW: Žalobci v Burkově věci popsat své útoky jako první z řady traumat.
EN: The plaintiffs in Burke's case describe their attacks as just the first of a series of traumas.
REF: Žalobci v případě zástupkyně Burkeové popisují útoky jen jako první z celé řady traumat.

1519:
ORI: „Dali mě do psychiatrického oddělení, a když jsem se dostal ven, tak jsem si říkal na povel důstojník,“, která nebyla jeho řízení. To byl můj proces. „“
NEW: „Dali mě do psychiatrického oddělení, a když jsem se dostal ven, tak jsem si říkal na povel důstojníka,“, která nebyla jeho řízení. To byl můj proces. „“
EN: "They put me into the psychiatric unit, and when I got out, I remember saying to my command officer, "That wasn't his trial. That was my trial.""
REF: "Umístili mě na psychiatrickou jednotku, a když jsem se dostala ven, pamatuji si, že jsem svému velícímu důstojníkovi řekla: To nebyl jeho soud. Byl můj."

1535:
ORI: Zatímco Breivik možná jednal sám, nebyl zdaleka jediný, kdo v kyberprostoru: strávil většinu času vedoucí k jeho útok na svém počítači, klábosil s několika miliony nacionalisty, kteří podporují pravicové skupiny na sociálních sítích -.
NEW: Zatímco Breivik možná jednal sám, nebyl zdaleka jediný, kdo v kyberprostoru: strávil většinu času vedoucí k jeho útoku na svém počítači, klábosil s několika miliony nacionalisty, kteří podporují pravicové skupiny na sociálních sítích -.
EN: While Breivik may have acted alone, he was far from alone in cyberspace: he had spent much of the time leading up to his attack at his computer, chatting with some of the millions of nationalists who support right-wing groups on social-networking sites.
REF: Přestože Breivik mohl jednat sám, v kyberprostoru rozhodně osamělý nebyl: během přípravy útoku strávil spoustu času u počítače, chatoval s některými z milionů nacionalistů podporujících pravicové skupiny na stránkách sociálních sítí.

1539:
ORI: „Uvědomili jsme si, že to nebylo tak těžké se k nim dostat,“ tvrdí Jamie Bartlett, hlavní autor nedávno zveřejněná zpráva o evropské digitální populismus britského think tanku DEMOS.
NEW: „Uvědomili jsme si, že to nebylo tak těžké se k nim dostat,“ tvrdí Jamie Bartlett, hlavní autor nedávno zveřejněná zpráva o evropské digitální populismu britského think tanku DEMOS.
EN: "We realized that it wasn't that difficult to get to them at all," says Jamie Bartlett, the lead author of a recently published report on European digital populism by British think tank DEMOS.
REF: "Uvědomili jsme si, že sehnat je, není vlastně vůbec tak těžké," říká Jamie Bartlett, hlavní autor nedávno vydané zprávy britského výzkumného týmu, která se týkala evropského digitálního populismu.

1540:
ORI: Facebook je skrýš osobních informací je tak encyklopedické, říká Bartlett, že výzkumní pracovníci mohli jednoduše použít místo je reklamní nástroj k nalezení jejich přání demografické s vědeckou přesnost - jak marketéři už několik let.
NEW: Facebook je skrýš osobních informací je tak encyklopedické, říká Bartlett, že výzkumní pracovníci mohli jednoduše použít místo je reklamní nástroj k nalezení jejich přání demografické s vědeckou přesností - jak marketéři už několik let.
EN: Facebook's stash of personal information is so encyclopedic, says Bartlett, that the researchers could simply use the site's advertising tool to pinpoint their desired demographic with scientific accuracy - the way marketers have been doing for years.
REF: Zásoba osobních informací na Facebooku je tak obsáhlá, říká Bartlett, že vědcům stačilo, aby jednoduše využili reklamu na stránkách a díky tomu s naprostou přesností určili hledanou demografickou skupinu - něco, co marketingoví pracovníci dělají už celá léta.

1541:
ORI: Bartlettův tým našel půl milionu fanoušků pravicových skupin v celé Evropě, a pak s nimi cílené reklamy, ale na propojení na novou kapelu nebo dietu produktu, reklamy vyzývají uživatele na kompletní průzkum, který kladl otázky o jejich úrovni vzdělávání, postoje k násilí a optimismus ohledně své vlastní budoucnosti.
NEW: Bartlettův tým našel půl milionu fanoušků pravicových skupin v celé Evropě, a pak s nimi cílené reklamami, ale na propojení na novou kapelu nebo dietu produktu, reklamy vyzývají uživatele na kompletní průzkum, který kladl otázky o jejich úrovni vzdělávání, postoje k násilí a optimizmu ohledně své vlastní budoucnosti.
EN: Bartlett's team found half a million fans of right-wing groups across Europe and then targeted them with ads, but instead of linking to a new band or diet product, the ads invited users to complete a survey that asked questions about their education level, attitudes towards violence and optimism about their own future.
REF: Bartlettův tým napříč celou Evropou našel půl milionů fanoušků pravicových skupin, načež na ně zaměřili pozornost a rozeslali jim inzeráty. Avšak místo toho, aby je jejich prostřednictvím zvali do nově vzniklé skupiny nebo jim nabízeli nějaké dietní produkty, vyzývali je k vyplnění dotazníku, v němž se vyskytovaly otázky týkající se úrovně jejich vzdělání, vztahu k násilí a optimismu vzhledem k jejich vlastní budoucnosti.

1545:
ORI: Ale v jakémsi pokoušení, „ty, kteří spojují své online aktivismus s offline aktivismu jsou rozumnější, demokratičtější a méně agresivní než ti, kteří prostě zůstávají za obrazovkou počítače.“
NEW: Ale v jakémsi pokoušení, „ti, kteří spojují své online aktivismus s offline aktivismem jsou rozumnější, demokratičtější a méně agresivní než ti, kteří prostě zůstávají za obrazovkou počítače.“
EN: But in something of a twist, "those who combine their online activism with offline activism are more reasonable, more democratic and less violent than those who just remain behind the computer screen."
REF: Ale na druhou stranu, "ti, kdo svůj on-line aktivismus kombinují i s off-line aktivismem jsou rozumnější, demokratičtější a méně násilničtí než ti, kteří zůstávají neustále ukryti za obrazovkou počítače."

1548:
ORI: S více než 800 milionů aktivních uživatelů do průměrně tři kusy obsahu za den, Facebook, „data supernova“ vytváří a výzkum boom, počet akademických článků s lokalitou je jméno v názvu až téměř 800% posledních pět let.
NEW: S více než 800 milionů aktivních uživatelů do průměrně tři kusy obsahu za den, Facebook, „data supernova“ vytváří a výzkum boom, počet akademických článků s lokalitou je jménem v názvu až téměř 800% posledních pěti let.
EN: With over 800 million active users adding an average of three pieces of content per day, the Facebook "data supernova" is generating a research boom, driving the number of academic papers with the site's name in the title up almost 800% over the past five years.
REF: Facebook hlásí více než 800 milionů aktivních uživatelů. Každý z nich denně v průměru poskytne tři různé údaje, což z této sociální sítě dělá doslova "informační supernovu", která stojí za rozvojem mnoha nových výzkumů. Počet akademických prací, v jejichž názvu se vyskytuje slovo Facebook, vzrostl oproti stavu před pěti lety na téměř 800%.

1559:
ORI: Web je inspektor tým pracoval až statistiku vztah status a Valentýna, volební účast v 2010 zkoušky, a národní štěstí index (především pomocí informací pouze může přístup - šampioni digitální svobody už dlouho, že na místě měl obrovský poklad údajů, které jsou k dispozici další pro výzkum.)
NEW: Web je inspektor tým pracoval až statistiku vztah status a Valentýna, volební účast v 2010 zkouškách, a národní štěstí index (především pomocí informací pouze může přístup - šampioni digitální svobody už dlouho, že na místě měl obrovský poklad údajů, které jsou k dispozici další pro výzkum.)
EN: The site's Data Team has worked up stats on relationship status and Valentine's Day, voter turnout in the 2010 midterms, and a National Happiness Index (mainly using information only it can access - champions of digital freedom have long held that the site should make its vast trove of data available to others for research.)
REF: Informační tým stránek vypracoval statistiky týkající se souvislosti vztahových statusů a dne sv. Valentýna, volební účasti v roce 2010 a koeficientu spokojenosti národa (hlavně s využitím informací, k nimž měli přístup - zastánci internetové svobody již dlouho tvrdí, že by stránka měla svůj informační poklad zpřístupnit k výzkumu i ostatním).

1564:
ORI: „Co se týká, bylo to jen mezi nimi a jejich přátelé.“
NEW: „Co se týká, bylo to jen mezi nimi a jejich přáteli.“
EN: "As far as they were concerned, it was just between them and their friends."
REF: "Pokud šlo o ně, brali to tak, že jsou informace jen mezi nimi a jejich přáteli."

1585:
ORI: Oblečený v tmavém obleku a modrou kravatu, Breivik zůstal klidný a profesionální během slyšení a podíval se novináři a ti, kteří přežili v oku, když vstoupil a opustit budovu.
NEW: Oblečený v tmavém obleku a modrou kravatě, Breivik zůstal klidný a profesionální během slyšení a podíval se novináři a ti, kteří přežili v oku, když vstoupil a opustit budovu.
EN: Dressed in a dark suit and blue tie, Breivik remained calm and professional throughout the hearing and looked journalists and survivors in the eye as he entered and exited the building.
REF: Breivik, v tmavém obleku a modré kravatě, zůstal po celou dobu slyšení klidný a profesionální. Při příchodu i odchodu do budovy bez potíží hledem přítomným žurnalistům i přeživším do očí.

1587:
ORI: To může nějakou útěchu, že 22. července útoky se zdají být práci jeden extremista, spíše než skupina radikálů.
NEW: To může nějakou útěchu, že 22. července útoky se zdají být práce jeden extremista, spíše než skupina radikálů.
EN: It may comfort some that the July 22 attacks seem to be the work of one extremist rather than a group of radicals.
REF: Pro někoho může být útěchou, že útoky z 22. června se zdají být prací jediného extremisty a nikoliv skupiny radikálů.

1593:
ORI: Ale co Apple fanoušci mohli najít v nedávno oživil pracovní pohovor oprášil předem zvláštní filmové projekce na hlavních trzích v tomto týdnu, je, jak moc to tvůrčí myšlení chápe kolem obchodních procesů a výrobků.
NEW: Ale co Apple fanoušci mohli najít v nedávno oživil pracovní pohovoru oprášil předem zvláštní filmové projekce na hlavních trzích v tomto týdnu, je, jak moc to tvůrčí myšlení chápe kolem obchodních procesů a výrobků.
EN: But what Apple fans might find most revealing in a recently rediscovered Jobs interview dusted off in advance of special movie screenings in major markets this week, is how much this creative mind understood about business processes and product workflows.
REF: Na nedávno znovuobjeveném Jobsově rozhovoru, který byl oprášen pro speciální film, jenž míří do kin tento týden, bude pro všechny fanoušky společnosti Apple fakt, že jeho kreativní mysl naprosto dokonale rozuměla obchodním procesům a pracovním tokům stojícím za jeho produkty.

1602:
ORI: Na čtyřech různých místech během rozhovoru, existují velké mezery mezi otázky a odpovědi - 10 až 15 - druhé přemítání, kde Jobs je jednoznačně vážní myšlenky, usiluje o přesnost.
NEW: Na čtyřech různých místech během rozhovoru, existují velké mezery mezi otázkami a odpověďmi - 10 až 15 - druhé přemítání, kde Jobs je jednoznačně vážní myšlenky, usiluje o přesnost.
EN: At four different points during the interview, there are major gaps between questions and answers - 10 to 15-second ruminations, where Jobs is clearly weighing his thoughts, aiming for precision.
REF: Čtyřikrát se během rozhovoru stane, že mezi otázkou a odpovědí nastane delší pauza - 10 až 15 sekund přemýšlení, kdy je vidět, jak si Jobs odpověď dokonale promýšlí, aby byla co nejvýstižnější a nejpřesnější.

1603:
ORI: Existují také okamžiky, kdy Jobs perfekcionismus vystupuje na povrch, kde se zdá být netrpělivý o Cringely je otázky, věno ho do pohybu směrem k otázkám nebo podkapitoly větší dovážet.
NEW: Existují také okamžiky, kdy Jobs perfekcionismus vystupuje na povrch, kde se zdá být netrpělivý o Cringely je otázky, věno ho do pohybu směrem k otázkám nebo podkapitolám větší dovážet.
EN: There are also moments where Jobs" perfectionism rises to the surface, where he seems impatient about Cringely's questions, nudging him to move faster towards issues or subplots of greater import.
REF: Objevují se i momenty, kdy na povrch vyplouvá Jobsův perfekcionismus, kdy při Cringelyho otázkách působí netrpělivě a popohání ho, aby se rychleji dostal k důležitějším problémům a tématům.

1608:
ORI: Stručně o sedmi význačných Lost interview sekvence:
NEW: Stručně o sedmi význačných Lost interview sekvenci:
EN: A quick rundown of seven notable Lost Interview sequences:
REF: Rychlý souhrn sedmi scén ze Ztraceného interview, které rozhodně stojí za povšimnutí:

1614:
ORI: Zmateně mimochodem náklady byly zaznamenány - často začínající „standardní cena“, který činil slepým hádat, která pak byla s „rozptyl“ - vyvinul automatizované továrny zajistit, aby mohli určit firemní náklady dolů, druhý.
NEW: Zmateně mimochodem náklady byly zaznamenány - často začínající „standardní cena“, který činil slepí hádat, která pak byla s „rozptyl“ - vyvinul automatizované továrny zajistit, aby mohli určit firemní náklady dolů, druhý.
EN: Baffled by the way costs were recorded - often beginning with a "standard cost" that amounted to a blind guess, which was then adjusted with a "variance" - he developed an automated factory that ensured they could determine business costs down to the second.
REF: Byl naprosto zmatený ze způsobu, jakým byly zaznamenávány náklady - často začínaly nápisem "standardní náklady", o jejich výši se mohl jen domýšlet. V té chvíli se rozhodl vyrazit vlastní cestou - vyvinul automatický nástroj, který zaručoval, že mohli obchodní náklady určit během chviličky.

1622:
ORI: Jobs se odehrává na detail, jeden slavný vtip, že on a Wozniak skoro stáhl, ze Vatikán prostřednictvím Blue box uprostřed noci a žádá mluvit s papežem, zatímco jejich nejlepší dojem, Henry Kissinger.
NEW: Jobs se odehrává na detail, jeden slavný vtip, že on a Wozniak skoro stáhl, ze Vatikán prostřednictvím Blue box uprostřed noci a žádá mluvit s papežem, zatímco jejich nejlepší dojmem, Henry Kissinger.
EN: Jobs goes on to detail one glorious prank that he and Wozniak nearly pulled of, ringing the Vatican via the Blue Box in the middle of the night and requesting to speak to the Pope, while doing their very best impression of Henry Kissinger.
REF: Jobs pokračuje popisem žertu, který s Wozniakem téměř dotáhli do konce. Prostřednictvím Modré krabice uprostřed noci zavolali do Vatikánu a požádali o to, zda by mohli mluvit s papežem, přičemž se co nejlépe vydávali za Henryho Kissingera.

1628:
ORI: Pracovní místa, později se stal jedním z HP zaměstnanců na návštěvu společnosti Palo Alto výzkumných laboratoří, kde viděl „první stolní počítač na světě.“
NEW: Pracovní místa, později se stal jedním z HP zaměstnanců na návštěvu společnosti Paly Alto výzkumných laboratoří, kde viděl „první stolní počítač na světě.“
EN: Jobs later became one of the HP employees to visit the company's Palo Alto research labs, where he saw "the first desktop computer ever made."
REF: Jobs se později stal jedním ze zaměstnanců HP, kteří navštívili firemní výzkumné laboratoře v Palo Alto, kde uviděl "první stolní počítač, který byl kdy vyroben".

1636:
ORI: „Vzpomínám si, že jsem dramatické argumenty... byli na mě křičet, že to bude trvat pět let [vybudovat myš, která by stála 300 dolarů], a tak jsem měl plné zuby a šel ven a našel návrháři.“
NEW: „Vzpomínám si, že jsem dramatické argumenty... byli na mě křičet, že to bude trvat pět let [vybudovat myš, která by stála 300 dolarů], a tak jsem měl plné zuby a šel ven a našel návrháře.“
EN: "I remember having dramatic arguments...they were screaming at me that it would take five years [to build a mouse that would cost $300], and I got fed up and went outside and found a designer."
REF: "Pamatuji si, jak jsme se docela divoce hádali... křičeli na mě, že by to trvalo pět let [sestavit myš, která by stála 300 USD], až mě to přestalo bavit, vyšel jsem ven a našel si designéra."

1637:
ORI: Devadesát dní později jsme myš, můžeme postavit za 15 dolarů, aby byl neskutečně spolehlivý.
NEW: Devadesáti dní později jsme myš, můžeme postavit za 15 dolarů, aby byl neskutečně spolehlivý.
EN: Ninety days later, we had a mouse we could build for $15 that was incredibly reliable.
REF: O devadesát dní později jsme dokázali vyrobit dokonale spolehlivou myš za 15 USD.

1658:
ORI: Scalia a Thomas povečeřel s právem vyzyvatelů zdravotní péče, jak bere věc
NEW: Scalia a Thomas povečeřel s právem vyzyvateli zdravotní péče, jak bere věc
EN: Scalia and Thomas dine with healthcare law challengers as court takes case
REF: Scalia a Thomas večeřeli s odpůrci zákona o zdravotní péči v době, kdy se jejich případem zabýval soud

1662:
ORI: Soudce souhlasil vyslechnout jeho; vskutku, a hře 5 1 / 2 hodinové argument se očekává v březnu, a výsledek je pravděpodobně dále rozvíří prezidentské volby v roce 2012, který bude v plném proudu v době, kdy soud je rozhodnutí se uvolní.
NEW: Soudce souhlasil vyslechnout jeho; vskutku, a hře 5 1 / 2 hodinové argument se očekává v březnu, a výsledek je pravděpodobně dále rozvíří prezidentské volby v roce 2012, který bude v plném proudu v době, kdy soudu je rozhodnutí se uvolní.
EN: The justices agreed to hear the suit; indeed, a landmark 5 1/2-hour argument is expected in March, and the outcome is likely to further roil the 2012 presidential race, which will be in full swing by the time the court's decision is released.
REF: Soudci odsouhlasili, že žalobu vyslechnou. V březnu se však očekává 5,5hodinové jednání, jehož výsledek navíc ještě více rozvíří prezidentské volby, které jsou naplánované na rok 2012 a v době vydání rozhodnutí budou v plném proudu.

1674:
ORI: Nicméně naprosté blízkosti Scalia a Thomas do dvou právních firem v případě, stejně jako pro společnost s masivní finanční zájem, stačilo na poplach etiky - v - vláda aktivistů.
NEW: Nicméně naprosté blízkosti Scalia a Thomas do dvou právních firem v případě, stejně jako pro společnost s masivní finanční zájmem, stačilo na poplach etiky - v - vláda aktivistů.
EN: Nevertheless, the sheer proximity of Scalia and Thomas to two of the law firms in the case, as well as to a company with a massive financial interest, was enough to alarm ethics-in-government activists.
REF: Přesto však vztah Scalii a Thomase ke dvěma právnickým firmám účinkujícím v případu, a rovněž společnosti s obrovským finančním zájmem v tomto případu, bohatě stačil, aby zalarmoval aktivisty volající po etice ve vládě.

1687:
ORI: To je jen zřídkakdy zprávy, když společnost dostane příkaz pro 50 jednotek ze svého produktu.
NEW: To je jen zřídkakdy zprávy, když společnost dostane příkaz pro 50 jednotky ze svého produktu.
EN: It's rarely news when a company gets an order for 50 units of its product.
REF: Když nějaká společnost dostane objednávku na 50 kusů svých produktů, většinou to není žádný důvod k oslavě.

1691:
ORI: Boeing o víkendu oznámil, že jeho největší - někdy řád by dolar hodnoty pro komerční letadla - 50 dvojče - ulička boeing 777 Jets.
NEW: Boeing o víkendu oznámil, že jeho největší - někdy řád by dolaru hodnoty pro komerční letadla - 50 dvojče - ulička boeing 777 Jets.
EN: Boeing over the weekend announced its biggest-ever order by dollar value for commercial airplanes - 50 twin-aisle Boeing 777 jets.
REF: Společnost Boeing o víkendu oznámila svoji největší objednávku v historii, co se týká dolarové hodnoty za komerční letadla - 50 dvouuličkových proudových Boeingů 777.

1692:
ORI: V úspěšném příkaz přišel z emirátů letecké společnosti v Dubaji.
NEW: V úspěšný příkaz přišel z emirátů letecké společnosti v Dubaji.
EN: The blockbuster order came from Emirates airline in Dubai.
REF: Senzační zakázka přišla od aerolinek Emirates sídlících v Dubaji.

1694:
ORI: Pak v pondělí, boeing řekl oman air objednal šest boeing 787 - 8 s, takzvané Dreamliner, která se pyšní výrazně lépe paliva a pohodlí cestujících.
NEW: Pak v pondělí, boeing řekl omanu air objednal šest boeing 787 - 8 s, takzvané Dreamliner, která se pyšní výrazně lépe paliva a pohodlí cestujících.
EN: Then on Monday, Boeing said Oman Air ordered six Boeing 787-8s, the so-called Dreamliner, which boasts dramatically better fuel economy and passenger amenities.
REF: V pondělí potom společnost Boeing oznámila, že si aerolinky Oman Air objednali šest strojů Boeing 787-8, někdy též zvaných jako Dreamliner, které se pyšní výrazně lepší spotřebou paliva a zařízením pro pasažéry.

1702:
ORI: The Emirates řád neztuhne boeing je vést na trhu pro širokou - tělo rovin a pomáhá udržet na uzdě konkurent airbus SAS pokus dosáhnout na jeho dominantní postavení s A 350 dopravní letadlo.
NEW: The Emirates řád neztuhne boeing je vést na trhu pro širokou - tělo rovin a pomáhá udržet na uzdě konkurent airbus SAS pokus dosáhnout na jeho dominantní postavení s A 350 dopravní letadlem.
EN: The Emirates order solidifies Boeing's lead in the market for wide-body planes and helps hold at bay competitor Airbus SAS' attempt to encroach on its dominance with the A350 airliner.
REF: Zakázka od aerolinek Emirates upevňuje vedoucí pozici společnosti Boeaing na trhu s letadly s širokým trupem a přivádí do úzkých společnost Airbus SAS, která se chtěla pokusit narušit dominanci společnosti Boeing se svým dopravním modelem A350.

1707:
ORI: Luisa Maria Calderon tvrdí, že drogové překupníky pomohl soupeř Fausto Vallejo ze strany PRI v guvernérské rase.
NEW: Luisa Maria Calderon tvrdí, že drogové překupníci pomohl soupeř Fausto Vallejo ze strany PRI v guvernérské rase.
EN: Luisa Maria Calderon alleges that drug traffickers helped opponent Fausto Vallejo of the PRI in the governor's race.
REF: Luisa Maria Calderonová tvrdí, že jejímu protivníkovi, Faustovi Vallejonovi z PRI, pomohli v honbě za guvernérským křeslem překupníci s drogami.

1708:
ORI: Prezident Felipe Calderón sestry se zdá, že ztratili svou nabídku na guvernéra Michoacan během násilných státních voleb, a ona údajná v pondělí, že drogové překupníky pomohl tip závod ve prospěch jednoho z jejích oponentů.
NEW: Prezident Felipe Calderón sestry se zdá, že ztratili svou nabídku na guvernéra Michoacan během násilných státních voleb, a ona údajná v pondělí, že drogové překupníci pomohl tip závod ve prospěch jednoho z jejích oponentů.
EN: President Felipe Calderon's sister appears to have lost her bid for governor of Michoacan during violent state elections, and she alleged Monday that drug traffickers helped tip the race in favor of one of her opponents.
REF: Zdá se, že sestra Felipe Calderona v násilných státních volbách o post guvernéra v Michoacánu prohrála. V pondělí následně prohlásila, že jednomu z jejích protivníků k vítězství dopomohli překupníci drog.

1713:
ORI: Ale to je nástupní comeback a vítězství v Michoacan je důležitým krokem v tomto úsilí.
NEW: Ale to je nástupní comeback a vítězství v Michoacanu je důležitým krokem v tomto úsilí.
EN: But it is staging a comeback, and victory in Michoacan is an important step in that effort.
REF: Plánuje však brzký návrat k moci a vítězství ve volbách v Michoacánu je v této snaze důležitým krokem.

1716:
ORI: Calderón, kandidát na jejího bratra konzervativní strana národní akce, nebo pan odmítl uznat Vallejo jako vítěz.
NEW: Calderón, kandidát na jejího bratra konzervativní stranu národní akce, nebo pan odmítl uznat Vallejo jako vítěz.
EN: Calderon, a candidate for her brother's conservative National Action Party, or PAN, refused to recognize Vallejo as the winner.
REF: Calderonová, kandidátka za konzervativní stranu svého bratra National Action Party, neboli PAN, odmítla Vallejona uznat jako vítěze.

1718:
ORI: Aureolami také odmítl uznat předběžné výsledky.
NEW: Aureoly také odmítl uznat předběžné výsledky.
EN: Aureoles also refused to recognize the preliminary results.
REF: Aureoles rovněž odmítl uznat předběžné výsledky za platné.

1720:
ORI: Michoacan dlouho dominují drogových kartelů, která se specializuje na marihuanu, heroin a metamfetaminů.
NEW: Michoacan dlouho dominují drogových kartelů, která se specializuje na marihuanu, heroin a metamfetaminy.
EN: Michoacan has long been dominated by drug cartels specializing in marijuana, heroin and methamphetamines.
REF: Michoacán byl dlouho dobu ovládán drogovými kartely specializujícími se na marihuanu, heroin a metamfetaminy.

1721:
ORI: Je to prezident Calderónův domova a vybral Michoacan zahájit vojenské vedené ofenzívy proti překupníkům v prosinci 2006.
NEW: Je to prezident Calderónova domova a vybral Michoacan zahájit vojenské vedené ofenzívy proti překupníkům v prosinci 2006.
EN: It is President Calderon's home state, and he chose Michoacan to launch a military-led offensive against traffickers in December 2006.
REF: Jedná se o rodný stát prezidenta Calderona a právě v Michoacánu v prosinci 2006 zahájil vojenský boj proti překupníkům.

1726:
ORI: ADB naléhá Asii, aby pomohl zachránit eurozónu
NEW: ADB naléhá Asie, aby pomohl zachránit eurozónu
EN: ADB urges Asia to help rescue eurozone
REF: Banka ADB vyzývá Asii, aby pomohla zachránit Eurozónu

1729:
ORI: Varoval před Bric (Brazílie, Rusko, Indie, čína] země při pohledu na obtíže Evropy v „lhostejným způsobem“ a řekl, že asijská finanční pomoc vedle evropského vedení a zdrojů by pomohlo zabránit dlouhodobé selhání v globální ekonomice.
NEW: Varoval před Bricem (Brazílie, Rusko, Indie, čína] země při pohledu na obtíže Evropy v „lhostejným způsobem“ a řekl, že asijská finanční pomoc vedle evropského vedení a zdrojů by pomohlo zabránit dlouhodobé selhání v globální ekonomice.
EN: He warned against Bric [Brazil, Russia, India, China] countries looking at Europe's difficulties in a "dispassionate way" and said that Asian financial assistance alongside European leadership and resources would help avoid a long-term breakdown in the global economy.
REF: Varoval před tím, že státy skupiny Bric [Brazílie, Rusko, Indie, Čína] všechny evropské potíže sledují "příliš nevzrušeně" a prohlásil, že asijská finanční pomoc v kombinaci s evropským vedením a prostředky pomůže zažehnat dlouhodobé zhroucení globální ekonomiky.

1731:
ORI: „Takže každý, kdo pomůže Evropě ven z krize je užitečná,“ řekl Financial Times v rozhovoru na okraji světového ekonomického fóra v Bombaji.
NEW: „Takže každý, kdo pomůže Evropa ven z krize je užitečná,“ řekl Financial Times v rozhovoru na okraji světového ekonomického fóra v Bombaji.
EN: "So anybody who can help Europe get out of the crisis is useful," he told the Financial Times in an interview on the sidelines of the World Economic Forum in Mumbai.
REF: "Takže se hodí každý, kdo by mohl pomoci Evropě z krize," řekl pro Financial Times během rozhovoru na Světovém ekonomickém fóru v Bombaji.

1736:
ORI: Prohlubující se suverénní dluhová krize v Evropě vyvolává obavy, že by to mohlo tlačit na globální ekonomiku zpět do recese a vedl k vedoucí rozvíjejících se ekonomik se spojí, aby eurozóně pomoci najít řešení.
NEW: Prohlubující se suverénní dluhová krize v Evropě vyvolává obavy, že by to mohlo tlačit na globální ekonomiku zpět do recese a vedl k vedoucí rozvíjejících se ekonomik se spojí, aby eurozónu pomoci najít řešení.
EN: The unfolding sovereign debt crisis in Europe has raised fears that it could push the global economy back into recession and prompted calls for leading emerging economies to band together to help the eurozone find a solution.
REF: Rostoucí dluhová krize v Evropě vznesla obavy z toho, že by mohla celosvětovou ekonomiku opět stáhnout do recese, a začala se objevovat volání, aby se nově vzkvétající čelní ekonomiky spojily a pomohly Eurozóně najít řešení.

1746:
ORI: Pan Nag řekl, že eurozóna krizi hrozí „významný dominovému efektu“ po celé Asii.
NEW: Pan Nag řekl, že eurozóny krizi hrozí „významný dominovému efektu“ po celé Asii.
EN: Mr Nag said that the eurozone crisis threatened "significant knock-on effects" across Asia.
REF: Pan Nag zdůraznil, že krize Eurozóny hrozí "nebezpečným dominovým efektem".

1748:
ORI: Řekl zranitelných rozvíjejících se trhů je zapotřebí, aby „krizové plány“, aby se ochránili z poklesu a významný odliv kapitálu z jejich ekonomik.
NEW: Řekl zranitelní rozvíjejících se trhů je zapotřebí, aby „krizové plány“, aby se ochránili z poklesu a významný odliv kapitálu z jejich ekonomik.
EN: He said vulnerable emerging markets needed to make "contingency plans" to protect themselves from a downturn and significant capital outflows from their economies.
REF: Prohlásil, že zranitelné rozvíjející se trhy si musí vytvořit "plány nepředvídatelných výdajů", aby byly chráněny před poklesem a výrazným odlivem kapitálu z jejich ekonomik.

1753:
ORI: Řekl, že kongresový neschopnost dosáhnout dohody o rozpočtu a výsledné takzvané konfiskace vyvolá 23% plošného snížení a zastavil na mnoho nových projektů.
NEW: Řekl, že kongresový neschopnost dosáhnout dohody o rozpočtu a výsledné takzvané konfiskaci vyvolá 23% plošného snížení a zastavil na mnoho nových projekty.
EN: He said that congressional failure to reach a budget agreement and the resulting so-called sequestration would trigger 23% across-the-board reductions and a halt to many new projects.
REF: Řekl, že neschopnost Kongresu dospět k dohodě o rozpočtu a z toho plynoucí takzvané obstavení zapříčiní 23% paušální pokles a zastavení mnoha nových projektů.

1754:
ORI: „Takovou velkou ránu, použije v tomto bezohledné chování, by většina našich lodí a stavební projekty unexecutable - nemůžete koupit tři čtvrtě lodě nebo budovy - a vážně poškodit další modernizace úsilí,“ napsal na senátory Panetta.
NEW: „Taková velkou rána, použije v tomto bezohledné chování, by většina našich lodí a stavební projekty unexecutable - nemůžete koupit tři čtvrtě lodě nebo budovy - a vážně poškodit další modernizace úsilí,“ napsal na senátory Panetta.
EN: "Such a large cut, applied in this indiscriminate manner, would render most of our ship and construction projects unexecutable -- you cannot buy three quarters of a ship or a building -- and seriously damage other modernization efforts," Panetta wrote to the senators.
REF: "Kvůli tak obrovskému snížení, použitému tímto nerozvážným způsobem, nebude možné provést většinu našich stavebních či lodních projektů - nemůžete koupit jen tři čtvrtě budovy nebo lodě. Navíc by mohlo dojít k vážnému poškození dalších modernizačních snah," napsal Panetta senátorům.

1758:
ORI: „Během války financování v zámoří rezervní provozní účty není přímo ovlivněna izolaci, válečné úsilí bylo postiženo k vážnému narušení na základně rozpočtů,“ varoval Panetta.
NEW: „Během války financování v zámoří rezervní provozní účty není přímo ovlivněna izolaci, válečné úsilí bylo postiženo k vážnému narušení na základny rozpočtů,“ varoval Panetta.
EN: "While wartime funding in the Overseas Contingency Operations accounts is not directly affected by the sequester, war efforts would be adversely affected by the severe disruption in the base budgets," Panetta warned.
REF: "Přestože účtů pro financování možných válečných operací v zámoří se tato obstávka přímo nedotkne, budou tamější operace negativně ovlivněny závažnými změnami v ostatních rozpočtech," varoval Panetta.

1767:
ORI: Panetta byl stále otevřené možné škrty, přestože přišel na vrchol pentagonu práci s lety z rozpočtu odborných znalostí se v kongresu a bílý dům a věděl, že ho čeká obtížná rozhodnutí.
NEW: Panetta byl stále otevřené možné škrty, přestože přišel na vrchol pentagonu práci s lety z rozpočtu odborných znalostech se v kongresu a bílý dům a věděl, že ho čeká obtížná rozhodnutí.
EN: Panetta has been increasingly outspoken about the possible cuts, although he came to the top Pentagon job with years of budget expertise himself in Congress and the White House and knowing that he was facing tough choices.
REF: Panetta byl v poslední době v rozhovorech o možných škrtech čím dál otevřenější, přestože sám přešel na svoji vysokou pozici v Pentagonu s dlouhými roky zkušeností se schvalováním rozpočtů v Kongresu a Bílém domě, takže věděl, že se pouští do tuhého boje.

1772:
ORI: „To je papírový tygr, armádní baráků, budov a bomb, aniž by dostatečně vycvičení vojáci mohli splnit úkol,“ řekl Panetta v jeho úvodní poznámky v Pentagonu.
NEW: „To je papírový tygr, armádní baráků, budov a bomb, aniž by dostatečně vycvičení vojáci mohli splnit úkol,“ řekl Panetta v jeho úvodní poznámce v Pentagonu.
EN: "It's a paper tiger, an Army of barracks, buildings and bombs without enough trained soldiers able to accomplish the mission," Panetta said in his opening remarks at the Pentagon.
REF: "Bude jako papírový tygr, jako armáda kasáren, budov a bomb bez dostatečného počtu trénovaných vojáků, kteří by mohli dokončit misi," řekl Panetta na začátku proslovu v Pentagonu.

1783:
ORI: Minulý týden se francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl přistižen na otevřeném mikrofon domáhání se americký prezident Barack Obama, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je lhář.
NEW: Minulý týden se francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl přistižen na otevřený mikrofon domáhání se americký prezident Barack Obama, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je lhář.
EN: Last week French president Nicolas Sarkozy was caught on an open microphone asserting to U.S. President Barack Obama that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is a liar.
REF: Minulý týden byl francouzský prezident Nicolas Sarkozy přistižen, jak se spuštěným mikrofonem říká americkému prezidentovi Barracku Obamovi, že izraelský předseda vlády Benjamin Netanyahu je lhář.

1796:
ORI: Zdaleka salonní hře podobný, řekněme, převleky, kde je objekt na zvolání: „jasně,“ podvod odhalení je vážná vědní obor na základě vědeckých údajů shromážděných během posledních šesti desetiletí v prestižních univerzitách provedení hloubkové výzkumné projekty, zejména v psychologii a fyziologii.
NEW: Zdaleka salonní hře podobný, řekněme, převleky, kde je objekt na zvolání: „jasně,“ podvod odhalení je vážná vědní obor na základě vědeckých údajů shromážděných během posledních šesti desetiletí v prestižních univerzitách provedení hloubkových výzkumných projektů, zejména v psychologii a fyziologii.
EN: Far from being a parlor game similar to, say, charades, where the object is to exclaim, "Gotcha," deception detection is a serious branch of knowledge based on scientific data collected over the last six decades at prestigious universities conducting in-depth research projects, especially in psychology and physiology.
REF: Není to však žádná společenská hra, která by byla podobná, řekněme, Šarádě, kdy člověk vykřikne: "Mám tě". Rozpoznávání klamu je seriózní odvětví vědy pracující s vědeckými daty shromážděnými během posledních šesti desetiletí na prestižních univerzitách v průběhu podrobných výzkumných projektů, zvláště pak v oblasti psychologie a filosofie.

1801:
ORI: A který leží vyhledávače lze zjistit pravdu o učení o prohlášení struktury, obličejové mikro - výrazy, otázka formace a načasování.
NEW: A který leží vyhledávače lze zjistit pravdu o učení o prohlášení struktuře, obličejové mikro - výrazy, otázka formaci a načasování.
EN: A trained lie spotter can get to the truth by learning about statement structure, facial micro-expressions, question formation and timing.
REF: Školený identifikátor lži dokáže pravdu odhalit z větné stavby, drobných výrazů v obličeji, způsobu tvoření otázek a jejich načasování.

1803:
ORI: Dobré lháře umějí číst další dobře, je dát pohov, spravovat své emoce a intuitivně vycítil, jak je vnímají.
NEW: Dobří lháři umějí číst další dobře, je dát pohov, spravovat své emoce a intuitivně vycítil, jak je vnímají.
EN: Good liars are skilled at reading others well, putting them at ease, managing their own emotions and intuitively sensing how others perceive them.
REF: Dobří lháři dokážou dobře číst i v ostatních, nechají je polevit v ostražitosti, směrují jejich emoce a intuitivně si uvědomují, jak je druhá strana přijímá.

1814:
ORI: Klamná ale mohla zmrznout jejich horní část těla, když se snažil vzpomenout na jejich příběh, tak může ukázat nohy ke dveřím, se kloní k východu, přesunout své postavení ve významných směrech nebo exponát „post - rozhovor úlevy“ -, že přehnaně vydechnout úlevou a posun v pozici, kdy všechny tvrdé otázky skončily.
NEW: Klamná ale mohla zmrznout jejich horní část těla, když se snažil vzpomenout na jejich příběh, tak může ukázat nohy ke dveřím, se kloní k východu, přesunout své postavení ve významných směrech nebo exponátě „post - rozhovor úlevy“ -, že přehnaně vydechnout úlevou a posun v pozici, kdy všechny tvrdé otázky skončily.
EN: Deceptive people might freeze their upper body when trying to remember their story, they might point their feet toward the door, lean toward an exit, shift their posture in significant ways or exhibit "post-interview relief" -- that exaggerated exhale of relief and shift in posture when all the hard questions are over.
REF: Lidé pronášející lež mohou přestat pohybovat horní polovinou těla, když se snaží vzpomenout na svůj vymyšlený příběh, mohou špičky bot natočit ke dveřím, nahnout se k východu, výrazně změnit držení těla nebo dávat najevo "úlevu po skončení rozhovoru" - přehnané úlevné oddechnutí a změna polohy, když je obtížná zpověď za nimi.

1827:
ORI: Společnost oznámila rozhodnutí na tiskové konferenci v Nebrasce Kapitolu.
NEW: Společnost oznámila rozhodnutí na tiskové konferenci v Nebrasce Kapitole.
EN: The company announced the decision at a news conference at the Nebraska Capitol.
REF: Společnost toto rozhodnutí oznámila na tiskové konferenci v sídle nebraské vlády.

1829:
ORI: To přijde po ministerstvu zahraničí zved minulý týden, že odložit rozhodnutí o povolení pro federální projekt, dokud to studie nových možných tras, které neumožňují Sandhills oblasti Nebraska a Ogallala železo, rozsáhlá podzemní vody.
NEW: To přijde po ministerstvu zahraničí zved minulý týden, že odložit rozhodnutí o povolení pro federální projekt, dokud to studie nových možných tras, které neumožňují Sandhills oblasti Nebraska a Ogallala železa, rozsáhlá podzemní vody.
EN: That comes after the State Department's announcement last week that it would delay a decision on a federal permit for the project until it studies new potential routes that avoid the Sandhills areas of Nebraska and the Ogallala aquifer, a vast underground water supply.
REF: Toto oznámení přišlo poté, co ministerstvo zahraniční minulý týden vyhlásilo, že odkládá rozhodnutí o federálním povolení projektu, odkud neprovede studie možných náhradních tras, pomocí kterých by bylo možné nezasáhnout do oblasti Sandhills v Nebrasce a do vodonosné vrstvy Ogallala, rozlehlé podzemní zásobárny vody.

1835:
ORI: K tomu by vyžadovalo to přes šest států.
NEW: K tomu by vyžadovalo to přes šesti států.
EN: To do so would require it crossing six states.
REF: Touto cestou bude třeba protnout 6 států.

1836:
ORI: To je nenáviděný ekologové ale milovali pracovních skupin, které mají utlumené na odhadovaných 20 000 pracovních míst, napojení na ropovod.
NEW: To je nenáviděný ekologové ale milovali pracovních skupin, které mají utlumených na odhadovaných 20 000 pracovních míst, napojení na ropovod.
EN: It is hated by environmentalists but loved by labor groups, who have banked on the estimated 20,000 jobs tied to the pipeline.
REF: Tento projekt naprosto nenávidí environmentalisté, ale milují ho pracovní čety, které odhadují, že se při práci na potrubí objeví 20,000 nových pracovních míst.

1842:
ORI: Newyorská rodina tvrdí, že disco diva Patti LaBelle pustil do řádění v hale jejich manhattanské budovy, děsivé jejich batole dceru do bodu, kdy zvracela ve strachu.
NEW: Newyorská rodina tvrdí, že disco diva Patti LaBelle pustil do řádění v hale jejich manhattanské budovy, děsivých jejich batole dceru do bodu, kdy zvracela ve strachu.
EN: A New York family claims that disco diva Patti LaBelle launched into a rampage in the lobby of their Manhattan building, terrifying their toddler daughter to the point where she threw up in fear.
REF: Newyorská rodina tvrdí, že zpěvačka Patti LaBelle zuřivě vtrhla do vestibulu jejich manhattanského domu a vyděsila jejich dceru tak, že ta se z toho strachy pozvracela.

1851:
ORI: Ona se rozzuřil a začali používat sakrováním - C - slovo a F - slovo zvučným hlasem...
NEW: Ona se rozzuřil a začali používat sakrování - C - slovo a F - slovo zvučným hlasem...
EN: She became enraged and started using profanities -- the C-word and the F-word in a loud voice ...
REF: Ona se rozzuřila a začala mluvit sprostě - hlasitě vykřikovala ty nejsprostší výrazy...

1861:
ORI: „Takové chování je naprosto nepřijatelné, zvláště když zaměřené na učitelka v mateřské školce nesla osmnáctiměsíční - staré dítě.“
NEW: „Takové chování je naprosto nepřijatelné, zvláště když zaměřené na učitelku v mateřské školce nesla osmnáctiměsíční - staré dítě.“
EN: "That kind of behavior is completely unacceptable, especially when aimed at a kindergarten teacher carrying an 18-month-old child."
REF: "Takovéto chování je naprosto nepřijatelné, zvláště pak pokud je namířené proti učitelce ze školy držící v náručí osmnáctiměsíční dítě."

1863:
ORI: Během prvního roku Mario Lopez Valdez management, v Sinaloa zvýšila nezaměstnanost a neformálnost, zahraniční investice poklesly a ekonomika byla snížena.
NEW: Během prvního roku Mario Lopez Valdez management, v Sinaloa zvýšila nezaměstnanost a neformálnosti, zahraniční investice poklesly a ekonomika byla snížena.
EN: During the first year of Mario Lopez Valdez management, in Sinaloa increased the unemployment and the informality, foreign investment declined and the economy was reduced.
REF: Během prvního roku vlády Maria Lópeze Valdeze vzrostla v Sinaloa nezaměstnanost a nespolehlivost, poklesly zahraniční investice a s nimi i ekonomika

1864:
ORI: Je rok 2011, který se bude vzpomínat v ekonomických dějinách Sinaloa, spojení s prvním rokem Mario Lopez Valdez vlády také za rok změny, která generovala velká očekávání, pokud jde o rozvoj ekonomiky, ale s ohledem na klimatické neštěstí ze začátku roku, neexistoval žádný růst, avšak tam byl zaznamenán pokles hlavních ukazatelů ekonomického rozvoje.
NEW: Je rok 2011, který se bude vzpomínat v ekonomických dějinách Sinaloa, spojení s prvním rokem Mario Lopez Valdez vládou také za rok změny, která generovala velká očekávání, pokud jde o rozvoj ekonomiky, ale s ohledem na klimatické neštěstí ze začátku roku, neexistoval žádný růst, avšak tam byl zaznamenán pokles hlavních ukazatelů ekonomického rozvoje.
EN: 2011 is a year that will be remembered in the economic history of Sinaloa, being related to the first year of Mario Lopez Valdez government also called the year of change, which generated great expectations as regards the development of the economy, but given the climatic adversity of the beginning of the year, there was no growth, however there was registered a decline in the main indicators of economic development.
REF: Rok 2011 se zapíše do hospodářských dějin Sinaloa. Jedná se o první rok vlády Maria Lópeze Valdeze, jež se sama nazývá vládou změn. Tato vláda s sebou přinesla velká očekávání, pokud jde o hospodářské pokroky, nicméně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na počátku roku nebyl zaznamenán žádný růst a dokonce došlo k poklesu hlavních ukazatelů ekonomického rozvoje.

1870:
ORI: „To, co vidíme, je zvýšení nezaměstnanosti, že má co do činění s několika faktory, včetně ztráty likvidity na trhu za účelem omezení zdroje uložené legislativy, která prošla v kongresu v boji s penězi praní je pro lidi, kteří nelegálně - dolarů není snadné pracovat, investovat a používat je na něco,“ řekl.
NEW: „To, co vidíme, je zvýšení nezaměstnanosti, že má co do činění s několika faktory, včetně ztráty likvidity na trhu za účelem omezení zdroje uložené legislativy, která prošla v kongresu v boji s peněz praní je pro lidi, kteří nelegálně - dolarů není snadné pracovat, investovat a používat je na něco,“ řekl.
EN: "What we're seeing now is an increase of the unemployment that has to do with several factors, including the loss of liquidity in the market for the purpose of a resource constraint imposed by the legislation that passed in the Congress in order to combat money laundering since for the people who illegally possess dollars is not easy work with, invest and use them in something" he said.
REF: "Jsme svědky vzrůstající nezaměstnanosti, která souvisí s různými faktory. Mezi ně patří mimo jiné ztráta likvidity na trhu z důvodu omezení zdrojů v důsledku legislativy, kterou schválil kongres v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Pro lidi, kteří se nelegálně zmocňují dolarů, není snadné, aby si je vydělali, investovali je nebo je na něco použili," zdůraznil.

1875:
ORI: Trh práce analýzy Sinaloa zhorší, když uvážíme vysokou úroveň neformálnost, která panuje mezi pracovní podmínky, podle INEGI, 60.38 procent aktivního obyvatelstva ve stavu, který funguje, aniž by citoval jako pracující na sociální zabezpečení instituce.
NEW: Trh práce analýzy Sinaloa zhorší, když uvážíme vysokou úroveň neformálnosti, která panuje mezi pracovní podmínky, podle INEGI, 60.38 procent aktivního obyvatelstva ve stavu, který funguje, aniž by citoval jako pracující na sociální zabezpečení instituce.
EN: The labor market analysis of Sinaloa gets worse when considering the high level of informality that prevails among the working conditions, according to INEGI, 60.38 percent of the active population in the state works without being quoted as workers to any social security institution.
REF: Analýza pracovního trhu v Sinaloa se zhoršuje také z důvodu rostoucí nespolehlivosti, která převládá v oblasti pracovních podmínek. Dle Národního institutu pro statistiku a demokracii 60,38% zaměstnaných obyvatel ve státě pracuje, aniž by odváděli dávky správě sociálního zabezpečení.

1882:
ORI: Na pozadí hospodářské recese, státní vláda požádala v červenci během státní kongres, schvalování úvěru ve výši 3 miliard pesos, což by bylo pro investice do infrastrukturních projektů v 18 obcích, aby reaktivaci ekonomiky, místní souhlas kongresu bylo v celkové výši 2.600 miliónů pesos, a až do listopadu žádné výhody dluhu byly pozorovány v každém sektoru státní ekonomiky.
NEW: Na pozadí hospodářské recese, státní vláda požádala v červenci během státního kongresu, schvalování úvěru ve výši 3 miliard pesos, což by bylo pro investice do infrastrukturních projektů v 18 obcích, aby reaktivaci ekonomiky, místní souhlas kongresu bylo v celkové výši 2.600 miliónů pesos, a až do listopadu žádné výhody dluhu byly pozorovány v každém sektoru státní ekonomiky.
EN: Against the backdrop of economic downturn, the state government asked in July during the state congress, the approval of a credit of 3 billion pesos, which would be for the investment in infrastructure projects in 18 municipalities, in order to reactivate the economy, the local congressional approval was for a total of 2.600 million pesos, and until November no benefits of the debt were observed in any sector of the state economy.
REF: V souvislosti se scénářem poklesu ekonomiky vláda tohoto státu požádala v červenci státní kongres, aby schválil půjčku ve výši 3 miliard peso. Ta by byla určena na investice do projektů infrastruktury v 18 městských oblastech s cílem oživit ekonomiku. Místní kongres schválil půjčku ve výši 2 600 milionů peso. Do listopadu nebyly zaznamenány žádné zisky ze zadlužení, a to v žádném sektoru státní ekonomiky.

1889:
ORI: „Nízký hospodářský tok je produktem několika událostí, včetně mráz, jeden z hlavních účinků byla pomalá ekonomika, která nenastavuje dostatečně rychle pro generování ekonomické dynamiky, která umožňuje s přijatelnou úroveň toku produktů a procesů, služby, a proto na konci roku jsme zavřeli pod naše očekávání,“ řekl.
NEW: „Nízký hospodářský tok je produktem několika událostí, včetně mráz, jeden z hlavních účinků byla pomalá ekonomika, která nenastavuje dostatečně rychle pro generování ekonomické dynamiky, která umožňuje s přijatelnou úrovní toku produktů a procesů, služby, a proto na konci roku jsme zavřeli pod naše očekávání,“ řekl.
EN: "The low economic flow is the product of several events, including frost, one of the main effects has been a slow economy which does not turn fast enough for generating an economic dynamism that allows having an acceptable flow level of the processes, products and services and therefore, at the end of the year we are closing it below our expectations," he said.
REF: "Slabý ekonomický pohyb byl způsoben řadou událostí, mimo jiné mrazy. Jedním z hlavních důsledků bylo zpomalení ekonomiky, která se dostatečně rychle nevzpamatovala, aby mohla opět nastolit dynamičnost, jež by umožnila dosáhnout přijatelné úrovně pohybu procesů, produktů a služeb. Proto jsme se na konci roku ocitli hluboko pod očekávanými prognózami", uvedl.

1899:
ORI: Pět let ve vězení a pokutu ve výši 100 dnů byl trest udělený Navolato občan za držení osm kilo marihuany.
NEW: Pět let ve vězení a pokuta ve výši 100 dnů byl trest udělený Navolato občan za držení osm kilo marihuany.
EN: Five years in prison and a fine of 100 days was the sentence given to a Navolato citizen for the possession of eight kilos of marijuana.
REF: Obyvatel Navolato byl odsouzen k pěti letům vězení a 100 dnům pokuty za držení osmi kil marihuany.

1900:
ORI: Generální prokurátor úřad oznámil, že odsouzená droga je Omar Alexis Valenzuela Sandoval, za zločin proti zdraví, v celém variantu držení marihuany pro účely obchodu.
NEW: Generální prokurátor úřad oznámil, že odsouzená droga je Omar Alexis Valenzuela Sandoval, za zločin proti zdraví, v celém variantě držení marihuany pro účely obchodu.
EN: The General Attorney Office reported that the sentenced drug dealer is Omar Alexis Valenzuela Sandoval, for the crime against health, in its variant of possession of marijuana for purposes of trade.
REF: Generální prokuratura republiky informovala, že odsouzený dealer je Omar Alexis Valenzuela Sandoval. Odsouzen byl pro trestný čin ohrožování zdraví, konkrétně za držení marihuany pro obchodní účely.

1901:
ORI: Podle záznamu AP / sin / CLN / 687 / 2010 / MI, Valenzuela Sandoval, byl zatčen mexické armády, 7. června 2010, při sledování provozu na ulici Cipriano Valdez, před post v 80. město El Castillo, Navolato.
NEW: Podle záznamu AP / sin / CLN / 687 / 2010 / MI, Valenzuela Sandoval, byl zatčen mexické armády, 7. června 2010, při sledování provozu na ulici Cipriano Valdez, před post v 80. městě El Castillu, Navolato.
EN: According to the record AP/SIN/CLN/687/2010/MI, Valenzuela Sandoval was arrested by the Mexican Army, the 7th of June 2010, in a surveillance operation on the street Cipriano Valdez, in front of the post 80 in the town of El Castillo, Navolato.
REF: Podle AP/SIN/CLN/687/2010/M-I byl Valenzuela Sandoval zadržen složkami mexické armády dne 7. června 2010 při pochůzce v ulici Cipriano Valdez, naproti stanici 80 ve čtvrti El Castillo, Navolato.

1917:
ORI: S tímto výsledkem, ústavních polemik prosazovaný senát, byl zamítnut pro setkání kvalifikovaná většina z osmi hlasů pro soud vyslovuje na ústavnost či neústavnost rozhodnutí, a to zůstává v platnosti.
NEW: S tímto výsledkem, ústavních polemiky prosazovaný senát, byl zamítnut pro setkání kvalifikovaná většina z osmi hlasů pro soud vyslovuje na ústavnost či neústavnost rozhodnutí, a to zůstává v platnosti.
EN: With this result, the constitutional controversy promoted by the Senate, was rejected for not meeting the qualified majority of eight votes for the Court to pronounce on the constitutionality or unconstitutionality of the decree, and this remains in force.
REF: S tímto výsledkem byla zamítnuta žaloba podaná Senátem, a to proto, že nebyla dosažena kvalifikovaná většina osmi hlasů potřebná k tomu, aby se soud mohl vyjádřit k ústavnosti nebo neústavnosti zmiňovaného dekretu, který tak zůstává platný.

1918:
ORI: Věta projekt připravila ministryně Olga Sánchez Cordero, navrhuje prohlásit za protiústavní rozhodnutí, protože nařízení rozhlasových a televizních materiálů je moc vyhrazeno zákonem, aby federální telekomunikační komise (Cofetel), v rozporu se zásadami hierarchické podřízenosti a právo rezervy.
NEW: Věta projekt připravila ministryně Olga Sánchez Cordero, navrhuje prohlásit za protiústavní rozhodnutí, protože nařízení rozhlasových a televizních materiálů je moc vyhrazeno zákonem, aby federální telekomunikační komise (Cofetel), v rozporu se zásadami hierarchické podřízenosti a právem rezervou.
EN: The sentence project prepared by the Minister Olga Sánchez Cordero, proposed to declare unconstitutional the decree, because the regulation of radio and television materials is a power reserved by law to the Federal Telecommunications Commission (Cofetel), in violation of the principles of hierarchical subordination and law reserve.
REF: Návrh rozsudku vypracovaný ministryní Olgou Sánchez Cordero předkládá možnost prohlásit dekret za neústavní, protože regulace všech otázek týkajících se rádia a televize je věc, která je dle zákona vyhrazena Federální komisi pro telekomunikace (Cofetel). Dochází tak k porušení principů hierarchické podřízenosti a výjimky zákona.

1926:
ORI: Tyto otázky, řekl, „vyžadují fungování celého systému zřízeného podle zásady státu ekonomickou správu, zahrnuje skupina velmocí, které ústava vede se státem výkonné moci.“
NEW: Tyto otázky, řekl, „vyžadují fungování celého systému zřízeného podle zásady státu ekonomickou správu, zahrnuje skupina velmocí, které ústava vede se státem výkonné mocí.“
EN: These issues, he said, "require the operation of the entire system established under the principle of the state economic stewardship, comprises a group of powers which the Constitution leads to the state executive power."
REF: Jak zdůraznil, tyto otázky "vyžadují operaci celého zavedeného systému, v souladu s principem ekonomického směřování státu. Zahrnuje celou řadu kompetencí, které Ústava svěřuje do rukou vlády státu".

1932:
ORI: V tomto ohledu, předseda generální rady Michoacán volebního institutu (MEI), Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, připomenout, že před několika dny, poslední, 9. listopadu, volební subjekt schválil soubor pokynů k harmonizaci místní předpisy s volebním federální reforma.
NEW: V tomto ohledu, předseda generální rady Michoacán volebního institutu (MEI), Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, připomenout, že před několika dny, poslední, 9. listopadu, volební subjekt schválil soubor pokynů k harmonizaci místní předpisů s volebním federální reformou.
EN: In this regard, the President of the General Council of Michoacán Electoral Institute (MEI), Maria de los Angeles Llanderal Zaragoza, recalled that a few days ago, the last November 9th, the electoral body approved a set of guidelines in order to harmonize the local regulations with the electoral federal reform.
REF: V této souvislosti předsedkyně Generální rady Volebního institutu v Michoacán (IEM), María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, připomněla, že před několika dny, 9. listopadu, volební orgán schválil celou řadu opatření, která by měla harmonizovat místní normy s federální volební reformou.

1933:
ORI: Jak to bude připomenuto, Michoacán se nařídí ústavy nebo volebního zákoníku státu nebo volebního zákona, protože kongres schválil reformy státu, krátce před tím, než právní termín pro ně vstoupí v platnost v tomto volebním procesu a guvernér Leonel Godoy Rangel vynechají zveřejnění ve lhůtách podle zákona ve státě, úřední věstník, tvrdil, že měl nějaké námitky.
NEW: Jak to bude připomenuto, Michoacán se nařídí ústavy nebo volebního zákoníku státu nebo volebního zákona, protože kongres schválil reformy státu, krátce před tím, než právní termínem pro ně vstoupí v platnost v tomto volebním proces a guvernér Leonel Godoy Rangel vynechají zveřejnění ve lhůtách podle zákona ve státě, úřední věstník, tvrdil, že měl nějaké námitky.
EN: As it will be recalled, Michoacán did not authorize the Constitution or the Electoral Code of the State or the Electoral Justice Act, since the Congress of the state approved the reforms shortly before the legal deadline for them to come into force in this electoral process and the Governor Leonel Godoy Rangel omitted its publication within the periods specified in the Law in the State Official Gazette, arguing that he had some objections.
REF: Jak bude ještě připomenuto, Michoacán úředně nepotvrdil svou politickou ústavu ani svůj Státní volební kodex nebo Zákon o volební spravedlnosti. Státní kongres totiž schválil reformy krátce předtím, než měla uplynout zákonná lhůta pro jejich vstup v platnost ještě v tomto volebním období a guvernér Leonel Godoy Rangel opomněl jejich zveřejnění ve stanovené lhůtě v Zákoně Oficiálního státního věstníku s tím, že měl proti nim nějaké námitky.

1938:
ORI: Celkový počet hlasů, bude i to, kdyby na konci řádného výpočtu je prokázáno, že rozdíl mezi vítězem a kandidát umístil na druhém místě se rovná nebo méně než jedno procento, dokud existuje žádost zástupce politické strany, jejíž kandidát přišel na druhé pozici, případ, v němž budou vyloučeny volební boxy, které byly považovány za dílčí hlasování.
NEW: Celkový počet hlasů, bude i to, kdyby na konci řádného výpočtu je prokázáno, že rozdíl mezi vítězem a kandidátem umístil na druhém místě se rovná nebo méně než jedno procento, dokud existuje žádost zástupce politické strany, jejíž kandidát přišel na druhé pozici, případ, v němž budou vyloučeny volební boxy, které byly považovány za dílčí hlasování.
EN: The total vote count will also be done if at the end of the ordinary calculation is established that the difference between the winner and the candidate placed on second position is equal to or less than one percentage point, as long as there is a request of the representative of the political party whose candidate came on the second position, case in which there will be excluded the electoral boxes that have been considered during the partial recount.
REF: Celkové přepočítání hlasů bude možné provést také tehdy, když po řádném sečtení se zjistí, že rozdíl mezi pravděpodobným vítězem a kandidátem na druhém místě je roven nebo menší než jeden procentní bod a také vždy, když bude existovat výslovná žádost politické strany, jejíž kandidát skončil na druhém místě. V takovém případě budou vyřazeny volební balíky, u kterých bylo provedeno částečné sčítání.

1944:
ORI: Po obdržení daň spolu s dalšími osobami, který zemřel při nehodě, rodina Bacio Cortes vrátil na kapitál Coahuila na palubě letadla mexické air Force, nejbližší lidé zúčastnili obřadu Campo Marte.
NEW: Po obdržení daně spolu s dalšími osobami, který zemřel při nehodě, rodina Bacio Cortes vrátil na kapitál Coahuila na palubě letadla mexické air Force, nejbližší lidé zúčastnili obřadu Campo Marte.
EN: After receiving a tribute together with the other persons who died in the accident, the family of Bacio Cortes returned to the capital of Coahuila on the board of an aircraft of the Mexican Air Force, the closest people attended the ceremony at the Campo Marte.
REF: Poté, co spolu s ostatními osobami, které při nehodě zahynuly, dostal nejvyšší pocty, rodina Bacio Cortése se vrátila do hlavního města Coahuila na palubě letadla Mexických vzdušných sil. Rodina a nejbližší přátelé se zúčastnili ceremonie na Campo Marte.

1954:
ORI: Výstřel pistole vystřelil na podplukovníka mexické air Force, Felipe Cortés Bacio, v čele s guvernérem Jorge Torres Lopez, lidé z vesnice a vláda státu, mexická armáda, prostřednictvím šesté vojenské zóny, mexické Air Force, manažeři a studenti Technological High School of Saltillo, kde studoval v roce 1985 a stal se poznamenal, jak ve studii nebo ve sportu mu dal poslední rozloučení.
NEW: Výstřel pistole vystřelil na podplukovníka mexické air Force, Felipe Cortés Bacio, v čele s guvernérem Jorge Torres Lopezem, lidmi z vesnice a vláda státu, mexická armáda, prostřednictvím šesté vojenské zóny, mexické Air Force, manažeři a studenti Technological High School of Saltillo, kde studoval v roce 1985 a stal se poznamenal, jak ve studii nebo ve sportu mu dal poslední rozloučení.
EN: Shot guns were fired for the lieutenant colonel of the Mexican Air Force, Felipe Cortés Bacio, headed by the Governor Jorge Torres Lopez, the people of the village and Government of the State, the Mexican Army, through the Sixth Military Zone, the Mexican Air Force itself, managers and students of the Technological High School of Saltillo, where he studied in 1985 and made himself remarked both in study or in sport gave him the last farewell.
REF: S Felipem Bacio Cortésem, podplukovníkem Mexických vzdušných sil, jsme se rozloučili se všemi poctami, které mu přišli vzdát guvernér Jorge Torres López, občané a vláda státu, mexická armáda prostřednictvím šesté vojenské zóny, samotné Mexické vzdušné síly, vedoucí představitelé a studenti Technologické střední školy v Saltillo, kde studoval v roce 1985 a kde vynikal jak ve studiu, tak ve sportu.

1957:
ORI: Tři těla se našla v NL Cadereyta farmy
NEW: Tři těla se našla v NL Cadereyta farmách
EN: Three bodies are found left in the NL Cadereyta farm
REF: Byla nalezena tři opuštěná mrtvá tělo na statku Cadereyta NL

1961:
ORI: Několik lidí, kteří prošli na místě poznamenat, že v zemi - dům, jehož zeď je béžové a hnědé, bránu dokořán.
NEW: Několik lidí, kteří prošli na místě poznamenat, že v zemi - domě, jehož zeď je béžové a hnědé, bránu dokořán.
EN: Several people who went through the site noted that in the country-house, whose wall is beige with brown, the gate was wide open.
REF: Lidé, kteří se v těchto místech pohybovali, si všimli, že chata s béžovo-kávovým plotem měla čas od času otevřené dveře.

1964:
ORI: Na téměř jeden metr bylo tělo jiné osoby s červenou košili a modré džíny.
NEW: Na téměř jeden metr bylo tělo jiné osoby s červenou košilí a modré džínami.
EN: At almost one meter there was the body of another individual with red shirt and blue jeans.
REF: O pár metrů dále se nacházelo tělo další osoby oblečené do červeného sportovního trička a modrých bavlněných kalhot.

1969:
ORI: Národní obrany sekretariát pro prezentaci 11 lidí, včetně nezletilých, kteří byli součástí zločinecké skupiny, která provozuje hlavně v obci Cadereyta a ty, kteří jsou obviněni z únosů, vražd, „inveigles“ a tajné pohřby.
NEW: Národní obrany sekretariát pro prezentaci 11 lidí, včetně nezletilých, kteří byli součástí zločinecké skupiny, která provozuje hlavně v obci Cadereyta a ty, kteří jsou obviněni z únosů, vražd, „inveigles“ a tajné pohřbů.
EN: The National Defense Secretariat made ​​the presentation of the 11 people, including a minor, who were part of a criminal group that operated mainly in the municipality of Cadereyta and who are accused of abductions, killings, "inveigles" and clandestine burials.
REF: Tajemnice Národní obrany představila 11 osob, mezi kterými jsou i mladiství, které byly členy kriminální skupiny, které operovala zejména v oblasti Cadereyta a které je spojovaná s únosy, vraždami, pronásledováním a nezákonným pohřbíváním.

1988:
ORI: Emma Marcegaglia, vůdce italských zaměstnavatelů federace, řekl novinářům po setkání s Monti: „řekli jsme, že podpora moc této vlády.“
NEW: Emma Marcegaglia, vůdce italských zaměstnavatelů federace, řekl novinářům po setkání s Montim: „řekli jsme, že podpora moc této vlády.“
EN: Emma Marcegaglia, leader of the Italian employers' Federation told the reporters after meeting with Monti: "We said we would support very much this government."
REF: Emma Marcegaglia, předsedkyně italské organizace zaměstnavatelů Confindustria, řekla novinářům po schůzce s Montim: "Řekli jsme, že tuto vládu velmi podpoříme".

1991:
ORI: „Věříme, že úsilí profesora Montiho jsou určeny na dobrý výsledek,“ řekl novinářům Angelino Alfano, tajemník středopravé strany.
NEW: „Věříme, že úsilí profesora Montiho jsou určeny na dobrý výsledek,“ řekl novinářům Angelinu Alfano, tajemník středopravé strany.
EN: "We believe that the efforts of Professor Monti are destined to have a good outcome," said to the reporters Angelino Alfano, secretary of the center-right party.
REF: "Domníváme se, že úsilí profesora Montiho je předurčeno k dobrým výsledkům", řekla novinářům Angelina Alfano, tajemnice středopravicové strany.

1995:
ORI: Jakékoli zablokování nebo zpoždění v jejich úsilí mohlo vést k novým a zničující útok na finančních trzích.
NEW: Jakékoli zablokování nebo zpoždění v jejich úsilí mohlo vést k novým a zničující útoku na finančních trzích.
EN: Any blockage or delay in their efforts could lead to a new and devastating attack on the financial markets.
REF: Jakákoliv překážka nebo zpoždění v daném úsilí by mohly vyvolat nový a devastující útok na finanční trhy.

1997:
ORI: Monti začal v pondělí jeho konzultací s politickými stranami, odbory a obchodní skupiny, stejně jako u mládeže a ženských organizací.
NEW: Monti začal v pondělí jeho konzultací s politickými stranami, odbory a obchodní skupinou, stejně jako u mládeže a ženských organizací.
EN: Monti began on Monday his consultations with the political parties, unions and business groups, as well as with youth and women organizations.
REF: Monti zahájil v pondělí jednání s politickými stranami, odbory a podnikatelskými skupinami, organizacemi mládeže a žen.

1999:
ORI: Monti byl jmenován v neděli Napolitanem, který umožnil extrémně rychlý přechod v reakci na krizi.
NEW: Monti byl jmenován v neděli Napolitano, který umožnil extrémně rychlý přechod v reakci na krizi.
EN: Monti was appointed on Sunday by Napolitano, who has enabled an extremely rapid transition in response to the crisis.
REF: Monti byl jmenován v neděli prezidentem Napolitanem, který umožnil v reakci na krizi velmi rychlý postup.

2000:
ORI: Po krátkém odpočinku na konci minulého týdne, kdy vyšlo najevo, že Berlusconi rezignoval, italský dluh nákladů již dosáhl kritické úrovně mezi nejistoty, zda nový premiér uspěje.
NEW: Po krátkém odpočinku na konci minulého týdne, kdy vyšlo najevo, že Berlusconi rezignoval, italský dluh nákladů již dosáhl kritické úrovně mezi nejistotou, zda nový premiér uspěje.
EN: After a brief rest at the end of last week, when it became clear that Berlusconi would resign, the Italian debt costs have now reached critical levels between uncertainties about whether the new prime minister will succeed.
REF: Po krátkém poklesu z konce minulého týdne, kdy bylo již zřejmé, že Berlusconi podá demisi, se úroky italských dluhopisů vrátily na kritickou hranici a reagují tak na nejistotu, zda nový předseda vlády sklidí úspěch.

2008:
ORI: Menší rozdíl od Kostariky, přirovnává 22 hráčů, říká v obou zemích pro přátelský zápas dnes, na 3: 05 pm na národním stadionu v San Jose.
NEW: Menší rozdíl od Kostariky, přirovnává 22 hráčů, říká v obou zemích pro přátelský zápas dnes, na 3: 05 pm na národním stadionu v San Josu.
EN: A minor contrast to Costa Rica, comparing the 22 players called by both countries for the friendly game today, at 3:05 pm at the National Stadium in San Jose.
REF: Obrovský kontrast na straně Kostariky, pokud porovnáme 22 hráčů obou zemí, kteří se dnes sešli na přátelském utkání v 15:05 na Národním stadionu v San José.

2009:
ORI: Zatímco svět a Evropa šampionů, číslo jedna v měsíčních top FIFA, mají dlouhou historií třídy a mimo výběr, trikolóra má pouze obránce Michael Umana jako jediný, kdo má 50 mezinárodní hry.
NEW: Zatímco svět a Evropa šampioni, číslo jedna v měsíčních top FIFA, mají dlouhou historii třídy a mimo výběr, trikolóra má pouze obránce Michael Umana jako jediný, kdo má 50 mezinárodní hry.
EN: While the world and Europe champions, number one in the monthly top of FIFA, have a long record of Class A inter selection, the Tricolor has only the defender Michael Umana as the only one who has 50 international games.
REF: Zatímco mistři světa a Evropy, číslo jedna měsíčního ratingu FIFA, mají na svém kontě širokou škálu mezivýběrových utkání třídy A, Kostarika má pouze obránce Michaela Umana, který jako jediný odehrál 50 mezinárodních zápasů.

2011:
ORI: Španělské fotbalisty hraje v All - Star ligy a v silné kluby Premier League of England jsou během roku velmi aktivní ve spolku a místní šálek soutěží a jsou na vysoké úrovni šoky v evropské poháry a Champions League.
NEW: Španělské fotbalisty hraje v All - Star ligy a v silné klubech Premier League of England jsou během roku velmi aktivní ve spolku a místní šálku soutěžích a jsou na vysoké úrovni šoky v evropské poháry a Champions League.
EN: Spanish football players playing in the All-Star League and in powerful clubs of the Premier League of England are during the year very active in league and local cup competitions and there are high-level shocks in the European Cups and Champions League.
REF: Španělští fotbalisté, kteří hrají v Utkání hvězd a v mocných klubech anglické první ligy, si přes rok udržují intenzivní aktivitu na ligových šampionátech a domácích pohárech a utkáních na vysoké úrovni v rámci evropských pohárů jako Champions League.

2017:
ORI: Casillas a Xavi byli pro, který minulý týden UEFA spolu s druhým hráčem iberský tým, Zubizarreta se 126 zápasů a Schalke útočník Raul Gonzalez se 102.
NEW: Casillas a Xavi byli pro, který minulý týden UEFA spolu s druhým hráčem iberský tým, Zubizarreta se 126 zápasy a Schalke útočník Raul Gonzalez se 102.
EN: Casillas and Xavi were recognized last week by UEFA together with the other player of the Iberian team, Zubizarreta with 126 matches and Schalke striker Raul Gonzalez with 102.
REF: Casillas a Xavi byli dokonce minulý týden oficiálně vyhlášeni UEFA spolu s dalšími španělskými hráči, kteří mají na svém kontě stovku zápasů. Mezi nimi již zmiňovaný Zubizarreta se 126 a střední útočník Schalke, Raúl González, se 102.

2021:
ORI: Po tomto, pouze pět překročila 30 zápasů: Keilor Navas s 31,32, Michael Randall Azofeifa Barrantes s 31, Carlos Hernandez s 36 a Jose Luis Lopez s 35.
NEW: Po tomto, pouze pět překročila 30 zápasů: Keilor Navas s 31,32, Michael Randall Azofeifa Barrantes s 31, Carlos Hernandezem s 36 a Josu Luis Lopezem s 35.
EN: After this, only five exceeded the 30 games: Keilor Navas with 31, Randall Azofeifa with 32, Michael Barrantes with 31, Carlos Hernandez with 36 and Jose Luis Lopez with 35.
REF: Dále pouze 5 překonalo hranici 30 zápasů: Keilor Navas s 31, Randall Azofeifa s 32, Michael Barrantes s 31, Carlos Hernández s 36 a José Luis López s 35.

2031:
ORI: V exkluzivní rozhovor s Viva, baskytarista Jeff Ament, Pearl jam, řekl, že kapela je připravena nabídnout jeden ze svých nejlepších koncertů příští neděli na národní stadion.
NEW: V exkluzivní rozhovoru s Viva, baskytarista Jeff Ament, Pearl jam, řekl, že kapela je připravena nabídnout jeden ze svých nejlepších koncertů příští neděli na národní stadion.
EN: In an exclusive interview with Viva, the bassist Jeff Ament, of Pearl Jam, said the band is ready to offer one of its best concerts next Sunday at the National Stadium.
REF: V exkluzivním rozhovoru pro Viva, basista Jeff Ament z Pearl Jam řekl, že skupina je připravena příští neděli nabídnout jeden z nejlepších koncertů na Národním stadionu.

2035:
ORI: Ten den se bude účastnit národní stadion, začíná v 19: 30, spolu s kapelou Los Angeles the X a kapela občanů las Robertas.
NEW: Ten den se bude účastnit národní stadion, začíná v 19: 30, spolu s kapelou Los Angeles the X a kapelou občanů las Robertas.
EN: That day they will be present at the National Stadium, starting at 7:30 pm, together with the band of Los Angeles The X and the band of the nationals Las Robertas.
REF: Tento den vystoupí od 19:30 na Národním stadionu spolu s andělskou skupinou The X a národními hudebníky z Las Robertas.

2043:
ORI: Co říkáte na váš nejvášnivějších stoupenců?
NEW: Co říkáte na váš nejvášnivějších stoupence?
EN: What do you say to your most fervent followers?
REF: Co říkáte svým nejskalnějším příznivcům?

2063:
ORI: To dává najevo více pro nás zajímavé, a proto si myslím, že je také zajímavější pro lidi.
NEW: To dává najevo více pro nás zajímaví, a proto si myslím, že je také zajímavější pro lidi.
EN: That makes the show more interesting for us and therefore I think it also makes it more interesting for the people.
REF: Tak je pro nás show zajímavější, a proto si myslím, že je zajímavější i pro lidi.

2072:
ORI: Co to znamená pro vás byl základní součástí vzestup grunge?
NEW: Co to znamená pro vás byl základní součástí vzestupu grunge?
EN: What does it mean for you having been a fundamental part of the rise of grunge?
REF: Co pro vás znamenalo, že jste byli významnou součástí vzniku žánru grunge?

2076:
ORI: Čas od času, vzniká kapelu města, ale je to mnohem divné, když pět nebo deset kapel vystoupí zároveň ze stejného města.
NEW: Čas od času, vzniká kapelu města, ale je to mnohem divné, když pět nebo deset kapely vystoupí zároveň ze stejného města.
EN: From time to time, arises a band of a city, but it is much more strange when five or ten bands come out at the same time from the same city.
REF: Čas od času vznikne ve městě skupina, ale je mnohem méně obvyklé, aby z jednoho města naráz vzešlo pět až deset skupin.

2078:
ORI: Pořád hrát s některými z nich čas od času.
NEW: Pořád hrát s některými z nich času od času.
EN: I still play with some of them from time to time.
REF: Někdy s některými ještě hrajeme.

2085:
ORI: Váš vztah ke slovu, sláva nebyla snadná, ale díky úspěchu, jste schopni udělat vše, co jste chtěli.
NEW: Váš vztah ke slovu, slávě nebyla snadná, ale díky úspěchu, jste schopni udělat vše, co jste chtěli.
EN: Your relationship to the word fame has not been easy; but thanks to your success, you have been able to do whatever you wanted.
REF: Váš vztah ke slovu sláva nebyl jednoduchý. Nicméně díky vašemu úspěchu můžete dělat, co se vám líbí.

2093:
ORI: Existuje mnoho frustrací, protože trval tak dlouho a nejdůležitější je, že jsme stále přátelé Bruce (fair - Weather) a Greg (Gilmore), který začal v kapele s námi, a když slyším píseň nebo fotografie myslím, že neuvěřitelné osobu, že Andy byl a jak mě rozesmál, bylo to vždy příjemné jít do práce, smát se, mluvit o hudbě a fotbal a ještě mnohem více.
NEW: Existuje mnoho frustrací, protože trval tak dlouho a nejdůležitější je, že jsme stále přátelé Bruce (fair - Weather) a Greg (Gilmore), který začal v kapele s námi, a když slyším píseň nebo fotografie myslím, že neuvěřitelné osobu, že Andy byl a jak mě rozesmál, bylo to vždy příjemné jít do práce, smát se, mluvit o hudbě a fotbale a ještě mnohem více.
EN: There were many frustrations because lasted so long and the most important thing is that we are still close friends of Bruce (Fair-weather) and Greg (Gilmore), who started in the band with us and when I hear a song or see a picture I think of the incredible person that Andy was and how he made ​​me laugh, it was always a pleasure to go to work, laugh, talk about music and football and much more.
REF: Bylo to velmi frustrující, protože to tak dlouho trvalo. Nejdůležitější je, že i dnes se přátelíme s Brucem (Fairweather) a Gregem (Gilmore), kteří začínali v kapele s námi. Když si poslechnu nějakou písničku nebo se podívám na fotky, vzpomínám na Andyho, jak byl neuvěřitelný, jak jsem se s ním nasmál. Vždy to byla radost s ním pracovat, smát se, bavit se o muzice nebo o fotbale a mnohém dalším.

2098:
ORI: Proč pořád měnit textu Yellow Ledbetter žít?
NEW: Proč pořád měnit text Yellow Ledbetter žít?
EN: Why do you always change the lyrics of Yellow Ledbetter live?
REF: Proč vždy naživo měníte slova Yellow Ledbetter?

2107:
ORI: Když si na to vzpomenu, připomíná mi z kapel jsem se zmínil, jako Mudhoney, Soundgarden, nirvana a všechno, co přišlo ve stejnou dobu, a pokud je teď důležité, myslím, že je to úžasné, protože je to hudba, stojí za poslech a kapely, co děláme teď hudbu Mudhoney lépe než kdy jindy.
NEW: Když si na to vzpomenu, připomíná mi z kapel jsem se zmínil, jako Mudhoney, Soundgarden, nirvana a všechno, co přišlo ve stejnou době, a pokud je teď důležité, myslím, že je to úžasné, protože je to hudba, stojí za poslech a kapely, co děláme teď hudbu Mudhoney lépe než kdy jindy.
EN: When I think of it, it reminds me of the bands I mentioned before, like Mudhoney, Soundgarden, Nirvana and all that came at the same time, and if it is important now, I think it's wonderful because it is music worth listening to and bands as Mudhoney are making now music better than ever.
REF: Když se řekne grunge, představím si skupiny, o kterých jsem se zmiňoval jako Mudhoney, Soundgarden, Nirvana a všechny ostatní, které vznikly ve stejnou dobu. A pokud je i dnes takhle hudba platná, tak je to něco skvělého, protože je to hudba, kterou stojí za to poslouchat a skupiny jako Mudhoney dnes hrají lepší muziku než kdykoliv předtím.

2117:
ORI: Fujimori, 72 let, který je odsouzen na 25 let do vězení za porušování lidských práv spáchaných během jeho vlády (1990 - 2000), trpí několika neduhy, včetně rakoviny jazyka, pro které byl provozován čtyřikrát, a to je pořád pod kontrolou.
NEW: Fujimori, 72 let, který je odsouzen na 25 léta do vězení za porušování lidských práv spáchaných během jeho vlády (1990 - 2000), trpí několika neduhy, včetně rakoviny jazyka, pro které byl provozován čtyřikrát, a to je pořád pod kontrolou.
EN: Fujimori, 72 years old, who is sentenced at 25 years in prison for human rights violations committed during his government (1990-2000), suffers from several ailments, including cancer of the tongue for which he has been operated four times and it is kept under control.
REF: 72 letý Fujimori, který si odpykává trest 25 let odnětí svobody za porušování lidských práv spáchané jeho vládou (1990 - 2000), trpí několika nemocemi, včetně rakoviny jazyka, kvůli které byl čtyřikrát operován a již mají lékaři momentálně pod kontrolou.

2118:
ORI: Kongresman Alejandro Aguinaga, kdo je jeho osobní lékař, řekl na Canal N z televize, že Fujimori bude hodnocen za tři dny národního ústavu Neoplastic onemocnění s cílem zjistit příčinu bolesti a ztráty alkoholu v jeho dolní končetiny.
NEW: Kongresman Alejandro Aguinaga, kdo je jeho osobní lékař, řekl na Canal N z televize, že Fujimori bude hodnocen za tři dny národního ústavu Neoplastic onemocnění s cílem zjistit příčinu bolesti a ztráty alkoholu v jeho dolní končetině.
EN: The congressman Alejandro Aguinaga, who is his personal physician, told to Canal N of television that Fujimori will be evaluated for three days at the National Institute of Neoplastic Diseases in order to determine the reason for the pain and the loss of strength in his lower limbs.
REF: Poslanec Alejandro Aguinaga, který je jeho osobním lékařem, řekl televizní stanici Canal N, že Fujimori bude během tří dní podstupovat testy v Národním institutu neoplastických onemocnění, kde by měli zjistit, proč ho bolí a proč ztrácí sílů v dolních končetinách.

2125:
ORI: Mujica sejdou příští středu jeho mexické rovné, Felipe Calderón, nejvyšší bod rozsáhlé agendy setkání s politickou, obchodní orgány a setkání s komunitou uruguayans žijící v Mexiku, podle plánu uvolněného Uruguayec předsednictví.
NEW: Mujica sejdou příštího středu jeho mexické rovné, Felipe Calderón, nejvyšší bod rozsáhlé agendy setkání s politickou, obchodní orgány a setkáními s komunitou uruguayans žijící v Mexiku, podle plánu uvolněného Uruguayec předsednictví.
EN: Mujica will meet next Wednesday his Mexican equal, Felipe Calderon, the highest point of an extensive agenda of meetings with political, commercial authorities and a meeting with the community of Uruguayans living in Mexico, according to the schedule released by the Uruguayan Presidency.
REF: Mujica se ve středu sejde se svým mexickým protějškem, Felipem Calderónem. Jedná se o nejdůležitější setkání rozsáhlé návštěvy plné schůzek s představiteli politiky, obchodu a zástupci uruguyaské komunity žijící v Mexiku. Program zveřejnila uruguayská prezidentská kancelář.

2135:
ORI: „Mario je postava, která musí říct, jak by to mělo fungovat i stereoskopie bez brýlí,“ řekl novinářům šéf Nintendo ve španělsku, Omar Alvarez, při prezentaci hry v Madridu.
NEW: „Mario je postava, která musí říct, jak by to mělo fungovat i stereoskopie bez brýlí,“ řekl novinářů šéf Nintendo ve španělsku, Omar Alvarez, při prezentaci hry v Madridu.
EN: "Mario is the character who has to say how it should work the stereoscopy without glasses," said the press head of Nintendo in Spain, Omar Alvarez, during the presentation of the game in Madrid.
REF: "Mario je postava, která musí říct, jak má fungovat stereoskopie bez brýlí", uvedl pracovník tisku specializovaného na Nintendo ve Španělsku, Omar Álvarez, během prezentace videohry v Madridu.

2140:
ORI: Navíc se uživatelé mohou volit v reálném čase mezi „agresivní“, nebo ten, který ovlivňuje pouze hloubku akce, ale bude muset hrát ve třech rozměrech s cílem překonat různé výzvy a „ne podlehnout optická iluze.“
NEW: Navíc se uživatelé mohou volit v reálném čase mezi „agresivním“, nebo ten, který ovlivňuje pouze hloubku akce, ale bude muset hrát ve třech rozměrech s cílem překonat různé výzvy a „ne podlehnout optická iluze.“
EN: In addition, the users can choose in real-time between "D aggressive" or one that only affects the depth of the action, but will need to be played in three dimensions in order to overcome the various challenges and "not to succumb optical illusions."
REF: Navíc uživatelé si mohou zvolit reálný čas mezi "agresivním D" nebo takovým, který má vliv pouze na hloubku akce. Bude ale nutné hrát v 3D, aby bylo možné překonat nejrůznější výzvy a "nepodlehnout optickým klamům".

2148:
ORI: Uvedl, že během svého mandátu neměl „dal ruce“ v soudním rozhodnutím a přijal všechny extradiční řízení, které kdy poznal.
NEW: Uvedl, že během svého mandátu neměl „dal ruce“ v soudním rozhodnutí a přijal všechny extradiční řízení, které kdy poznal.
EN: He stated that during his mandate he did not "put his hands" in judicial decisions and accepted all extradition proceedings he has ever known.
REF: Ubezpečil, že během svého mandátu "nezasahoval" do soudních rozhodnutí a povolil všechna vydání, která se mu dostala na stůl.

2157:
ORI: Výročí z rovnováhy na slavnostním ve staré tovární komplex Fabra i Coats, kde se zúčastnilo přes 300 lidí.
NEW: Výročí z rovnováhy na slavnostním ve staré tovární komplexu Fabra i Coats, kde se zúčastnilo přes 300 lidí.
EN: The anniversary served to make a balance at a ceremony held in the old factory complex Fabra i Coats where attended over 300 people.
REF: Včerejší výročí posloužilo také k tomu, aby byla představena bilance v rámci slavnostního aktu, který se odehrál v bývalých výrobních prostorách továrny Fabra i Coats a kterého se zúčastnilo více než 300 osob.

2158:
ORI: Trinijove se narodil v sousedství Trinitat Vella v roce 1986 s cílem podporovat mladé lidi s nízkým vzděláním, ani práci a problémy s drogami nebo na riziko pádu do marginality.
NEW: Trinijove se narodil v sousedství Trinitat Vella v roce 1986 s cílem podporovat mladé lidi s nízkým vzděláním, ani prací a problémy s drogami nebo na riziko pádu do marginality.
EN: Trinijove was born in the neighborhood of Trinitat Vella in 1986 with the aim of helping young people with little education, no job, and drug problems or at risk of falling into marginality.
REF: Organizace Trinijove vznikla ve čtvrti Trinitat Vella v roce 1986 s cílem pomoci mladým lidem s nízkým vzděláním, bez práce, potýkajícím se závislostí na drogách nebo v situaci, kdy by mohli spadnout do sociálního vyloučení.

2159:
ORI: Včera oslava v Sant Andreu se velký počet odpovědných osob a institucí, které v těchto 25 let spolupracoval s asociací.
NEW: Včera oslava v Sant Andreji se velký počet odpovědných osob a institucí, které v těchto 25 letech spolupracoval s asociací.
EN: The yesterday celebration at Sant Andreu gathered a large number of responsible entities and institutions that in these 25 years have collaborated with the association.
REF: Včerejšího setkání v Sant Andreu se zúčastnil velký počet zástupců organizací a institucí, které v uplynulých 25 letech s asociací spolupracovaly.

2170:
ORI: Dvanáct lidí, kteří opustili dobrovolně včera v poledne majetku byli nezákonně okupují, a kde jsou organizované makro stran, že rozhořčení sousedství, soudní řád bez zásahu policie.
NEW: Dvanáct lidi, kteří opustili dobrovolně včera v poledne majetku byli nezákonně okupují, a kde jsou organizované makro stran, že rozhořčení sousedství, soudní řád bez zásahu policie.
EN: Twelve people left voluntarily yesterday at noon the property they were illegally occupying, and where they organized macro parties that exasperated the neighborhood, by court order without police intervention.
REF: Dvanáct lidí včera v poledne dobrovolně opustilo budovu, kterou nelegálně obývali a kde organizovali gigantické večírky, které budily sousedy. Budovu opustili z nařízení soudu a aniž by musela zasahovat policie.

2174:
ORI: První tři patra byla scéna masové strany, která trvala až dva dny a rozhořčených nájemníků.
NEW: První tři patra byla scéna masové strany, která trvala až dva dny a rozhořčení nájemníků.
EN: The first three floors were the scene of mass parties, which lasted up to two days and exasperated the tenants.
REF: V prvních třech bytech se konaly obrovské večírky, které trvaly až dva dny a probouzely ostatní nájemníky.

2196:
ORI: To všechno asi až v září, rada vyzvala k mega soutěže skládá ze 16 utkání po mnoho dalších dveří Collserola.
NEW: To všechno asi až v září, rada vyzvala k mega soutěži skládá ze 16 utkání po mnoho dalších dveří Collserola.
EN: This was all about until, in September, the council called for a mega competition composed of 16 contests for as many other doors to Collserola.
REF: Taková byla pozice až do září, kdy radnice vyhlásila mega soutěž tvořenou 16 konkurzy na stejný počet vstupních bran do Collseroly.

2209:
ORI: Nebezpečí plynoucí z „nejistoty promítání veřejného prostoru“ po zkušenostech z 80 „s, který měl na fóru prostoru“ jeho labutí píseň.“
NEW: Nebezpečí plynoucí z „nejistoty promítání veřejného prostoru“ po zkušenostech z 80 „s, který měl na fóra prostoru“ jeho labutí píseň.“
EN: Hazards arising from the "uncertainty of projecting the public space" after the experience of the 80"s which had in the Forum area "his swan song."
REF: Nebezpečí vyplývající z "nejistoty, kterou dnes představuje projekt veřejného místa" po zkušenosti z 80. let, která měla v oblasti Forum "svůj labutí zpěv".

2214:
ORI: Modolo si pamatuje, že už existuje práci odvedenou radou Collserola, že „nesmí padnout na úrodnou půdu,“ i když je vděčný za příležitost, že radnice nabízí svou profesi zasahovat do tohoto projektu „z velmi začátek.“
NEW: Modolo si pamatuje, že už existuje práci odvedenou radou Collserola, že „nesmí padnout na úrodnou půdu,“ i když je vděčný za příležitost, že radnice nabízí svou profesi zasahovat do tohoto projektu „z velmi začátku.“
EN: Modolo remembers that there is already a work done by the Board of Collserola that "should not fall on deaf ears," although he is grateful for the opportunity that the city hall offers to his profession to intervene in this project "from the very beginning."
REF: Modol také připomněl, že již existuje práce, kterou provedl Patronat de Collserola, která "nesmí skončit na smetišti", i když vítá skutečnost, že radnice nabízí jeho grémiu, že do projektu zasáhne od "první chvíle".

2216:
ORI: Bayona naznačuje, že odpověď na otázku, která dává titul tohoto kusu je složité, protože soutěž pravidla chybí globální pohled Collserola: „16 křížové soutěže byly tzv. - říká - na moři - hora smysl, ale je zde ne podélné čtení, vidět a pochopit oblast jako celek.“
NEW: Bayona naznačuje, že odpověď na otázku, která dává titul tohoto kusu je složité, protože soutěže pravidla chybí globální pohled Collserola: „16 křížové soutěže byly tzv. - říká - na moři - hora smysl, ale je zde ne podélné čtení, vidět a pochopit oblast jako celek.“
EN: Bayona suggests that the answer to the question that gives the title of this piece is complex, because the contest rules lack a global view of Collserola: "16 cross contests have been called -he says-on sea- mountain sense, but there is no longitudinal reading, to see and understand the area as a whole."
REF: Bayona naznačuje, že odpověď na otázku, která dala název této hře, je složitá, protože v podkladech pro výběrové řízení chybí globální vize Collserola: "Bylo vyhlášeno 16 výběrových řízení, která se zabývají všechna osou hory - moře, ale neexistuje žádná podélná studie, která by se na oblast dívala a chápala ji jako celek".

2219:
ORI: Podle vašeho názoru, rada by měla zajistit, že kapela těsně nad Ronda de Dalt by měla poskytnout v celém rozsahu, v oblasti vybavení provádět hladký přechod mezi městem a zelení.
NEW: Podle vašeho názoru, rada by měla zajistit, že kapela těsně nad Ronda de Dalt by měla poskytnout v celém rozsahu, v oblasti vybavení provádět hladký přechod mezi městem a zelením.
EN: In your opinion, the council should ensure that the band immediately above the Ronda de Dalt should provide in its entirety, an area of equipment to conduct a smooth transition between the city and the green.
REF: Podle jeho názoru by radnice měla zaručit, že pásmo nacházející se bezprostředně nad Ronda de Dalt by mělo zabezpečit v celé délce zónu vybavení, která by zajistila plynulý přechod mezi městem a zelení.

2222:
ORI: Po 72 dní ve vězení, Manuel Jonas Larrazabal bude zdarma po právní zástupce Red casino mu udělil odpuštění u druhého trestního soudu okruh, který navazuje na proces vydírání proti bratrovi starosty Monterrey.
NEW: Po 72 dní ve vězení, Manuel Jonas Larrazabal bude zdarma po právní zástupku Red casino mu udělil odpuštění u druhého trestního soudu okruh, který navazuje na proces vydírání proti bratrovi starosty Monterrey.
EN: After spending 72 days in jail, Manuel Jonas Larrazabal will be free after the legal representative of the Red Casino granted him forgiveness before the Second Criminal Court District, which follows a process of blackmail against the brother of the mayor of Monterrey.
REF: Manuel Jonás Larrazábal strávil ve vězení 72 dní a nyní bude propuštěn poté, co mu zákonný zmocněnec Casino Red udělil milost před Druhým trestním soudem v daném okrsku, který projednával případ vydírání, v němž byl obžalován bratr starosty Monterrey.

2228:
ORI: Úřady mu umožnila pokračovat v procesu v městské buňky stravování San Nicolas z Garza.
NEW: Úřady mu umožnila pokračovat v procesu v městské buňkách stravování San Nicolas z Garza.
EN: The authorities allowed him to continue the trial in the municipal cells boarding San Nicolas of Garza.
REF: Vedoucí představitelé mu povolili během procesu zůstat v městských celách v San Nicolás de los Garza.

2230:
ORI: V pondělí, právní zástupce Red casino, Viktor Alda Garcia Gomez, se před soudce José Luis Pecina usilovat o milost pro regionální starosta bratr, takže v nadcházejících hodinách mohl znovunabytí svobody.
NEW: V pondělí, právní zástupce Red casino, Viktor Alda Garcia Gomez, se před soudcem José Luis Pecina usilovat o milost pro regionální starosta bratra, takže v nadcházejících hodinách mohl znovunabytí svobody.
EN: On Monday, the legal representative of Red Casino, Victor Aldo Garcia Gomez, appeared before the judge José Luis Pecina to seek pardon for the regional mayor's brother, so that in the coming hours he might regain his freedom.
REF: Toto pondělí se zákonný zmocněnec Casina Red, Víctor Aldo García Gómez, dostavil k soudci José Luis Pecinovi a požádal o milost pro bratra starosty regionu. Na základě toho se bude moci brzy vrátit na svobodu.

2231:
ORI: Během právní péče, státní zástupce připojuje k soudu, Ramiro Arias, zpochybnil Garcia Gomez, zda měl opravit škodu, a který z partnerů ze sázek dům udělil milost, přestože právník, který se pokusil vyhradit jméno.
NEW: Během právní péče, státní zástupce připojuje k soudu, Ramiro Arias, zpochybnil Garcia Gomez, zda měl opravit škodu, a který z partnerů ze sázek domu udělil milost, přestože právník, který se pokusil vyhradit jméno.
EN: During the legal diligence, the public prosecutor attached to the Court, Ramiro Arias, questioned Garcia Gomez whether he had repaired the damage and which of the partners of the betting house granted pardon, although the lawyer tried to reserve the name.
REF: Během zákonného jednání se zástupce Veřejného ministerstva přidělený k tomuto soudu, Ramiro Arias, zeptal Garcíi Gómeze, zda byly opraveny škody a kdo ze společníků se rozhodl udělit milost. Advokát ale dal jasně najevo, že jméno zůstane utajené.

2240:
ORI: Také ohlásil, že jednotka byla navržena pro 19 lidí, takže to splnilo potřebné požadavky na přepravu lidí.
NEW: Také ohlásil, že jednotka byla navržena pro 19 lidi, takže to splnilo potřebné požadavky na přepravu lidí.
EN: He also reported that the unit was designed for 19 people, so it fulfilled the necessary requirements to transport people.
REF: Také informoval, že jednotka byla určena pro 19 osob, proto splňovala veškeré požadavky na převoz personálu.

2256:
ORI: Souřadnice dopadu a poslední záznam z letadla radarem rozlišovat, asi před nárazem, žádná ztráta kontroly nebo změny v letovém směru.
NEW: Souřadnice dopadu a poslední záznam z letadla radarem rozlišovat, asi před nárazem, žádná ztrátou kontroly nebo změnou v letovém směru.
EN: The coordinates of the impact and the last record of the aircraft radar match, probably before the impact there was no loss of control or change in the flight direction.
REF: Souřadnice nárazu a poslední záznam vrtulníku z radaru se shodují, je pravděpodobné, že před nárazem nedošlo ke ztrátě kontroly ani k narušení trajektorie letu.

2263:
ORI: V oblasti práce byly nalezeny kusy letadla v nadmořské výšce 9.200 metrů nad mořem, znamená zemí má sklon v rozmezí od sedmi stupňů na 30 stupňů.
NEW: V oblasti práci byly nalezeny kusy letadla v nadmořské výšce 9.200 metrů nad mořem, znamená země má sklon v rozmezí od sedmi stupňů na 30 stupňů.
EN: During the field work there have been found pieces of the aircraft at an altitude of 9.200 feet above mean sea level, the ground has a slope ranging from seven degrees to 30 degrees.
REF: Během terénních prací byly nalezeny zbytky letadla ve výšce až 9200 stop nad mořem, terén se svažuje, výše sklonu jde od sedmi do 30 stupňů.

2273:
ORI: Zdůraznil, že protokol začal v Cuauhtémoc sportovní jednotky (západ Mexika státu) a od října 8 th, činnost probíhá v Netzahualcoyotl jednotku (východní stát sport záliv).
NEW: Zdůraznil, že protokol začal v Cuauhtémokovi sportovní jednotce (západ Mexika státu) a od října 8 th, činnost probíhá v Netzahualcoyotl jednotce (východní stát sport záliv).
EN: He stressed that the protocol started in the Cuauhtémoc sports unit (West Mexico State) and since October 8th, the activity takes place in the Netzahualcoyotl Sport unit (East State of Mexico).
REF: Zdůraznil, že výzkum začal ve Sportovním středisku Cuauhtémoc (Mexický stát) a od 8. října se tato činnost provádí také ve Sportovním centru Nezahualcóyolt (Východ Mexického státu).

2274:
ORI: Jednou na cíle - 500 až 600 dětí, studie bude pokračovat v Independence sport unit (jižní v Mexico City) a nakonec v Morelos sport unit (North v Mexico City).
NEW: Jednou na cíle - 500 až 600 dětí, studie bude pokračovat v Independence sport unit (jižní v Mexico City) a nakonec v Morelosu sport unit (North v Mexico City).
EN: Once reached the goal of bringing 500 to 600 children, the study will continue in the Independence Sport Unit (South the Mexico City) and finally in the Morelos Sports Unit (North the Mexico City).
REF: Jakmile budou získána data od 500 až 600 dětí, bude studie pokračovat ve Sportovním centru Independencia (jižně od Federálního distriktu) a nakonec ve Sportovním středisku Morelos (severně od Federálního střediska).

2276:
ORI: 14. listopadu, bude tam - světový den cukrovky, a jeho cílem je získat tři tisíce dětí a mladých lidí mezi 6 a 14 let, se souhlasem a rodičovský dohled pro plnění konkrétních dotazníků na jídlo.
NEW: 14. listopadu, bude tam - světový den cukrovky, a jeho cílem je získat tři tisíce dětí a mladých lidí mezi 6 a 14 let, se souhlasem a rodičovský dohledem pro plnění konkrétních dotazníků na jídlo.
EN: On November 14th, there will be celebrated the World Diabetes Day, and the goal is to collect three thousand children and young people between 6 and 14 years, with the consent and parental supervision for the implementation of specific questionnaires on food.
REF: U příležitosti Mezinárodního dne diabetu, který se slaví 14. listopadu, připomněl, že cílem je shromáždit údaje od tří tisíc dětí a mladých lidí mezi šesti a 14 lety, se souhlasem a pod dohledem rodičů, pro aplikaci specifických dotazníků ohledně výživy.

2277:
ORI: Zároveň se ptal na fyzickou aktivitu a rodině dědičné historie choroby, aby se vyhnuly rizikové faktory, které způsobují nemoci jako cukrovka nebo selhání ledvin.
NEW: Zároveň se ptal na fyzickou aktivitu a rodinu dědičné historie choroby, aby se vyhnuly rizikové faktory, které způsobují nemoci jako cukrovka nebo selhání ledvin.
EN: They will also be asked about physical activity and family hereditary history of disease, in order to avoid risk factors that give rise to diseases such as diabetes or kidney failure.
REF: Dotazník se bude ptát také na fyzickou aktivitu a rodinnou anamnézu dědičných nemocí s cílem vyhnout se rizikovým faktorům, které by mohly způsobovat onemocnění jako je cukrovka nebo ledvinová nedostatečnost.

2282:
ORI: Oznámil, že v průměru, Mexičan má 65 procent amerických indiánů dědictví, 30 procent evropských a pět procent afrických a tento stav se odráží v genech, které jsou spojovány s cukrovkou a nadváhou.
NEW: Oznámil, že v průměru, Mexičan má 65 procent amerických indiánů dědictví, 30 procent evropských a pět procent africká a tento stav se odráží v genech, které jsou spojovány s cukrovkou a nadváhou.
EN: He reported that on average, the Mexican has a 65 percent of American Indian heritage, 30 percent European and five percent African and this condition is reflected in the genes that are associated with diabetes and overweight.
REF: Informoval, že průměrný Mexičan má 65% indiánsko-americké genetické výbavy, 30% evropské a 5% africké. Tato skutečnost se odráží v genech, které jsou odpovědné za vznik diabetu a nadváhy.

2286:
ORI: Informace se manipuluje s důvěrnosti, lékaři ho doručí písemně rodiče, kterým vysvětlitelné měření a změny životního stylu, který musí proběhnout, aby se předešlo onemocnění.
NEW: Informace se manipuluje s důvěrností, lékaři ho doručí písemně rodiče, kterým vysvětlitelné měření a změny životního stylu, který musí proběhnout, aby se předešlo onemocnění.
EN: The information is handled with confidentiality, doctors deliver it in writing to the parents, to whom they explain each of the measurements and changes in the lifestyle that have to be undertaken in order to prevent disease.
REF: Informace je zatím důvěrná, lékaři ji předávají písemně rodičům a vysvětlují jim všechna měření a změny životního stylu, které musejí provést, aby se jejich děti vyhnuly onemocnění.

2290:
ORI: Rafael Herrera, výzkumník na fakultě chemické složení, vyvíjí polymer - změněn UNAM asfaltu k výrobě směsi s nejlepší výkon, bez ohledu na podmínky životního prostředí a teploty
NEW: Rafael Herrera, výzkumník na fakultě chemické složení, vyvíjí polymer - změněn UNAM asfaltu k výrobě směsi s nejlepší výkonem, bez ohledu na podmínky životního prostředí a teploty
EN: Rafael Herrera, a researcher at the Faculty of Chemistry of UNAM, develops polymer-modified asphalt to produce a mixture with the best performance, regardless of the environmental conditions and temperature
REF: Rafael Herrera, vědec z Chemické fakulty UNAM vytváří modifikované asfalty s polymery a vytváří tak směs mající lepší funkčnost, nezávisle na klimatických podmínkách a teplotě

2291:
ORI: Pokud signály vyslané na silnici se účastnili, by bylo nutné opravit asi 200 tisíc výtluků každých dešťů v metropolitní oblasti údolí z Mexika, řekl Rafael Herrera Najera, badatel chemie fakulta (FS) UNAM,, kdo řekl, že pokud proces výstavby a údržby asfaltové vozovce je přiměřené, díry, by mohla být snížena nebo dokonce úplně zrušeny.
NEW: Pokud signály vyslané na silnici se účastnili, by bylo nutné opravit asi 200 tisíc výtluků každých dešťů v metropolitní oblasti údolí z Mexika, řekl Rafael Herrera Najera, badatel chemie fakulta (FS) UNAM,, kdo řekl, že pokud proces výstavby a údržby asfaltové vozovky je přiměřené, díry, by mohla být snížena nebo dokonce úplně zrušeny.
EN: If the signals sent by the road surface were attended, it would be necessary to repair about 200 thousand potholes every rainy season in the Metropolitan Area of Valley of Mexico, said Rafael Herrera Najera, a researcher at the Chemistry Faculty (CF) of the UNAM, who said that if the process of construction and maintenance of an asphalt pavement is adequate, the potholes could be reduced or even completely eliminated.
REF: Kdyby se správně pečovalo o dláždění, nebylo by třeba opravovat téměř 200 tisíc výmolů po každém období dešťů v Metropolitní oblasti Valle de México, upozornil Rafael Herrera Nájera, vědec z Chemické fakulty (FQ) z UNAM, který zároveň dodal, že kdyby konstrukce a údržba asfaltových dláždění byla adekvátní, došlo by k významnému omezení výmolů, nebo dokonce by bylo možné je zcela odstranit.

2297:
ORI: Cf výzkumník poznamenal, že v ulicích Mexico City jsou většinou vztahuje flexibilní chodník, který se skládá ze šesti vrstev materiálu, z nichž poslední tři zahrnují asfaltu.
NEW: Cf výzkumník poznamenal, že v ulicích Mexico City jsou většinou vztahuje flexibilní chodník, který se skládá ze šesti vrstev materiálu, z nichž poslední tři zahrnují asfalt.
EN: CF researcher observed that the streets of Mexico City are mostly covered by flexible pavement, which is composed of six layers of material, out of which the last three involve the asphalt.
REF: Vědec z Chemické fakulty pozoroval, že většina ulic v Ciudad de México je pokryta flexibilní dlažbou, kterou tvoří šest vrstev materiálů, z nichž tři poslední jsou smíšené s asfaltem.

2298:
ORI: Mezi nejpovrchnější vrstvy je asfalt, složený z malých kamenů, ponořil do asfaltu a pak zpevní.
NEW: Mezi nejpovrchnější vrstvami je asfalt, složený z malých kamenů, ponořil do asfaltu a pak zpevní.
EN: Among the most superficial layers is the asphalt, composed of small stones dipped into the asphalt and then compacted.
REF: Mezi nejsvrchnějšími vrstvami se nachází asfaltová vložka, tvořená malými kamínky zalitými v asfaltu a poté stlačenými.

2307:
ORI: Na tvorbě výmol, řekl, že první nosit je valivý obložení a teprve poté je před asfaltu, ale poškození se stane okamžitě, a to je proces, který by měl být zúčastnil první známky s vhodnou výživu programy.
NEW: Na tvorbě výmol, řekl, že první nosit je valivý obložení a teprve poté je před asfaltem, ale poškození se stane okamžitě, a to je proces, který by měl být zúčastnil první známky s vhodnou výživy programy.
EN: In the formation of a pothole, he said, the first to wear is the rolling covering and only after that is affected the asphalt, but the damage does not happen instantly, it is a process that should be attended at the first signs with appropriate maintenance programs.
REF: Vysvětlil, že během vytváření výmolů se jako první poničí film pláště a až poté dochází k poškození asfaltové vložky. K poškození ale nedochází v jednom momentu, ale je to pozvolný proces, který by se měl zastavit již při prvních známkách pomocí vhodných programů údržby.

2308:
ORI: Také člen národního systému Researchers vysvětlil, že zatížení vozidla je dalším důležitým faktorem v utváření výtluků, a proto tloušťka každou vrstvu vozovky by měla být vždy ve vztahu k vozidlu zatížení a zajištění naplnění, ve snaze zabránit časté formace výtluků.
NEW: Také člen národního systému Researchers vysvětlil, že zatížení vozidla je dalším důležitým faktorem v utváření výtluků, a proto tloušťka každou vrstvy vozovky by měla být vždy ve vztahu k vozidlu zatížení a zajištění naplnění, ve snaze zabránit časté formace výtluků.
EN: Also a member of the National System of Researchers explained that the vehicle load is another important factor in the formation of potholes and, therefore, the thickness of each layer of the pavement should be always made in relation to the vehicle load and ensure this fulfillment, in order to prevent the frequent formation of potholes.
REF: Jako člen Národního systému vědců také vysvětlil, že zátěž vozidel je dalším důležitým faktorem při vytváření výmolů, a proto tloušťka každé jednotlivé vrstvy dlažby musí odpovídat zátěži vozidel a musí se zaručit, že se tato zátěž nepřekročí. Jedině tak můžeme zabránit častému vzniku výmolů.

2309:
ORI: Rafael Herrera řekl, že stále existuje mnoho vyšetřovat a pracovat na asfaltu, například asfaltové emulze, které v jiných zemích jsou již na trhu, a dokonce pomohl opravy výtluků s lehkost a bez použití vysokých teplot.
NEW: Rafael Herrera řekl, že stále existuje mnoho vyšetřovat a pracovat na asfaltu, například asfaltové emulze, které v jiných zemích jsou již na trhu, a dokonce pomohl opravy výtluků s lehkostí a bez použití vysokých teplot.
EN: Rafael Herrera said that there is still much to investigate and work to do on the asphalt, for example, asphalt emulsions, which in other countries are already on the market and even help repair potholes with easiness and without using high temperatures.
REF: Rafael Herrera upozornil, že pokud jde o asfalt, ještě nás čeká spousta práce a výzkum je na začátku. Za zmínku stojí například asfaltové emulze, které jsou v jiných zemích již dostupné na trhu a umožňují snadno opravovat výmoly aniž bychom museli používat vysoké teploty.

2317:
ORI: Co chybí? Protože výsledek je porazit velký oblíbený, který v každém představení ukázal, že všechno bude nová slečna Kolumbie, ne nadarmo byl zvolen královnou policie a Best Jolie Face Vogue, tituly, které byly získány královny, Taliana Vargas nebo Natalia Navarro, který převzal korunu slečny Kolumbie.
NEW: Co chybí? Protože výsledek je porazit velký oblíbený, který v každém představení ukázal, že všechno bude nová slečna Kolumbie, ne nadarmo byl zvolen královnou policie a Best Jolie Face Vogue, tituly, které byly získány královny, Taliana Vargas nebo Natalia Navarra, který převzal korunu slečny Kolumbie.
EN: What was missing? Because the result is the defeat of a big favorite who in each performance showed that she had everything to be the new Miss Colombia, not in vain she was elected Queen of the Police and Best Jolie Face of Vogue, titles that were obtained by queens as Taliana Vargas or Natalia Navarro, who took the crown of Miss Colombia.
REF: Výsledkem je totiž porážka velké favoritky, která ve všech předchozích kolech ukázala, že má na to, aby se stala novou Miss Kolumbie, a ne nadarmo se stala Královnou policie a Nejhezčí tváří Joile de Volgue. Těchto titulů dosáhly například Taliana Vargas nebo Natalia Navarro, které si následně odnesly i titul Miss Kolumbie.

2318:
ORI: První klíčový faktor v rozhodnutí poroty určit ji jako první princeznu, je to, že se s ní přesvědčit, že odpověď na otázku „co je kniha, která má výrazný, a proč? Požádal Martin Murillo Gomez z literárního košíku Let 'S číst.
NEW: První klíčový faktor v rozhodnutí poroty určit ji jako první princeznu, je to, že se s ní přesvědčit, že odpovědí na otázku „co je kniha, která má výrazný, a proč? Požádal Martin Murillo Gomez z literárního košíku Let 'S číst.
EN: The first key factor in the decision of the jury to designate her as First Princess is that she did not convince with her answer to the question" 'What is the book that has marked you and why? Asked ​​by Martin Murillo Gomez from the Literary Cart Let's read.
REF: Jedním z klíčových faktorů, který rozhodl o tom, že porota se rozhodla ji jmenovat pouze První vícemiss, je fakt, že nepřesvědčila svou odpovědí na otázku: "Která kniha se vám nejvíce líbila a proč?", kterou položil Martín Murillo Gómez z literární redakce Leamos.

2328:
ORI: Ačkoli v obou vypadala sebevědomě, bylo zjištěno, že nemá sílu a energii, že Magdalena a Atlántico zástupci projeví.
NEW: Ačkoli v obou vypadala sebevědomě, bylo zjištěno, že nemá sílu a energii, že Magdaleny a Atlántico zástupci projeví.
EN: Although in both she looked confident, it was noted that she lacked the strength and energy that Magdalena and Atlántico representatives did show.
REF: I když na obou zářila, bylo znát, že jí chyběla síla a zápal, který předvedly reprezentantky z Magdalena a Atlántico.

2334:
ORI: Existuje také spekulace, že Valley zhřešil pro její vady na zadní a fibrózou, která by mohla být vidět na břicho, ale je rozporuplné, protože porota konkrétně u jako kandidát „přirozená krása“ s dobrou výživou a zdravější tělo, odpovědná fyzická práce.
NEW: Existuje také spekulace, že Valley zhřešil pro její vady na zadní a fibrózou, která by mohla být vidět na břicho, ale je rozporuplné, protože porota konkrétně u jako kandidát „přirozená krása“ s dobrou výživou a zdravější tělem, odpovědná fyzická prací.
EN: There is also a speculation that Valley sinned for her defects on the posterior and the fibrosis that could be seen on her abdomen, but it is contradictory because the jury specifically chose her as the candidate 'natural beauty' with the healthier body, good nutrition and responsible physical work.
REF: Také se spekuluje nad tím, že kandidátka Valle ztratila body kvůli nedostatkům svého pozadí a fibróze, která byla na zadečku patrná. To je ale zcela v rozporu s verdiktem poroty, která ji zvolila miss "přírodní krásy" pro nejzdravější tělo, správnou výživu a odpovědnou fyzickou aktivitu.

2353:
ORI: Nicméně, když dorazil s výzkumný tým na místě, kde bylo tělo, nepoznal ho podle vzhledu, byla velmi odlišná od té, která je v médiích.
NEW: Nicméně, když dorazil s výzkumný týmem na místě, kde bylo tělo, nepoznal ho podle vzhledu, byla velmi odlišná od té, která je v médiích.
EN: However, when he arrived with the research team to the site where the body was, he did not recognize him by his physical appearance; it was very different from that seen in the media.
REF: Nicméně, když přijel s vyšetřujícím týmem na místo, kde se nacházela mrtvola, nepoznal jej z důvodu fyzického vzezření. Vypadal zcela jinak než ve sdělovacích prostředcích.

2372:
ORI: Otisk prstu odborník ze cti vysvětlil, že v objektech „stopy jsou od s chemickými nebo fyzická činidla.“
NEW: Otisk prstu odborník ze cti vysvětlil, že v objektech „stopy jsou od s chemickými nebo fyzická činidly.“
EN: A fingerprint expert of CTI explained that in objects "footprints are drawn with chemical or physical reagents."
REF: Odborník na otisky prstů z CTI vysvětlil, že z předmětů se otisky "stírají pomocí chemických nebo fyzikálních reaktivních látek".

2375:
ORI: „Problém je v tom, že stále existuje mnoho nepřihlášených Kolumbijci,“ řekl cti odborník.
NEW: „Problém je v tom, že stále existuje mnoho nepřihlášených Kolumbijce,“ řekl cti odborník.
EN: "The problem is that there are still many undocumented Colombians," said CTI expert.
REF: "Problém je, že v současné době existuje ještě mnoho Kolumbijců, jejichž údaje nejsou nikde zaneseny", uvedl odborník z CTI.

2376:
ORI: Vysvětloval, že ne vše je tak, jak je uvedeno v CSI televizní program.
NEW: Vysvětloval, že ne vše je tak, jak je uvedeno v CSI televizní programu.
EN: He clarified that not everything is as shown in CSI television program.
REF: Vysvětlil, že ne všechno je tak, jak se ukazuje v televizním programu CSI.

2380:
ORI: Stovky demonstrantů se tlačí kolo před Zuccotti náměstí na tábor.
NEW: Stovky demonstrantů se tlačí kolo před Zuccotti náměstím na tábor.
EN: Hundreds of protesters were crowding round in front of Zuccotti square to camp.
REF: Stovky manifestantů se tísnily na náměstí Zuccotti, kde chtěly stanovat.

2384:
ORI: „Naše představa je, že pokud soud nepovolí nás, abychom se vrátili do tábora na náměstí, utáboříme se někde jinde a pokračovat v právní bitvě na návrat do Zuccotti a mírumilovným okupačních stávek a demonstrací,“ řekl jeden z členů mluvčí hnutí „Occupy Wall Street“, Mark Bray.
NEW: „Naše představa je, že pokud soud nepovolí nás, abychom se vrátili do tábora na náměstí, utáboříme se někde jinde a pokračovat v právní bitvě na návrat do Zuccotti a mírumilovné okupačních stávek a demonstrací,“ řekl jeden z členů mluvčí hnutí „Occupy Wall Street“, Mark Bray.
EN: "Our idea is that if the court does not allow us to return to camp in the square, we will camp somewhere else and continue the legal battle to return to Zuccotti, and through peaceful sit-ins and demonstrations," said one of the spokesmen of the movement "Occupy Wall Street," Mark Bray.
REF: "Pokud nám soud nepovolí vrátit se na náměstí, usadíme na jiném místě a budeme pokračovat v zákonné bitvě s cílem vrátit se na Zuccotti, a to jak prostřednictvím shromáždění, tak pokojných manifestací", řekl jeden z mluvčích hnutí "Obsaďme Wall Street", Mark Bray.

2389:
ORI: Mezitím Zuccotti náměstí, které je v soukromém vlastnictví Webu, zůstává zavřené čekání na soudním jednání naplánované na toto úterý, v němž k přezkoumání zákonnosti evakuace dnes ráno.
NEW: Mezitím Zuccotti náměstí, které je v soukromém vlastnictví Web, zůstává zavřené čekání na soudním jednání naplánované na toto úterý, v němž k přezkoumání zákonnosti evakuace dnes ráno.
EN: Meanwhile, Zuccotti square, which is a privately owned site, remains closed waiting for a court hearing scheduled for this Tuesday in which to examine the legality of the evacuation of this morning.
REF: Mezitím náměstí Zuccotti, které je soukromým majetkem, zůstává zavřené. Očekává se soudní jednání, ke kterému by mělo dojít právě v úterý, a během nějž by se měla analyzovat zákonnost ranní evakuace.

2390:
ORI: Někteří demonstranti se tam nesli a distribuci v té době kopie, že soudní příkaz a dokonce dali tyto kopie na policisty střežící místo, což vedlo k „nějaké malé konfrontace,“ řekl Bray, který tvrdil, že někteří důstojníci porazit demonstranti.
NEW: Někteří demonstranti se tam nesli a distribuci v té době kopie, že soudní příkaz a dokonce dali tyto kopie na policisty střežící místo, což vedlo k „nějaké malé konfrontaci,“ řekl Bray, který tvrdil, že někteří důstojníci porazit demonstranti.
EN: Some of the protesters moved there were carrying and distributing at that time copies of that court order and even they gave these copies to officers guarding the place, which led to "some small confrontations," said Bray, who claimed that some officers beaten the demonstrators.
REF: Někteří z přemístěných manifestantů dokonce roznášeli a rozdávali kopie soudního příkazu a dokonce je dávali i příslušníkům, kteří hlídali náměstí, což vyvolalo "některé malé střety", uvedl Bray, který odsoudil fakt, že někteří policisté manifestanty bili.

2391:
ORI: Soudní řád zakazuje úřady k evakuaci členů Occupy Wall Street a prosazovat „zákony, které byly vydány po začátku okupace nebo zakázat, aby demonstranti znovu získali přístup do parku s obchody a ostatní majetek používal.“
NEW: Soudní řád zakazuje úřady k evakuaci členů Occupy Wall Street a prosazovat „zákony, které byly vydány po začátku okupace nebo zakázat, aby demonstranti znovu získali přístup do parku s obchody a ostatní majetkem používal.“
EN: The court order prohibits the authorities to evacuate the members of Occupy Wall Street and enforce "laws that were issued after the beginning of the occupation or to prohibit demonstrators regain access to the park with shops and other property used before."
REF: Soudní příkaz zakazuje úřadům vystěhovat členy hnutí "Ocupa Wall Street" nebo použít " zákony, které byly publikovány poté, co začal zábor, nebo zakázat manifestantům přístup do parku s obchody nebo jinými místy, která dříve využívali".

2393:
ORI: Radní osobně bráněný evakuaci Zuccotti náměstí provedené za úsvitu, operace, ve které přibližně 200 byli zatčeni a tohle bylo rozhodnuto, tak proto, že demonstranti byli „porušují zákon.“
NEW: Radní osobně bráněného evakuaci Zuccotti náměstí provedené za úsvitu, operace, ve které přibližně 200 byli zatčeni a tohle bylo rozhodnuto, tak proto, že demonstranti byli „porušují zákon.“
EN: The councilman personally defended the evacuation of the Zuccotti square carried out at dawn, an operation in which about 200 arrests were made and this was decided so because protesters were "violating the law."
REF: Nejvyšší představitel města osobně bránil ranní vystěhování náměstí Zuccotti, operaci, při které bylo zadrženo na 200 osob a ke které bylo přistoupeno, protože manifestanti "porušovali zákon".

2398:
ORI: Spolu s Michael Buble a dalšími významnými Kanaďany, se objevuje na televizní program „je Russell Peters Christmas“ v prosinci 1.
NEW: Spolu s Michael Bublem a dalšími významnými Kanaďany, se objevuje na televizní program „je Russell Peters Christmas“ v prosinci 1.
EN: Along with Michael Buble and other prominent Canadians, she will appear on the television program "It's a Russell Peters Christmas" on December 1st
REF: Spolu s Michaelem Bublé a dalšími významnými Kanaďany se objeví v televizním programu "It's a Russell Peters Christmas" dne 1. prosince

2400:
ORI: Soukromé televizní stanice CTV dnes oznámil, že Anderson, spolu s „zpěvák“ (balada zpěvák) Michael Buble a dalších významných Kanaďanů se objevuje na televizní program „je Russell Peters Christmas“ na 1. prosince tlumočení velmi odlišné Mary.
NEW: Soukromé televizní stanice CTV dnes oznámil, že Anderson, spolu s „zpěvák“ (balada zpěvákem) Michael Buble a dalších významných Kanaďanů se objevuje na televizní program „je Russell Peters Christmas“ na 1. prosince tlumočení velmi odlišné Mary.
EN: The private television channel CTV announced today that Anderson, along with the "crooner" (ballad singer) Michael Buble and other prominent Canadians, will appear on the television program "It's a Russell Peters Christmas" on December 1st, interpreting a very different Mary.
REF: Soukromá televizní stanice CTV dnes oznámila, že Anderson se spolu se zpěvákem sentimentálních písní Michaelem Bublé a dalšími významnými Kanaďany objeví v televizním programu "It's a Russell Peters Christmas" dne 1. prosince a bude ztělesňovat Pannu Marii.

2403:
ORI: Kromě toho, že Anderson a Peters, BTV vánoční speciál k rysy kanadská zpěvačka Buble, který na konci března oženil v Buenos Aires argentinský model Luisana Lopilato a on není cizí, pokud jde o polemiku.
NEW: Kromě toho, že Anderson a Peters, BTV vánočního speciál k rysy kanadská zpěvačka Buble, který na konci března oženil v Buenos Aires argentinský model Luisana Lopilato a on není cizí, pokud jde o polemiku.
EN: In addition to Anderson and Peters, the CTV Christmas special show features the Canadian singer Buble, who at the end of March married in Buenos Aires the Argentinean model Luisana Lopilato, and he is not a stranger as regards the controversy.
REF: Krome Anderson a Peterse se ve speciálním vánočním vysílání CTV objeví kanadský zpěvák Bublé, který se na konci března oženil v Buenos Aires s argentinskou modelkou Luisanou Lopilato, a jenž má blízko ke kontroverzi.

2423:
ORI: Organizace pro spolupráci a hospodářský rozvoj (OECD) řekl, že většina členských zemí ukázala v září jasné známky zpomalení hospodářského růstu.
NEW: Organizace pro spolupráci a hospodářský rozvoj (OECD) řekl, že většina členských zemí ukázala v září jasné známce zpomalení hospodářského růstu.
EN: The Organization for Cooperation and Economic Development (OECD) said that most member countries showed in September clear signs of economic slowdown.
REF: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) upřesnila, že většina členských zemí vykazovala v září jasné znaky ekonomického zpomalení.

2430:
ORI: Ten pocit, že „souhlas“ nové přechodné vlády Hellene přichází uloženo více než na požadavky Bruselu skutečného přesvědčení, politických sil, začala být potvrzena fakta.
NEW: Ten pocit, že „souhlas“ nové přechodné vlády Hellen přichází uloženo více než na požadavky Bruselu skutečného přesvědčení, politických sil, začala být potvrzena fakta.
EN: The feeling that the "consent" of the new transitional government of Hellene comes imposed more by the demands of Brussels than by a genuine conviction of political forces began to be confirmed by facts.
REF: Domněnka, že "shoda" nové přechodné řecké vlády je dána spíše požadavky Bruselu než opravdovým přesvědčením politických sil, se začíná potvrzovat.

2435:
ORI: Konzervativní vůdce je dalším krokem v jeho puls do EU a MMF, osoby, které musí rozmrazit 8000 mil, že Atény naléhavě potřebují, a jasně najevo, že nechce dát svůj souhlas k dopisu ze závazku dodržovat úpravy.
NEW: Konzervativní vůdce je dalším krokem v jeho pulzu do EU a MMF, osoby, které musí rozmrazit 8000 mil, že Atény naléhavě potřebují, a jasně najevo, že nechce dát svůj souhlas k dopisu ze závazku dodržovat úpravy.
EN: The Conservative leader was one step further in his pulse to the EU and the IMF, the entities that must unfreeze the 8,000 million that Athens urgently needed, and made ​​clear he will not give his approval to any letter of commitment to comply with the adjustments.
REF: Předseda konzervativců zašel ve svém projevu na adresu EU a MMF trochu daleko. Tyto organizace mají odblokovat 8 miliard, které Atény naléhavě potřebují. Zároveň ale prohlásil, že nepodpoří a nepodepíše žádný závazek týkající se plnění úsporných opatření.

2436:
ORI: Evropská komise ale stále s kudrnatou vyrážkou dopady způsobené všechno nebo nic výkaz Papandreova referenda, zopakoval včera, že jeho poptávka je jasná: nebude-li odemknout pomocí nové vlády a vůdci Hellene velkých stran nepodepisujte „písemný závazek bez nejasností, a to co nejdříve.“
NEW: Evropská komise ale stále s kudrnatou vyrážkou dopady způsobené všechno nebo nic výkaz Papandreova referenda, zopakoval včera, že jeho poptávka je jasná: nebude-li odemknout pomocí nové vlády a vůdci Hellena velkých stran nepodepisujte „písemný závazek bez nejasností, a to co nejdříve.“
EN: But the European Commission, still having a nappy rash by the impact caused by the all or nothing statement of the Papandreou referendum, reiterated yesterday that its demand is clear: it will not unlock the help if the new Government and the leaders of Hellene major parties do not sign "a written commitment without ambiguity and this as soon as possible."
REF: Evropská komise rozlícená již dopadem, který způsobily Papandreovi hrátky s referendem, včera zdůraznila, že její požadavky jsou nepřekročitelné: neodblokuje žádnou pomoc, pokud nová vláda a představitelé hlavních stran nepodepíšou "písemný závazek bez dvojznačností a co možná nejdříve".

2443:
ORI: Královna otevřela včera pátý globální Mikroúčet summit ve Valladolidu s přesvědčením, že „není pochyb,“, že se tyto operace „nezbytně nutné“ k dosažení rozvojových cílů tisíciletí stanovených organizací spojených národů pro rok 2015, a „zejména s jako cíl snížit objem lidí žijících s méně než dolar denně, s touto opravou“ chudoby.“
NEW: Královna otevřela včera pátý globální Mikroúčet summit ve Valladolidu s přesvědčením, že „není pochyb,“, že se tyto operace „nezbytně nutné“ k dosažení rozvojových cílů tisíciletí stanovených organizací spojených národů pro rok 2015, a „zejména s jako cílem snížit objem lidí žijících s méně než dolar denně, s touto opravou“ chudoby.“
EN: The Queen opened yesterday the Fifth Global Microcredit Summit in Valladolid with the belief that "there is no doubt" that such operations are "absolutely essential" to achieve the Millennium Goals set by the United Nations for 2015, and, "especially having as a goal halving the volume of people living with less than a dollar per day, with this fixing the "poverty line."
REF: Královna včera zahájila 5. celosvětový summit mikropůjček ve Valladolidu s přesvědčením, že "není pochybnost" o tom, že tento druh operací "je zcela nezbytný" pro to, abychom dosáhli Cílů tisíciletí, které stanovila OSN do roku 2015. "Zejména jde o naplnění cílů, které mají dosáhnout snížení o polovinu počtu lidí, kteří žijí s méně než jedním dolarem na den, tedy s částkou, která stanovuje práh chudoby".

2444:
ORI: Španělsko je „stále pracují“ rozšířit síť příjemců po celém světě, a sehrává úlohu s „zodpovědnost,“ řekla paní Sofie, kteří doufali, že úsilí a příspěvky pocházejí ze summitu, který se bude konat až do čtvrtka, „zajistit vytvoření nových schopností a lepší příležitosti pro nejchudší lidi, a zejména pro ženy,“ hlavními příjemci těchto úvěrů.
NEW: Španělsko je „stále pracují“ rozšířit síť příjemců po celém světě, a sehrává úlohu s „zodpovědností,“ řekla paní Sofie, kteří doufali, že úsilí a příspěvky pocházejí ze summitu, který se bude konat až do čtvrtka, „zajistit vytvoření nových schopností a lepší příležitosti pro nejchudší lidi, a zejména pro ženy,“ hlavními příjemci těchto úvěrů.
EN: Spain is "still working" to expand the network of beneficiaries all over the world, and assumes the task with "responsibility" said Mrs. Sofia, who hoped that the efforts and contributions originated in the Summit, which will be held until Thursday, will "ensure the creation of new capabilities and better opportunities for the poorest people, and especially for women," the main beneficiaries of these loans.
REF: Španělsko "bude i nadále pracovat" a rozšiřovat síť dobrovolníků "ve všech koutech planety a bere tento úkol zodpovědně", zdůraznila královna Sofie, která doufá, že iniciativy a přínos Summitu, jenž potrvá až do čtvrtka, "zajistí vytvoření lepších kapacit a příležitostí pro ty nejchudší a zejména pro ženy", kterým jsou tyto půjčky určeny především.

2446:
ORI: Ten Mikroúčet summit vzniká nejen jako fórum pro diskusi, ale také jako platforma, která podporuje „dva základní cíle.“
NEW: Ten Mikroúčet summit vzniká nejen jako fórum pro diskusi, ale také jako platforma, která podporuje „dva základních cíle.“
EN: The Microcredit Summit arises not only as a forum for debate, but also as a platform that promotes "two basic goals."
REF: Summit o mikropůjčkách má být nejen diskuzním fórem, ale také platformou, která podpoří "základní cíle".

2450:
ORI: Tato zkušenost byla o rok později ho následoval první světový summit ve Washingtonu a další schůze, jako ty, které se konaly v pobřeží slonoviny v roce 1999, kanada 2006, a „ve všech jsem viděl další vývoj,“ řekl jeho veličenstvo, jejichž vztah s tento projekt si ji zasloužit včera název „hlava rodiny“ ve Valladolidu z „bankéř chudých.“
NEW: Tato zkušenost byla o rok později ho následoval první světový summit ve Washingtonu a další schůze, jako ty, které se konaly v pobřeží slonoviny v roce 1999, kanada 2006, a „ve všech jsem viděl další vývoj,“ řekl jeho veličenstvo, jejichž vztah s tento projektem si ji zasloužit včera název „hlava rodiny“ ve Valladolidu z „bankéř chudých.“
EN: This experience was followed a year later by the first World Summit in Washington and other meetings such as those held in Ivory Coast in 1999, Canada 2006, and "in all I have seen the continued evolution," said His Majesty, whose link with this project made her earn yesterday the title of the "head of the family" in Valladolid from the "banker of the poor."
REF: Po této zkušenosti následovaly další. První celosvětový summit ve Washingtonu a další setkání jako například v Pobřeží slonoviny v roce 1999, v Kanadě v roce 2006. "Při všech těchto setkáních jsem mohla konstatovat neustálý vývoj, vysvětlila královna, která si díky své podpoře tomuto projektu vysloužila včera titul "hlava rodiny", kterou jí ve Valladolidu udělilo "hnutí chudých".

2459:
ORI: První den kongresu strany křesťanskodemokratická unie (CDU) v pondělí 14. listopadu, v Lipsku uskutečnila bez skutečné problémy vyplývající pro kancléřka Angela Merkelová, která je také předseda křesťanské demokratické strany.
NEW: První den kongresu strany křesťanskodemokratická unie (CDU) v pondělí 14. listopadu, v Lipsku uskutečnila bez skutečné problémů vyplývající pro kancléřka Angela Merkelová, která je také předseda křesťanské demokratické strany.
EN: The first day of the congress of the Christian Democratic Union (CDU) on Monday 14 November, in Leipzig took place without any real problems arising for the Chancellor Angela Merkel, who is also President of the Christian Democratic party.
REF: Bez vážných potíží pro kancléřku a předsedkyni křesťansko demokratické strany Angelu Merkelovou proběhl v pondělí 14. listopadu v Lipsku první den kongresu Křesťansko-demokratické unie (CDU).

2469:
ORI: Jistě, není pravděpodobné, že dvacet sedm se rychle souhlasit s tím, že toto řešení; velká Británie je proti tomu a vedoucí CDU myslí, že Nicolas Sarkozy je také proti tomu.
NEW: Jistě, není pravděpodobné, že dvacet sedm se rychle souhlasit s tím, že toto řešením; velká Británie je proti tomu a vedoucí CDU myslí, že Nicolas Sarkozy je také proti tomu.
EN: Certainly, it is not probable that the Twenty-Seven will rapidly agree to this solution; Great Britain is opposed to it and the heads of CDU think that Nicolas Sarkozy is also opposed to it.
REF: Je jistě jen málo pravděpodobné, že všech dvacet sedm zemí se na tomto revolučním kroku rychle shodne: proti se staví Velká Británie a vedoucí představitelé CDU si myslí, že stejný postoj zaujme rovněž Nicolas Sarkozy.

2471:
ORI: Obdobně drtivá většina delegátů zamítnut návrh na váhu hlasů z každé země - člen ředitelství evropské centrální banky podle velikosti ekonomiky, což by bylo jasně zvýšit váhu německé ekonomiky.
NEW: Obdobně drtivá většina delegátů zamítnut návrh na váhu hlasů z každé země - člena ředitelství evropské centrální banky podle velikosti ekonomiky, což by bylo jasně zvýšit váhu německé ekonomiky.
EN: Similarly, the delegates rejected by an overwhelming majority the proposal to weight the vote of each country-Member of the directorate of the European Central Bank according the size of its economy, which would clearly increase the weight of the German economy.
REF: Stejně tak delegáti zamítli velkou většinou návrh ohodnotit váhu každé země v představenstvu Evropské centrální banky v závislosti na váze její ekonomiky, což evidentně vyústí v posílení váhy Německa.

2472:
ORI: Ne na klidnou atmosféru, v její strana, kancléř zvýšil počet Věra Konrad Adenauer a Helmut Kohl, ale ani se snaží ovlivňovat kongres na zadní straně „malých“ evropských zemí nebo zemí problém, který se rychle kritizovat „arogantní“ Německo.
NEW: Ne na klidnou atmosféru, v její strana, kancléř zvýšil počet Věry Konrad Adenauer a Helmut Kohl, ale ani se snaží ovlivňovat kongres na zadní straně „malých“ evropských zemích nebo zemí problém, který se rychle kritizovat „arogantní“ Německo.
EN: Anxious to calm the climate in her party, the Chancellor increased the number of her references to Konrad Adenauer and to Helmut Kohl, but she did not seek to influence the congress on the back of the "small" European countries, or of countries in difficulty, which are quick to criticise "arrogant" Germany.
REF: Vedena starostí uklidnit klima uvnitř své strany, kancléřka učinila několik odkazů na Konráda Adenauera a Helmuta Kohla. Nesnažila se ale získat kongres řečí o "malých" evropských státech nebo o státech, které jsou v potížích, ochotných kritizovat arogantní Německo.

2482:
ORI: Jasně, bez konkrétních souhlas zaměstnavatele, zaměstnance kódu nemocný ztratí čtyři dny zaplatit minimálně 15% ze svého měsíčního příjmu.
NEW: Jasně, bez konkrétních souhlasu zaměstnavatele, zaměstnance kódu nemocný ztratí čtyři dny zaplatit minimálně 15% ze svého měsíčního příjmu.
EN: Clearly, without the specific consent of the employer, an employee falling sick will lose four days' pay equal to at least 15% of his/her monthly income.
REF: Jasně řečeno, bez souhlasu podniku by zaměstnanec, který onemocní, ztratil čtyři dny mzdy, tedy nejméně 15% svého měsíčního příjmu.

2484:
ORI: A který bude doprovázet další opatření s více symbolický efekt, tedy předepisování státním zaměstnancům jeden den počkat na plnění v případě nemocenské (státní zaměstnanci dosud museli čekat na zaplacení výhody jako o tři dny čekat u soukromých zaměstnanců).
NEW: A který bude doprovázet další opatření s více symbolický efektem, tedy předepisování státním zaměstnancům jeden den počkat na plnění v případě nemocenské (státní zaměstnanci dosud museli čekat na zaplacení výhody jako o tři dny čekat u soukromých zaměstnanců).
EN: And which would be accompanied by another measure with a more symbolic effect, namely, the imposition on public employees of one day's wait for benefit payment in the case of sick leave (public employees have not hitherto had to wait for the payment of benefit, as against a three days' wait by private employees).
REF: A také opatření, které by bylo doprovázeno dalším opatřením symbolického dosahu: dát státním zaměstnancům jeden den nehrazené pracovní neschopnosti (až dosud nemají žádnou neschopnost oproti třem dnům v soukromém sektoru).

2497:
ORI: Další studie, tentokrát o zdravotní pojištění, uvádí, že v roce 2010,37% nemocenská trvala méně než 8 dní, 15% 15 dnů na jeden měsíc, 15% od jednoho do tří měsíců a 11% trvalo déle.
NEW: Další studie, tentokrát o zdravotního pojištění, uvádí, že v roce 2010,37% nemocenská trvala méně než 8 dní, 15% 15 dnů na jeden měsíc, 15% od jednoho do tří měsíců a 11% trvalo déle.
EN: Another study, this time concerning sickness insurances, states that in 2010, 37% of sick leave lasted less than 8 days,15% 15 days to one month, 15% from one to three months and 11% lasted longer.
REF: Jiná studie, tentokrát provedená institucemi nemocenského pojištění, upřesňuje, že v r. 2010 37,8% pracovních neschopností bylo kratších než 8 dnů, 22% od 8 do 14 dnů, 15% od 15 dnů do 1 měsíce, 15% od 1 do tří měsíců a 11% trvalo déle.

2499:
ORI: Dlouhé studie provedené v roce 2010 o dvě CNRS výzkumníci ukázali, že v letech 1994 až 2001, globální sazba z práce ve Francii (ze zdravotních důvodů nebo ne) pohyboval mezi 10 až 11%, v porovnání s 20% a 28.% v Dánsku, 15% ve spojeném království, nebo mezi 16 a 18% v Nizozemsku.
NEW: Dlouhé studie provedené v roce 2010 o dvě CNRS výzkumníky ukázali, že v letech 1994 až 2001, globální sazba z práce ve Francii (ze zdravotních důvodů nebo ne) pohyboval mezi 10 až 11%, v porovnání s 20% a 28.% v Dánsku, 15% ve spojeném království, nebo mezi 16 a 18% v Nizozemsku.
EN: A long study carried out in 2010 by two CNRS researchers showed that between 1994 and 2001, the global rate of absence from work in France (for reasons of health or not) fluctuated between 10% and 11%, compared with between 20% and 28% in Denmark, 15% in the United Kingdom, or between 16% and 18% in The Netherlands.
REF: Jedna dlouhá studie prováděná v roce 2010 dvěma výzkumníky CNRS (Národního výzkumného centra) ukázala, že mezi lety 1994 a 2001 celková absence (ze zdravotních důvodů či nikoliv) oscilovala ve Francii mezi 10% a 11,8% proti 20% a 28% v Dánsku, 15% ve Velké Británii a 18% v Nizozemí.

2500:
ORI: Zdravotní osvědčení spotřebitelských podvodů je velmi nízká, ve srovnání s „černé“ práce.
NEW: Zdravotní osvědčení spotřebitelských podvodů je velmi nízká, ve srovnání s „černé“ prací.
EN: Sickness certificate-related fraud is very low, compared with "black" labour.
REF: Podvádění při pracovních neschopnostech představuje jen velmi malou část oproti práci na černo.

2502:
ORI: Posilování právních předpisů od roku 2002 vedl k systematické kontroly osvědčení platné pro déle než 45 dnů.
NEW: Posilování právních předpisů od roku 2002 vedl k systematické kontrole osvědčení platné pro déle než 45 dnů.
EN: The strengthening of legislation since 2002 has led to systematic controls of certificates valid for longer than 45 days.
REF: Posílení legislativy od r. 2002 způsobilo, že existují systematické kontroly zaměřené na pracovní neschopnosti delší než 45 dnů.

2504:
ORI: V případě systematicky kontrolovaných osvědčení platná pro více než 45 dní, 11% případů bylo zjištěno, že „nevhodné nebo bezdůvodné“ z 1,2 milionu, rovná 132 000.
NEW: V případě systematicky kontrolovaných osvědčení platná pro více než 45 dní, 11% případy bylo zjištěno, že „nevhodné nebo bezdůvodné“ z 1,2 milionu, rovná 132 000.
EN: In the case of systematically controlled certificates valid for more than 45 days, 11% cases were found to be "inappropriate or unjustified" out of 1,2 million, equal to 132 000.
REF: V případě systematicky kontrolovaných neschopností delších než 45 dnů, se napočítalo 11% případů "nepřizpůsobených nebo neoprávněných" na 1,2 milionu kontrol, tj. 132 000.

2506:
ORI: Postava, která představuje velmi málo případů, ve srovnání například s „černé“ práce obrázek.
NEW: Postava, která představuje velmi málo případů, ve srovnání například s „černé“ práce obrázkem.
EN: A figure which represents very few cases, compared, for example, with the "black" labour figure.
REF: Číslo, které představuje mnohem méně než číslo vyjadřující práci na černo.

2519:
ORI: Je nezbytné k legalizaci eutanazie a asistovaná sebevražda, říká výbor odborníků
NEW: Je nezbytné k legalizaci eutanazie a asistovaná sebevraždě, říká výbor odborníků
EN: It is necessary to legalise euthanasia and assisted suicide, says a committee of experts
REF: Je třeba legalizovat eutanazii a asistovanou sebevraždu, říká komise expertů

2521:
ORI: O paliativní medicínu, výbor tvrdí, že vlády, zdravotnických institucí a lékaři pracují společně zajistit co nejlepší paliativní péči, kromě případů rakoviny.
NEW: O paliativní medicínu, výbor tvrdí, že vlády, zdravotnických instituce a lékaři pracují společně zajistit co nejlepší paliativní péči, kromě případů rakoviny.
EN: Regarding palliative medicine, the committee claims that governments, healthcare institutions and doctors work together to provide the best possible palliative care, apart from cancer cases.
REF: Ve věci paliativní péče komise naléhavě vyžaduje, aby vlády, instituce pečující o zdraví a lékaři pracovali dohromady s cílem zajistit nejlepší paliativní péči a to i v případech rakoviny.

2524:
ORI: Toto je jedna závěry impozantní zpráva kanadské královské společnosti, v níž šest odborníků z různých oborů, včetně etiky, práva a medicíny.
NEW: Toto je jedna závěry impozantní zprávy kanadské královské společnosti, v níž šest odborníků z různých oborů, včetně etiky, práva a medicíny.
EN: This is one the conclusions of an imposing report by the Royal Society of Canada, in which six experts in different fields took part, including ethics, the law and medicine.
REF: To je jeden ze závěrů rozsáhlé zprávy Královské kanadské společnosti, na níž se podílelo šest expertů pracujících v různých oblastech, mezi nimiž byla etika, právo a medicína.

2532:
ORI: Nyní, podle odborníků, kteří také přezkoumat pozici všech zemí, kde tyto akce byly legalizovány nebo decriminalised neexistuje žádný důkaz, že podpora dekriminalizaci zahrnuje zneužívání žádosti, to znamená, že eutanázie, nebo asistovaná sebevražda na osoby, které nejsou kompetentní, či nikoli plnoletí.
NEW: Nyní, podle odborníků, kteří také přezkoumat pozici všech zemí, kde tyto akce byly legalizovány nebo decriminalised neexistuje žádný důkaz, že podpora dekriminalizace zahrnuje zneužívání žádosti, to znamená, že eutanázie, nebo asistovaná sebevražda na osoby, které nejsou kompetentní, či nikoli plnoletí.
EN: Now, according to the experts who also reviewed the position of all countries where these actions have been legalised or decriminalised, there is no proof that the aid decriminalisation involves abuses of application, that is to say, the practice of euthanasia, or of assisted suicide on persons who are not competent, or not consenting.
REF: Podle expertů, kteří rovněž podrobili kontrole všechny země, kde tyto přístupy jsou legalizovány nebo nejsou považovány za trestní případ, není žádný důkaz, že toto odkriminalizování způsobuje nějaká zneužití při aplikaci, tj. v praktikování eutanazie nebo asistované sebevraždy na osoby nepříslušné nebo nesouhlasící.

2544:
ORI: A konečně pokud jde o paliativní útlum již používaných v kanadských zdravotnických institucí, výbor žádá, aby je třeba zvážit, kde slouží pouze snížit fyzickou bolest, co znamená eutanazii a že by měla podléhat stejné postupy.
NEW: A konečně pokud jde o paliativní útlum již používaných v kanadských zdravotnických institucích, výbor žádá, aby je třeba zvážit, kde slouží pouze snížit fyzickou bolest, co znamená eutanazii a že by měla podléhat stejné postupy.
EN: Lastly, concerning palliative sedation already widely used in Canadian health institutions,the committee asks that it should be considered where it only serves to reduce physical pain, as does euthanasia and that it should be subject to the same procedures.
REF: Nakonec ve věci paliativního nebo konečného utišení již široce používaného v kanadských zdravotnických zařízeních komise požaduje, aby bylo považováno ve chvíli, kdy již neslouží ke snižování fyzické bolesti, za eutanazii a aby podléhalo stejným postupům.

2546:
ORI: Některé odborníky v oblasti zdravotní předpisy, již vyjádřila výhrady týkající se závěry z kanadské královské společnosti zprávy odborníků.
NEW: Některé odborníky v oblasti zdravotních předpisů, již vyjádřila výhrady týkající se závěry z kanadské královské společnosti zprávy odborníků.
EN: Certain experts in the field of the health-related legislation have already voiced reservations concerning the conclusions of the Royal Society of Canada experts' report.
REF: Někteří odborníci na medicínské právo již vyslovili své výhrady týkající se závěrů zprávy expertů Královské kanadské společnosti.

2547:
ORI: Maître Pierre Deschamps, specialista na zdravotní legislativě, popsal jako „extrémní“ postoj expertů, kteří podepsali zprávu, protože kromě jiných věcí, nijak neomezuje eutanázii na terminál případů.
NEW: Maître Pierre Deschamps, specialista na zdravotní legislativě, popsal jako „extrémní“ postoj expertů, kteří podepsali zprávu, protože kromě jiných věcí, nijak neomezuje eutanázii na terminálu případy.
EN: Maître Pierre Deschamps, a specialist in health legislation, described as "extreme" the position of the experts who signed the report, because among other things, it does not restrict the practice of euthanasia to terminal cases.
REF: Pan Pierre Deschamps, specialista na medicínské právo, kvalifikoval pozici expertů-signatářů zprávy jako"extrémní" mimo jiné proto, že neomezuje praktikování eutanazie na nemocné v závěrečné fázi.

2549:
ORI: Deschamps mi také zdůrazňuje, že autoři zprávy se zdá, že místo nezávislost osoby nad všechny ostatní hodnoty, které přispívají na strukturu společnosti
NEW: Deschamps mi také zdůrazňuje, že autoři zprávy se zdá, že místo nezávislost osoby nad všechny ostatní hodnotami, které přispívají na strukturu společnosti
EN: Me Deschamps also stresses that the authors of the report appear to place the independence of the person above all other values which contribute to the fabric of society
REF: P. Deschamps také podtrhuje, že to vypadá, jako by autoři zprávy stavěli autonomii osoby nad všechny ostatní hodnoty, které utvářejí sociální předivo společnosti.

2553:
ORI: Jordánského krále vyzývá prezidenta Asada, aby se vzdali moci
NEW: Jordánským krále vyzývá prezidenta Asada, aby se vzdali moci
EN: The King of Jordan calls on president Assad to relinquish power
REF: Jordánský král vyzývá prezidenta Assada k rezignaci

2560:
ORI: „Jestli Bachar měl zájem své země v srdci, bude muset odstoupit, ale bude muset také vytvořit nezbytné podmínky pro novou fázi politického života,“ řekl král Jordánska, sousední země, Sýrie, v BBC rozhovor.
NEW: „Jestli Bachar měl zájem své země v srdci, bude muset odstoupit, ale bude muset také vytvořit nezbytné podmínky pro novou fázi politického života,“ řekl král Jordánska, sousední země, Sýrie, v BBC rozhovoru.
EN: "If Bachar had the interest of his country at heart, he would have to resign, but he would also have to create the necessary conditions for a new phase of the political life, said the King of Jordan, a neighbouring country of Syria, in a BBC interview.
REF: "Kdyby Bašár měl na srdci zájmy své země, musel by podat demisi, ale musel by taky vytvořit podmínky nutné pro novou fázi syrského politického života", řekl král Jordánska, země sousedící se Sýrií, v interview pro stanici BBC.

2564:
ORI: „Mezinárodní společenství, spojené státy, evropská unie, arabské Legaue a země jako Turecko, přijímají stále tvrdší linii“ v obličeji represe v Sýrii, poznamenal Mark toner, mluvčí státu oddělení.
NEW: „Mezinárodní společenství, spojené státy, evropská unie, arabské Legaue a země jako Turecka, přijímají stále tvrdší linii“ v obličeji represe v Sýrii, poznamenal Mark toner, mluvčí státu oddělení.
EN: "The international community, the United States, the European Union, the Arab Legaue,and countries such as Turkey, are adopting an increasingly harder line" in the face of the the repression in Syria, observed Mark Toner, a spokesman of the State Department.
REF: "Mezinárodní společenství, Spojené státy, Evropská unie, Liga arabských států, země jako Turecko uplatňují čím dál tvrdší tón" vůči represi v Sýrii, poznamenal Mark Toner, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí.

2583:
ORI: V „demokracii, je nezbytný čas na přípravu a vlády a programu, zdůraznil a dodal, že si byl jist, že trhy budou mít trpělivost a pochopení.“
NEW: V „demokracii, je nezbytný čas na přípravu a vlády a program, zdůraznil a dodal, že si byl jist, že trhy budou mít trpělivost a pochopení.“
EN: In a "democracy, time is needed for the preparation of a government and a programme, he stressed, adding that he was certain that the markets would be patient and understanding."
REF: V"demokracii platí přesné termíny" pokud jde o přípravu vlády a její program, zdůraznil a dodal, že je si"jistý, že trhy budou trpělivé a porozumí".

2585:
ORI: Premiér - jmenovat musel být tým, především tvořené technokraty, i když zdůraznil, že by také rád zahrnují „politici.“
NEW: Premiér - jmenovat musel být tým, především tvoření technokraty, i když zdůraznil, že by také rád zahrnují „politici.“
EN: The prime minister-designate had to form a team, most importantly comprising technocrats, even though he stressed that he would also like to include "politicians."
REF: Jmenovaný ministerský předseda by měl sestavit tým zahrnující především technokraty, i když zdůraznil, že by rád do něj přijal i"politiky".

2592:
ORI: M. Monti, známý pro svou pravomoc a pro svou nezávislost, když byl evropským komisařem (1994 - 2004), představuje „změna epochy“ pro Itálii po 17 letech „berlusconism“, „profesor“ jako symbol „výzva závažnosti“ a „další Itálie,“ podle leaderwriters.
NEW: M. Monti, známý pro svou pravomoc a pro svou nezávislost, když byl evropský komisařem (1994 - 2004), představuje „změna epochy“ pro Itálii po 17 letech „berlusconism“, „profesor“ jako symbol „výzva závažnosti“ a „další Itálie,“ podle leaderwriters.
EN: M. Monti, known for his competence and for his independence when he was European Commissioner (1994-2004), represents a "change of epoch" for Italy after 17 years of "berlusconism," the "professor" symbolising "the challenge of seriousness" and "another Italy," according to the leaderwriters.
REF: Mario Monti, bývalý evropský komisař (1994-2004) uznávaný pro své odborné znalosti a nezávislost,"profesor" symbolizující podle autorů úvodníků"výzvu k vážnosti" a"jinou Itálii", představuje pro Itálii"epochální změnu" po 17 letech"berlusconismu".

2596:
ORI: Ruský vědec, Vycheslav Danilenko, podporované Íránem rozvíjet detonátor využitelný s jadernou zbraní, potvrdil v pondělí americké agentury specializující se na poli atomového nebezpečí.
NEW: Ruský vědec, Vycheslav Danilenko, podporované Íránem rozvíjet detonátor využitelný s jadernou zbraní, potvrdil v pondělí americké agentuře specializující se na poli atomového nebezpečí.
EN: A Russian scientist, Vycheslav Danilenko, assisted Iran to develop a detonator usable with a nuclear weapon, confirmed on Monday an American agency specialising in the field of atomic hazard.
REF: Sovětský vědec Vjačeslav Danilenko pomohl Iránu vyvinout detonátor použitelný pro atomovou zbraň, ohlásila v úterý americká nevládní organizace specializovaná na atomová rizika.

2599:
ORI: Podle Isis tažení do značné míry na AIEA dokumenty, M. Danilenko, který se narodil v roce 1934, pracoval pro 30 let z šedesátých let dál, v sovětské armádě jaderné středisko v Tcheliabinsk (Ural), a byl zapojen do výroby o explozi syntetických diamantů.
NEW: Podle Isis tažení do značné míry na AIEA dokumenty, M. Danilenka, který se narodil v roce 1934, pracoval pro 30 léta z šedesátých let dál, v sovětské armádě jaderné středisko v Tcheliabinsk (Urale), a byl zapojen do výroby o explozi syntetických diamantů.
EN: According to ISIS drawing largely on AIEA documents, M. Danilenko, born in 1934, worked for 30 years from the 'sixties onward, in a Soviet military nuclear centre in Tcheliabinsk (Ural), and was involved in the manufacture by explosion of synthetic diamonds.
REF: Podle institutu ISIS široce čerpajícího z dokumentů MAAE by V. Danilenko (nar. 1934) měl pracovat tři desítky let od šedesátých let v sovětském vojenském výzkumném centru v Čeljabinsku (Ural), kde se měl zabývat výrobou syntetických diamantů metodou výbuchu.

2605:
ORI: V letech 2009 a 2010, anti - moslem zločiny zvýšit téměř o 50%, zatímco ve stejném období jiných forem rasové a náboženské násilí mírně poklesla, nebo se nic nezměnilo, podle FBI statistiky zveřejněné v pondělí.
NEW: V letech 2009 a 2010, anti - moslem zločiny zvýšit téměř o 50%, zatímco ve stejném období jiných formách rasové a náboženské násilí mírně poklesla, nebo se nic nezměnilo, podle FBI statistiky zveřejněné v pondělí.
EN: Between 2009 and 2010, anti-Moslem crimes increase by almost 50%, whilst during the same period other forms of racial and religious violence had fallen slightly, or had not changed, according to FBI statistics published on Monday.
REF: Podle statistik FBI zveřejněných v pondělí počet kriminálních činů a deliktů zaměřených proti muslimům vzrostl od r. 2009 do r. 2010 téměř o 50%, zatímco ve stejné době ostatní rasové a náboženské násilnosti mírně klesly nebo málo stouply.

2606:
ORI: Podle těchto údajů, celkový počet případů násilí proti muslimům přestěhoval ze 107 v roce 2009 na 160 v roce 2010, rovná zvýšení 49%, jak proti zvýšení 13% případů násilí proti katolíkům, 4.% útoky na židy a globální nárůst o 14% v anti - náboženské zločiny.
NEW: Podle těchto údajů, celkový počet případů násilí proti muslimové přestěhoval ze 107 v roce 2009 na 160 v roce 2010, rovná zvýšení 49%, jak proti zvýšení 13% případů násilí proti katolíci, 4.% útokům na židy a globální nárůst o 14% v anti - náboženské zločinech.
EN: According to these figures, the total number of cases of violence against Moslems moved from 107 in 2009 to 160 in 2010, equal to an increase of 49%, as against an increase of 13% of cases of violence against Catholics, a fall of 4% of attacks on Jews and a global increase of 14% in anti-religious crimes.
REF: Podle těchto čísel celkový počet násilností spáchaných proti muslimům vzrostl ze 107 v r. 2009 na 160 v r. 2010, tj. 49% nárůstu oproti postupu o 13% u násilností proti katolíkům, poklesu o 4% u přestupků proti Židům a celkovému nárůstu o 14% u protináboženských kriminálních činů a deliktů.

2609:
ORI: „Human Rights First již dlouho zdůraznil, že násilí proti muslimům, stejně jako u všech forem nenávisti, musí být považováno za závažné porušování lidských práv,“ dodává jeden z manažerů organizace, Paul Legendreův.
NEW: „Human Rights First již dlouho zdůraznil, že násilí proti muslimové, stejně jako u všech forem nenávisti, musí být považováno za závažné porušování lidských práv,“ dodává jeden z manažerů organizace, Paul Legendreův.
EN: "Human Rights First has long stressed that acts of violence against Moslems, as well as all forms of hate crime, must be regarded as serious violations of human rights," adds one of the managers of the organisation, Paul Legendre.
REF: "Human Rights First dlouho zdůrazňovala, že násilnosti proti muslimům, jakož i všechny formy nenávistných kriminálních činů, musejí být považovány za vážné porušení práv člověka", dodává jeden z vedoucích činitelů organizace Paul Legendre.

2612:
ORI: Tato právní úprava byla přijata po smrti Martin Luther king, aby potrestal násilnosti spojené s rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu a teď sexuální orientace.
NEW: Tato právní úprava byla přijata po smrti Martin Luther king, aby potrestal násilnosti spojené s rasy, barvami pleti, náboženského vyznáním, původu a teď sexuální orientací.
EN: This legislation was passed after the death of Martin Luther King to punish acts of violence linked to race, colour of skin, religion, origin and now sexual orientation.
REF: Tento právní řád byl přijat po smrti Martina Luthera Kinga, aby trestal násilnosti spojené s rasou, barvou pleti, náboženstvím, původem a nyní i sexuální orientací.

2625:
ORI: Bylo to sociálnědemokratickým kancléřem jeho elf, Werner Faymann, který oznámil, že toto rozhodnutí na konci zasedání rady ministrů, s rakouským státním dluhem na 74,6%, což je mnohem vyšší, než je norma maximálně 60% set v maastrichtské smlouvě, ale pod veřejný dluh zemí, jako je Itálie, Řecko nebo Španělsko.
NEW: Bylo to sociálnědemokratického kancléře jeho elf, Werner Faymann, který oznámil, že toto rozhodnutí na konci zasedání rady ministrů, s rakouským státním dluhem na 74,6%, což je mnohem vyšší, než je norma maximálně 60% set v maastrichtské smlouvě, ale pod veřejný dluh zemí, jako je Itálie, Řecko nebo Španělsko.
EN: It was the social-democratic Chancellor his elf, Werner Faymann, who announced this decision at the end of a meeting of the council of ministers, with the Austrian public debt at 74,6%, much higher than the norm of a maximum of 60% set by the treaty of Maastricht, but below the public debt of countries like Italy, Greece or Spain.
REF: Byl to sám sociálně-demokratický kancléř Werner Faymann, kdo ohlásil toto rozhodnutí na závěr porady ministrů v situaci, kdy rakouský veřejný dluh je se svými 74,6% vysoko nad kritériem maximálně 60% stanoveným Maastrichtskou dohodou, ale mnohem nižší než dluhy zemí jako jsou Itálie, Řecko nebo Španělsko.

2626:
ORI: „Pokud solventnosti Rakousko nepadl jediný zářez, z AAA na AA +, budeme muset zaplatit tři tisíce milionů eur ze zájmu více každý rok,“ argumentoval vicekancléře a křesťanskodemokratické ministr zahraničí Michael Spindelegger.
NEW: „Pokud solventnosti Rakousko nepadl jediný zářez, z AAA na AA +, budeme muset zaplatit tři tisíce milionů eur ze zájmu více každý rok,“ argumentoval vicekancléře a křesťanskodemokratičtí ministr zahraničí Michael Spindelegger.
EN: "If the solvency of Austria had not fallen by a single notch,from AAA to AA+, we would have to pay three thousand million Euros of interest more every year," argued the vice-chancellor and Christian democratic foreign minister, Michael Spindelegger.
REF: "Kdyby byla solventnost Rakouska snížena jen o jeden jediný stupeň z AAA na AA+, museli bychom na úrocích zaplatit každý rok o tři miliardy euro více", argumentoval vícekancléř a ministr zahraničí, křěsťanský demokrat Michael Spindelegger.

2633:
ORI: Japonský premiér Jošihiko Noda, v úterý varoval, že japonské úřady budou znovu zasáhnout na burzách trhu, když hodnota jenu nadále stoupá.
NEW: Japonský premiér Jošihiko Noda, v úterý varoval, že japonské úřady budou znovu zasáhnout na burz trhu, když hodnota jenu nadále stoupá.
EN: The Japanese prime minister, Yoshihiko Noda, warned on Tuesday that the Japanese authorities would again intervene in the exchanges market if the value of the yen continued to rise.
REF: Japonský ministerský předseda Yošihiko Noda varoval v úterý, že by japonské instituce musely znovu na devizových trzích zasáhnout, kdyby měl jen pokračovat v posilování.

2636:
ORI: K tomuto datu, Tokio prodává jenu vůči dolaru v masovém měřítku, aby snížily hodnotu japonské měny, která se chystá na nový rekord síly od roku 1945.
NEW: K tomuto datu, Tokio prodává jen vůči dolaru v masovém měřítku, aby snížily hodnotu japonské měny, která se chystá na nový rekord síly od roku 1945.
EN: On that date, Tokyo sold the yen against the dollar on a massive scale in order to cut the value of the Japanese currency, which was setting a new record of strength since 1945.
REF: Toho dne prodávalo Tokio jeny za dolary, aby snížilo hodnotu japonské měny, jež jen nedávno překonala rekord vůči dolaru platný od roku 1945.

2637:
ORI: Ale jen vzrostl od té doby pravidelně stimulovaných nákupů investorů, kteří jej považují za „přístřeší“ v těchto nejistých dobách celosvětové zpomalení ekonomického růstu a dluhové krize v Evropě.
NEW: Ale jen vzrostl od té doby pravidelně stimulovaných nákupů investorů, kteří jej považují za „přístřeší“ v těchto nejistých dobách celosvětového zpomalení ekonomického růstu a dluhové krize v Evropě.
EN: But the yen had risen regularly since then, stimulated by purchases by investors who regard it as a "shelter" in these uncertain times of worldwide economic slowdown and the debt crisis in Europe.
REF: Ale jen od té doby pravidelně stoupal podporován nákupy investorů, kteří ho považují za "bezpečný přístav" v nejistých dobách světového ekonomického zpomalení a evropské krize způsobené zadlužením.

2641:
ORI: „Japonsko bojuje na rekonstrukci samotné“ od zemětřesení a cunami z 11. března, který zpustošil region Tohoku (severovýchodní), zdůraznila M. Noda, který se obává, že tento vzestup jenu nezabíjí křehké oživení embryonálních.
NEW: „Japonsko bojuje na rekonstrukci samotné“ od zemětřesení a cunami z 11. března, který zpustošil region Tohoku (severovýchodní), zdůraznila M. Noda, který se obává, že tento vzestup jenu nezabíjí křehké oživení embryonální.
EN: "Japan is fighting to reconstruct itself " since the earthquake and the tsunami on 11 March, which devastated the region of Tohoku (north-east), stressed M. Noda who fears that this rise of the yen does not kill the fragile embryonic recovery.
REF: "Japonsko se zotavuje" ze zkáz způsobených březnovým zemětřesením a vlnou tsunami, jež zdevastovaly region Tohoku na severovýchodu země, zdůraznil Y. Noda, který se obává, aby toto zdražení jenu nezabilo ještě ve vejci křehké oživení.

2646:
ORI: Od svého posledního setkání na konci října, vydávající instituce se zvýšil o 5 000 milionů jenů (47 tisíc milionů euro) za nákupy dluhopisů pokladny, zvýšení stropu na 55.000 tisíc milionů jenů (519 tisíc milionů eur), což je vyčlení na nákup různých finančních cenných papírů k zaplavení trhu likviditu.
NEW: Od svého posledního setkání na konci října, vydávající instituce se zvýšil o 5 000 milionů jenů (47 tisíc milionů euro) za nákupy dluhopisů pokladny, zvýšení stropu na 55.000 tisíc milionů jenů (519 tisíc milionů eur), což je vyčlení na nákup různých finančních cenných papírů k zaplavení trhu likvidity.
EN: Since its last meeting at the end of October, the issuing institution increased by 5.000 million yen (47 thousand million Euro's) worth of treasury bond purchases, raising the ceiling to 55.000 thousand million yen (519 thousand million Euros), which it is devoting to the purchase of various financial securities to flood the liquidity market.
REF: Při své poslední schůzi na konci října ústav pro emise cenných papírů zvýšil o 5.000 miliard jenů (47 miliard euro) své nákupy státních pokladničních poukázek a zvýšil na 55.000 miliard jenů (519 miliard euro) strop částek, jež věnuje na nákupy různých cenných papírů s cílem zaplavit s likviditami.

2650:
ORI: Navzdory jmenování nové hlavy vlád v řecku a v Itálii a lepší údaje o růstu ve Francii a v Německu, sazby v zaostalých zemích nadále poroste.
NEW: Navzdory jmenování nové hlavy vlád v řecku a v Itálii a lepší údajích o růstu ve Francii a v Německu, sazby v zaostalých zemích nadále poroste.
EN: Despite the appointment of new heads of government in Greece and in Italy and better growth figures in France and in Germany, the rates in fragile countries continue to rise.
REF: Přes jmenování nových šéfů vlád v Řecku a Itálii a lepší čísla růstu ve Francii a Německu, sazby oslabených zemí pokračují ve svém růstu.

2659:
ORI: Euro je dosažení nejnižší úroveň za měsíc a půl.
NEW: Euro je dosažení nejnižší úrovně za měsíc a půl.
EN: The Euro is reaching its lowest level for a month and a half.
REF: Euro se dostává na nejnižší úroveň od doby před měsícem a půl.

2684:
ORI: Během stejného období, bude nutné vysvětlit, že rostoucí nedostatek fosilních zdrojů, aby i nadále vyrábět elektřinu, aniž by zapomněl na naléhavé nutnosti snížit emise skleníkových plynů na boj s klimatickými nerovnováhy, předmět, který zmizel z ekologických rozprava.
NEW: Během stejného období, bude nutné vysvětlit, že rostoucí nedostatek fosilních zdrojů, aby i nadále vyrábět elektřinu, aniž by zapomněl na naléhavé nutnosti snížit emise skleníkových plynů na boj s klimatickými nerovnováhami, předmět, který zmizel z ekologických rozpravy.
EN: During the same period, it will become necessary to palliate the increasing shortage of fossil resources in order to continue to produce electricity permanently without forgetting the overriding need to reduce the emissions of greenhouse gases to fight climatic imbalance, a subject which has vanished from the ecological debate.
REF: V téže době bude třeba čelit nedostatku fosilních zdrojů, aby bylo možno nadále vyrábět elektřinu, a nelze přitom zapomenout na nezbytnou nutnost snižovat emise plynů způsobujících skleníkový efekt s cílem bojovat proti klimatickým změnám, což je námět, který v současnosti mizí z ekologických debat.

2689:
ORI: Spojené státy rozhodly po Fukušimě na přidání jednotky na dostřel o obnovení výstavby centra, která byla přerušena po nehodě Three Mile Island.
NEW: Spojené státy rozhodly po Fukušimě na přidání jednotky na dostřel o obnovení výstavby centra, která byla přerušena po nehodě Three Mily Island.
EN: The United States, decided after Fukushima to add a unit to their range by resuming the construction of a centre, which was interrupted after the Three Mile Island accident.
REF: Spojené státy se po Fukušimě rozhodly rozšířit svůj park o jednu jednotku obnovením výstavby jedné elektrárny přerušené po havárii elektrárny Three Mile Island.

2691:
ORI: Volby v Berlíně povede k nárůstu cen elektřiny, zvýšená energetická závislost zhoršuje zvýšené zvolení dováženého plynu, zejména z Ruska, a nárůst emisí oxidu uhličitého díky konstrukci plynu a uhlí center.
NEW: Volby v Berlíně povede k nárůstu cen elektřiny, zvýšená energetická závislosti zhoršuje zvýšené zvolení dováženého plynu, zejména z Ruska, a nárůst emisí oxidu uhličitého díky konstrukci plynu a uhlí center.
EN: The choice of Berlin will result in a rise of the price of electricity, an increased energy dependence aggravated by increased recourse to imported gas, in particular from Russia, a jump in carbon dioxide emissions due to the construction of gas and of coal centres.
REF: Volba Berlína se projeví zdražením ceny elektřiny, zvýšenou energetickou závislostí na plynu importovaném zvláště z Ruska, prudkým nárůstem emisí CO2 vyvolaným výstavbou elektráren na zemní plyn a na uhlí.

2694:
ORI: Champion Evropy v konstrukci turbín, z nichž čerpá 30% elektřiny, je také jedním z největších uživatelů uhlí a plynu kvůli občasným vítr, kvůli níž své emise oxidu uhličitého a ceny elektřiny jsou respektive 65% a 50% vyšší, než je evropský průměr.
NEW: Champion Evropy v konstrukci turbín, z nichž čerpá 30% elektřiny, je také jedním z největších uživatelů uhlí a plynu kvůli občasným větru, kvůli níž své emise oxidu uhličitého a ceny elektřiny jsou respektive 65% a 50% vyšší, než je evropský průměr.
EN: Champion of Europe in the construction of turbines, from which it draws 30% of its electricity, it is also one of the largest users of coal and of gas due to intermittent wind; due to which its carbon dioxide emissions and the price of its electricity are respectively 65% and 50% higher than the European average.
REF: Evropský šampion ve větrných elektrárnách, z nichž odebírá 30% své elektřiny, je také jedním z největších spotřebitelů uhlí a plynu z důvodu nepravidelnosti větru, kvůli čemuž jsou emise CO2 a ceny dánské elektřiny vyšší o 65%, resp. 50%, než je evropský průměr.

2696:
ORI: Jelikož v celosvětové ekonomice cenu energie je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti a v sázce zachování průmyslového nástroje na území státu, francouzské společnosti profitují z nejlevnější elektřiny v Evropě.
NEW: Jelikož v celosvětové ekonomice cena energie je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti a v sázce zachování průmyslového nástroje na území státu, francouzské společnosti profitují z nejlevnější elektřiny v Evropě.
EN: Since in the worldwide economy the cost of energy is a key factor of competitiveness and a stake in the maintenance of the industrial tool in the national territory, French companies benefit from the cheapest electricity in Europe.
REF: Zatímco v globalizované ekonomice náklady na energii představují klíčový faktor konkurenceschopnosti a záruku udržení průmyslu na národním teritoriu, francouzské podniky požívají výhody nejlacinější elektřiny v Evropě.

2697:
ORI: Díky tomuto, žádný výrazný pokles nákladů na jadernou energii, přinese velký nárůst nákladů na elektrickou energii, které by učinily iluzorní pokuta prohlášení o zpětném industrializace naší země a ochrany kupní síly.
NEW: Díky tomuto, žádný výrazný pokles nákladů na jadernou energii, přinese velký nárůst nákladů na elektrickou energii, které by učinily iluzorní pokuta prohlášení o zpětném industrializace naší země a ochraně kupní síly.
EN: Due to this, any significant fall in the cost of nuclear energy would bring about a big rise of cost of electricity, which would render illusory the fine declarations on re-industrialisation of our country and the protection of purchasing power.
REF: Z tohoto důvodu každé významné snižování podílu jaderné energie by vyvolalo silné zvýšení ceny elektřiny, jež by učinilo iluzorními krásná prohlášení o opětovné industrializaci naší země a obraně kupní síly.

2704:
ORI: Rozvoj společností Areva nízkých emisí oxidu uhličitého řešení, jaderné a obnovitelných zdrojů, svědčí o doplňkovou povahu zdrojů energie.
NEW: Rozvoj společností Areva nízkých emisí oxidu uhličitého řešení, jaderné a obnovitelných zdrojů, svědčí o doplňkovou povaze zdrojů energie.
EN: The development by Areva of low carbon dioxide emission solutions, nuclear and renewable, bears witness to the complementary nature sources of energy.
REF: Vývoj zařízení produkujících nízké emise CO2, jaderných zařízení a zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie prováděný francouzskou průmyslovou skupinou AREVA svědčí o komplementárnosti zdrojů energie.

2713:
ORI: Plody tohoto kroku a spolupráce mezi bezpečnostními orgány, provozovatelé a francouzské a německé konstruktory, EPR představuje konstrukce, která umožní odolat těchto jevů.
NEW: Plody tohoto kroku a spolupráce mezi bezpečnostními orgány, provozovatelé a francouzské a německé konstruktorů, EPR představuje konstrukce, která umožní odolat těchto jevů.
EN: The fruit of this step and of cooperation between safety authorities, the operators and French and German constructors, the EPR presents a design enabling it to resist such phenomena.
REF: Ovocem tohoto kroku a kooperace mezi francouzskými a německými úřady zabývajícími se jadernou bezpečností, provozovateli a konstruktéry je, že reaktor typu EPR představuje koncepci schopnou odolat takovým jevům.

2714:
ORI: Vzhledem k tomu, že se uvažuje o všechny elektrikáře, kteří chtějí vybudovat generaci centra, rozhodnutí na stavbu ve Flamanville bude velkolepý dar na konkurenty Areva a EDF zúčtující cestu k převzetí vedení nevyhnutelné rozvoje jaderné energetiky.
NEW: Vzhledem k tomu, že se uvažuje o všechny elektrikářích, kteří chtějí vybudovat generaci centra, rozhodnutí na stavbu ve Flamanville bude velkolepý dar na konkurenty Areva a EDF zúčtující cestu k převzetí vedení nevyhnutelné rozvoje jaderné energetiky.
EN: Since it is being considered by all electricians wishing to construct a generation centre, a decision to construct it at Flamanville would be a magnificent gift to the competitors of Areva and EDF by clearing their way to seizing the leadership of the unavoidable development of nuclear energy.
REF: Zatímco všichni zájemci, kteří si přejí postavit jadernou elektrárnu, si ho považují, zastavení jeho výstavby ve Flamanville by bylo výborným dárkem nabídnutým konkurentům skupiny AREVA a společnosti EDF a uvolněním cesty k tomu, aby se zmocnili vedoucí pozice v jaderném vývoji.

2717:
ORI: Imigrační politika, Nicolas Sarkozy byl kritizován z různých aspektů a přetížení, policie, právních a správních služeb podrobí politiku EU a slučitelnosti této politiky se samozvanými statusu země jako zemi francouzských lidských práv.
NEW: Imigrační politika, Nicolas Sarkozy byl kritizován z různých aspektů a přetížení, policie, právních a správních služeb podrobí politiku EU a slučitelnosti této politiky se samozvanými statusem země jako zemi francouzských lidských práv.
EN: Immigration policy under Nicolas Sarkozy was criticised from various aspects a congestion of police, legal and administrative services subjected to a policy of numbers and the compatibility of that policy with the self-proclaimed status of the country as the country of French human rights.
REF: Politika v oblasti imigrace prováděná za Nicolase Sarkozyho byla kritizována z různých úhlů - zahlcení policie, soudů a administrativy podrobené politice počtů, kompatibilita této politiky se statusem"země lidských práv", jímž se Francie chlubí.

2722:
ORI: Jediný rozdíl, míra velkorysost
NEW: Jediný rozdíl, míra velkorysosti
EN: The only difference, the degree of generosity
REF: Jediným rozdílem je stupeň velkorysosti

2726:
ORI: V jeho programu, François Hollande se omezuje na banality, říká, že co - vývoj umožní naše imigrační problém vyřešit.“
NEW: V jeho programu, François Holland se omezuje na banality, říká, že co - vývoj umožní naše imigrační problém vyřešit.“
EN: In his programme, François Hollande confines himself to banalities, saying that co-development would allow our immigration problem to be solved."
REF: Ve svém programu se François Hollande omezuje na banality, když udává, že společný vývoj umožní vyřešit náš"migrační problém".

2728:
ORI: Jak ekonomové Ian Goldin a Geoffrey Cameron, připomínají nám v poslední knize shrnující nejnovější poznatky z přistěhovalectví (výjimečné lidi: jak migrační technické vybavení Our World a Will Define Our Future, mai 2011, Princeton University Press, 352 str.), je široký konsenzus mezi odborníky na pozitivní dopad migračních toků na hospodářský růst, mzdy a zaměstnanost v zemích, které připouštějí přistěhovalce.
NEW: Jak ekonomové Ian Goldin a Geoffrey Cameron, připomínají nám v poslední knize shrnující nejnovější poznatky z přistěhovalectví (výjimečné lidí: jak migrační technické vybavení Our World a Will Define Our Future, mai 2011, Princeton University Press, 352 str.), je široký konsenzus mezi odborníky na pozitivní dopad migračních toků na hospodářský růst, mzdy a zaměstnanost v zemích, které připouštějí přistěhovalce.
EN: As the economists Ian Goldin and Geoffrey Cameron, remind us in a recent book summarising the most recent knowledge of immigration (Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, mai 2011, Princeton University Press, 352 pp.), there is wide consensus among specialists on the positive impact of migration flows on economic growth, wages and employment in countries, which admit immigrants.
REF: Jak to připomínají ekonomové Ian Goldin a Geoffrey Cameron ve svém nedávno zveřejněném díle syntetizujícím nejnovější znalosti o imigraci (Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, květen 2011, Princeton University Press, 352 str.): mezi specialisty existuje široký konsensus na pozitivní dopad migračních pohybů na ekonomický růst, mzdy a zaměstnanost v zemích, které imigranty přijímají.

2734:
ORI: Stejným způsobem jako chirurg by těžko do práce v zemi s nedostatkem anaesthetists, propojení stávající mezi místní a přistěhovalci zařídí, že příchod přistěhovalců má pozitivní vliv na odměňování místní.
NEW: Stejným způsobem jako chirurg by těžko do práce v zemi s nedostatkem anaesthetists, propojení stávající mezi místní a přistěhovalce zařídí, že příchod přistěhovalců má pozitivní vliv na odměňování místní.
EN: In the same way as a surgeon would find it difficult to work in a country with a shortage of anaesthetists, the complementarities existing between locals and immigrants bring it about that the arrival of immigrants has a positive effect on the pay of locals.
REF: Stejně jako chirurg bude mít potíže s prací v zemi, kde je nedostatek anesteziologů, tato doplnění mezi Francouze a migranty způsobují, že příchody imigrantů mají pozitivní vliv na mzdy a zaměstnanost francouzských zaměstnanců.

2735:
ORI: Giovanni Peri vypočítal, že vzestup 1% v migrační tok způsobí nárůst mezi 0,6 a 0,9% v reálných dlouhodobých platit.
NEW: Giovanni Peri vypočítal, že vzestup 1% v migračního toku způsobí nárůst mezi 0,6 a 0,9% v reálných dlouhodobých platit.
EN: Giovanni Peri has calculated that a rise of 1% in the migratory flow causes an increase of between 0,6 and 0,9% in real long-term pay.
REF: Giovanni Peri tak spočítal, že růst migračních pohybů o 1% vyvolá dlouhodobě zvýšení reálných mezd mezi 0,6 a 0,9%.

2744:
ORI: Někteří věřili, že to bylo dost pro demokracii, aby nakonec zvítězí nad jeho nepřátelé, aby hlasování, a to jak přímo, jak jen to bude možné.
NEW: Někteří věřili, že to bylo dost pro demokracii, aby nakonec zvítězí nad jeho nepřáteli, aby hlasování, a to jak přímo, jak jen to bude možné.
EN: Some believed that it was enough for democracy to finally triumph over its enemies, to exercise the vote, and to do so as directly as possible.
REF: Někteří lidé mohli věřit, že k tomu, aby demokracie definitivně triumfovala nad svými nepřáteli, bude stačit provádět volbu a provádět ji co nejpřímějším způsobem.

2749:
ORI: V tomto ohledu palinode pravého - falešné řecké referendum bude mít dvojí objevná hodnota, že potřebují mocný zvrat politiky, ale také, že ze znepokojivých sentiment její nemožnosti a jeho absurdní.
NEW: V tomto ohledu palinode pravého - falešné řecké referendum bude mít dvojí objevná hodnota, že potřebují mocný zvrat politiky, ale také, že ze znepokojivých sentimentu její nemožnosti a jeho absurdní.
EN: In this respect, the palinode of a true-false Greek referendum will have a double revelatory value, that of a need of a powerful reversal of policy, but also that of the worrying sentiment of its impossibility and of its incongruity.
REF: Přiznání chyby řeckého referenda typu ano-ne bude mít v tomto směru hodnotu dvojího odhalení: odhalení nutnosti velkého návratu politické moci, ale také odhalení znepokojujícího pocitu jeho nemožnosti, jeho nevhodnosti.

2753:
ORI: „Volnou ruku“ absolutní evropskou panovnici, nebo seskok s svázané nohy v nacionalistickém neplatné; co volba pro občana!
NEW: „Volnou ruku“ absolutní evropské panovnice, nebo seskok s svázanou nohou v nacionalistickém neplatné; co volba pro občana!
EN: The "free hand" of an absolute European monarch, or a jump with tied feet into the nationalist void; what a choice for a citizen!
REF: Bianko vystavené evropskému absolutistickému monarchovi nebo skok se svázanýma nohama do prázdna nacionalistické hlubiny: jaký výběr pro občana!

2774:
ORI: V roce 2011 by měl skutečně skončit na 11% nárůstu celosvětový prodej mikroprocesorů (bankovní karty, telefony s Sim kartu...), s více než 6 tisíc milionů kusů, podle Eurosmart.
NEW: V roce 2011 by měl skutečně skončit na 11% nárůst celosvětový prodej mikroprocesorů (bankovní karty, telefony s Sim kartu...), s více než 6 tisíc milionů kusů, podle Eurosmart.
EN: The year 2011 should actually end on an 11% rise of worldwide sales of microprocessors (Bank cards, telephones with a SIM card ...), with over 6 thousand million units, according to Eurosmart.
REF: Rok 2011 by měl podle kabinetu Eurosmart skončit zvýšením světového prodeje karet s mikroprocesorem (bankovních karet, telefonů se SIM kartou) o 11% na více 6 miliardách jednotek.

2781:
ORI: Ale velké obchody jsou instalaci superrychlou slotů.
NEW: Ale velké obchody jsou instalaci superrychlé slotů.
EN: But the large stores are installing superfast slots.
REF: Ale velké obchodní řetězce pracují za dva.

2792:
ORI: Včera, Crédit Agricole oznámil test na útěk od příštího prosince do června v Caen.
NEW: Včera, Crédit Agricole oznámil test na útěk od příštího prosince do června v Caeně.
EN: Yesterday, Crédit Agricole announced a test to run from next December to June in Caen.
REF: Banka Crédit agricole včera ohlásila spuštění testu prováděného v městě Caen, který potrvá od prosince do června příštího roku.

2798:
ORI: Podezření na dlouhou dobu vazby mezi al - Kajdá teroristické skupiny v islámském Maghrebu (Aqmi) a sekta boko haram nigerijský byly potvrzeny.
NEW: Podezření na dlouhou dobu vazby mezi al - Kajdá teroristické skupiny v islámském Maghrebu (Aqmi) a sektou boko haram nigerijský byly potvrzeny.
EN: Suspected for a long time, the links between the terrorist group al-Qaida in the Islamic Maghreb (Aqmi) and the Nigerian Boko Haram sect have been confirmed.
REF: Dlouhodobá podezření, že existují svazky teroristickou skupinou Al-Kajda v islámském Maghrebu (AQMI) a nigerskou sektou Boko Haram se potvrzují.

2803:
ORI: Muži unesli muže v restauraci v Niamey u příbuzných, Antoine de Aqui Léocour a Vincent Delory musel být zabit na druhý den ve stejnou dobu jako několik jejich únosci během operace zahájené zvláštní francouzské síly.
NEW: Muži unesli muže v restauraci v Niamey u příbuzných, Antoine de Aqui Léocour a Vincent Delory musel být zabit na druhý den ve stejnou době jako několik jejich únosců během operace zahájené zvláštní francouzské síly.
EN: The men kidnapped men in a restaurant in Niamey by relatives of Aqui, Antoine de Léocour and Vincent Delory had to be killed on the next day at the same time as several of their kidnappers during an operation launched by special French forces.
REF: Poté, co byli uneseni členy AQMI z jedné restaurace v Niamey, měli být Antoine de Léocour a Vincent Delory následujícího dne zabiti ve stejné době jako několik jejich únosců při operaci prováděné speciálními francouzskými jednotkami.

2815:
ORI: Založil v roce 2002 v Maiduguri kolem mešity, školy a fundamentalistického imám Mohammed Ben, boko haram - což znamená v Hausa „západní vzdělání“, je zločinec, který podporuje zavedení islámského emirátu v muslimském severu Nigérie.
NEW: Založil v roce 2002 v Maiduguri kolem mešity, školy a fundamentalistický imám Mohammed Ben, boko haram - což znamená v Hausa „západní vzdělání“, je zločinec, který podporuje zavedení islámského emirátu v muslimském severu Nigérie.
EN: Founded in 2002 at Maiduguri around a mosque, a school and a fundamentalist imam Mohammed Yusuf, Boko Haram - which means in Hausa "with Western education" is a criminal, who promotes the installation of an islamic emirate in the Moslem north of Nigeria.
REF: Sekta Boko Haram byla založena v r. 2002 v Maiduguri kolem mešity, školy a fundamentalisty Mohammeda Yusufa. Boko Haram, což v jazyku haoussa znamená"západní výchova je hřích", schvaluje založení islámského emirátu na muslimském severu Nigérie.

2817:
ORI: Je zpolitizována a požaduje tuhou respektuje právo šaría, zatímco jeho milice zapojily do boje s bezbožnou ústřední vládu.
NEW: Je zpolitizována a požaduje tuhou respektuje právo šaría, zatímco jeho milice zapojily do boje s bezbožnou ústřední vládou.
EN: It is politicised and demands rigid respect of sharia, whilst its militants engage in a struggle with the impious central government.
REF: Sekta se politizuje a vyžaduje přísné dodržování islámského práva šaria, zatímco její stoupenci zahajují boj proti'ústřední vládě.

2824:
ORI: Poslední Vánoce tvrdil útok, který opustil 80 mrtvých při pohlavním a pak ještě v Abuji.
NEW: Poslední Vánoce tvrdil útok, který opustil 80 mrtví při pohlavním a pak ještě v Abuji.
EN: Last Christmas it claimed an attack, which left 80 dead at Jos and then more at Abuja.
REF: O vánocích 2010 provede ve městě Jos atentát, při kterém zahyne 80 lidí, posléze další v hlavním městě Abuja.

2826:
ORI: V srpnu, místní sídle organizace spojených národů bude jeho první mezinárodní cíl.
NEW: V srpnu, místní sídlo organizace spojených národů bude jeho první mezinárodní cíl.
EN: In August, the local United Nations headquarters will be its first international target.
REF: A v srpnu bude místní úřadovna OSN prvním mezinárodním terčem.

2830:
ORI: Svět podle republikánských prezidentských kandidátů
NEW: Světu podle republikánských prezidentských kandidátů
EN: The world according to the republican presidential candidates
REF: Svět podle kandidátů na prezidenta

2832:
ORI: Může amerika oslabenou krizi, vést složitý svět pomocí jednoduchého a skutečně, povrchní, nápad?
NEW: Může amerika oslabenou krizi, vést složitý svět pomocí jednoduchý a skutečně, povrchní, nápad?
EN: Can an America weakened by crisis, lead a complex world by simple and indeed, simplistic,ideas ?
REF: Může Amerika oslabená krizí spravovat svět pomocí jednoduchých či dokonce zjednodušujících myšlenek?

2835:
ORI: O číně, Íránu a podpory Izraele, slogany, jsou často spojeny.
NEW: O číně, Íránu a podpoře Izraele, slogany, jsou často spojeny.
EN: Concerning China, Iran and aid to Israel, the slogans, are often fused together.
REF: Často nepodložené slogany o Číně, Iránu či pomoci Izraeli mezi sebou splývají.

2845:
ORI: Hr také slíbil zvýšit vojenské pomoci Izraeli, obviňuje Obamu, že se v jeho povinností na oddělení, že partner.
NEW: Hr také slíbil zvýšit vojenské pomoci Izraele, obviňuje Obamu, že se v jeho povinnosti na oddělení, že partnera.
EN: Hr also promised to increase military aid to Israel, accusing Obama of failing in his obligations to wards that partner.
REF: Slíbil také zvýšit vojenskou pomoc Izraeli, obviňujíc Obamu, že zklamal ve svých povinnostech vůči tomuto partnerovi.

2849:
ORI: Uchýlit k mučení podezřelých z terorismu zakázáno Obama v roce 2009, je také doporučení Kain, Perry a kandidát Michele Bachmannová.
NEW: Uchýlit k mučení podezřelých z terorismu zakázáno Obama v roce 2009, je také doporučení Kain, Perry a kandidát Michela Bachmannová.
EN: Resort to the torture of terrorist suspects prohibited by Obama in 2009, is also recommended by Cain, Perry and by the candidate Michele Bachmann.
REF: Použití mučení proti předpokládaným teroristům zakázaného Obamou v r. 2009 je rovněž doporučováno Cainem, Perrym i další kandidátkou Michele Bachmannovou.

2856:
ORI: Od Iráku, že nedůvěřuje vojenské zásahy, které jezdí v pohyblivé písky.
NEW: Od Iráku, že nedůvěřuje vojenské zásahy, které jezdí v pohyblivé píscích.
EN: Since Iraq, it distrusts military interventions, which run into quicksands.
REF: Od Iráku nemá důvěru k vojenským zásahům, které vedou k zabřednutí.

2862:
ORI: Přes 500 hostů včetně čtyř hlav států a vlády podílel minulé úterý na břehu Baltu, mezi orchestrální výkonnost a pokuta bufet, na inauguraci North stream, nový gasduct, což přímo souvisí Rusko a Německo v rámci moře.
NEW: Přes 500 hostů včetně čtyř hlav států a vlády podílel minulé úterý na břehu Baltu, mezi orchestrální výkonností a pokuta bufetem, na inauguraci North stream, nový gasduct, což přímo souvisí Rusko a Německo v rámci moře.
EN: Over 500 guests including four heads of State and of government took part last Tuesday on the shores of the Baltic, between an orchestral performance and a fine buffet, in the inauguration of North Stream, the new gasduct, which directly links Russia and Germany under the sea.
REF: Víc než 500 hostů, mezi nimi 4 šéfové států a vlád, se minulé úterý zúčastnilo inaugurace Nord Streamu, nového plynovodu, který pod mořem spojí přímo Rusko a Německo.

2875:
ORI: Rusko se podařilo za méně než pět let, při dosahování jeho vize přímého spojenectví mezi Ruskem a bohaté západní země, které spotřebovávají velké množství plynu, a jejichž vklady klesají.
NEW: Rusko se podařilo za méně než pět let, při dosahování jeho vize přímého spojenectví mezi Ruskem a bohaté západní zeměmi, které spotřebovávají velké množství plynu, a jejichž vklady klesají.
EN: Russia has succeeded in less than five years, in achieving its vision of a direct alliance between Russia and the the rich Western countries, which consume large quantities of gas, and whose deposits are declining.
REF: Rusku se podařilo sotva před 5 lety prosadit svou vizi přímého spojenectví mezi Ruskem a bohatými západními státy s vysokou spotřebou plynu, jejichž ložiska se blíží ke svému konci.

2884:
ORI: Potrubí je dlouhý kovový hádek, hmotnost rovná 242 Eiffel věží, bez přestávky po celé délce, žádné ventily a ne výživné stanic.
NEW: Potrubí je dlouhý kovový hádek, hmotnost rovná 242 Eiffel věží, bez přestávky po celé délce, žádné ventily a ne výživného stanic.
EN: The pipeline is a long metal serpent, of weight equivalent to that of 242 Eiffel towers, with no breaks throughout its length, no valves and no maintenance stations.
REF: Samotné potrubí je dlouhý kovový had vážící jako 242 Eiffelovek, jež na celé své délce není nikde přerušeno ani ventily ani stanicemi údržby.

2907:
ORI: 4,5 metru vysoké ventily tvoří plyn výstupu.
NEW: 4,5 metru vysoké ventily tvoří plynu výstupu.
EN: 4.5 metre high valves form the gas exit.
REF: Ventily vysoké 4,5 metru tvoří výstupní bránu plynu.

2945:
ORI: Mají velmi nízkou úroveň vzdělání; 80% nemají „bac“ a z 2,3 milionu vysokoškolští studenti pouze 10 000 hendikepované.
NEW: Mají velmi nízkou úroveň vzdělání; 80% nemají „bac“ a z 2,3 milionu vysokoškolští studentů pouze 10 000 hendikepované.
EN: They have rather a low level of qualifications; 80% do not have the "bac" and out of the 2.3 million students in higher education only 10 000 are handicapped.
REF: Mají nízkou kvalifikaci: 80% nemá maturitu a z 2,3 milionu studentů vysokých škol je pouze 10 000 hendikepovaných.

2961:
ORI: Seděli vedle sebe na tribun auditorium Stade de France, Georges Leekens a eden Hazard pro mír.
NEW: Seděli vedle sebe na tribunovi auditorium Stade de France, Georges Leekens a eden Hazard pro mír.
EN: Sitting side by side on the tribune of the auditorium of the Stade de France, Georges Leekens and Eden Hazard made peace.
REF: Sedíce vedle sebe na tribuně hlediště Stade de France se zkrátka a dobře Georges Leekens a Eden Hazard usmířili.

2968:
ORI: Vybrané hrát proti rumunsku v pátek večer v celém zápase proti Francii, hazard šel do Saint - Denis, aby konečně „svítit.“
NEW: Vybrané hrát proti rumunsku v pátek večer v celém zápase proti Francii, hazard šel do Saint - Denise, aby konečně „svítit.“
EN: Selected to play against Romania on Friday evening in its match against France, Hazard went to Saint-Denis in order at last to "shine."
REF: Hazard, šetřený proti Rumunsku ve čtvrtek večer kvůli tomuto zápasu proti Francii, přichází na stadion v Saint-Denis, aby konečně"zazářil".

2977:
ORI: „Hrdost“ hraje v „slavnostní zápas.“
NEW: „Hrdost“ hraje v „slavnostní zápase.“
EN: "Pride" of playing in "a gala match."
REF: "Hrdost" vybojovat"zápas - svátek".

2978:
ORI: „Hrdost“ také v inding prdel „souseda“, že Francie má „znovu stala velmi vysokou úroveň týmu“ jen o málo více než jeden rok po traumatu Knysna.
NEW: „Hrdost“ také v inding prdeli „souseda“, že Francie má „znovu stala velmi vysokou úroveň týmu“ jen o málo více než jeden rok po traumatu Knysna.
EN: "Pride" also in inding ass "neighbour" that France has "become again a very high level team" only a little more than one year after the trauma of Knysna.
REF: "Hrdost" též konstatovat při kvalitě"sousedů", že Francie se o něco víc než rok po traumatu v jihoafrickém městě Knysna"opět stala týmem velmi vysoké úrovně".

2998:
ORI: Nula v pátek od Bosny zavazuje portugalské vyhrát.
NEW: Nula v pátek od Bosny zavazuje portugalští vyhrát.
EN: The zero taken on Friday from Bosnia obliges the Portuguese to win.
REF: Nerozhodný páteční zápas v Bosně nutí Portugalce dát gól a vyhrát.

changed 468 sentences in total