Základy spojité optimalizace

Tento materiál je stažený ze studnice, nejsem jeho autorem. Pouze jsem jej rozčlenil po kapitolách, opatřil obsahem a přidal javaskriptík.

Po kliknutí na obrázek se tento zvětší, po dalším kliknutí se zase změnší (je to pro usnandnění čtení).

Úvod

1 2 3

Lineární prg

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Celočíselné prg

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Parametrické prg

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nelineární prg

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Vícekriteriální opt

59 60 61 62 63

Dynamické prg

64 65 66 67 68

Teorie her

chybí

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68